Mall för arbetsgivarintyg

| | ,

Ett arbetsgivarintyg är ett underlag som bevisar att du varit anställd hos en arbetsgivare. Som anställd har du rätt att begära detta dokument från din arbetsgivare som i sin tur är skyldig att utfärda det.

Har du just blivit arbetslös är intyget dessutom grunden till beslutet gällande huruvida du är berättigad ersättning från A-kassa eller inte.

I denna artikel förklarar vi närmare vad ett arbetsgivarintyg är och hur det kan skydda dig mot ekonomiska missöden. Lite längre ner hittar du även en mall för arbetsgivarintyg som du kan ladda ner helt kostnadsfritt.

Innehåll:

Vad är ett arbetsgivarintyg?

Arbetsgivarintyget är ett bevis på att du har varit anställd under en viss tid hos en arbetsgivare. Det är en blankett som din arbetsgivare fyller i och som innehåller viktig information om din pågående eller avslutad anställning.

Enligt lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkringen har alla som avslutat en anställning rätt till detta intyg för att kunna söka arbetslöshetsersättning. Blanketten ska visa hur länge du har varit anställd och med vilken lön samt orsaken till varför anställningen upphört.

Är du arbetslös och får a-kassa, men arbetar deltid ska du periodiskt skicka intyget till din A-kassa för att vissa din arbetstid.

För inte så länge sedan lanserades Arbetsgivarintyg.nu, en ny webbplats som kommer att underlätta för både arbetsgivare och anställda att ta fram denna form av intyg. Blanketten går att fylla i direkt på sajten och signering sker med BankID. Därefter kan blanketten skickas in elektroniskt.

Jämfört med arbetsgivarintyg i pappersformat är processen smidig och snabb samtidigt som du slipper tidskrävande kompletteringar i efterhand. Tjänsten är kostnadsfri och används av alla A-kassor i Sverige.

Vad ska ett arbetsgivarintyg innehålla?

Här är några punkter intyget bör innehålla.

  • Arbetstagarens personuppgifter – namn och personnummer.
  • Uppgifter om anställningen – anställningstid (början och slut), befattning, tjänstledighet eller fortfarande anställd.
  • Anställningsform – om du har tillsvidareanställning, provanställning, behovsanställning eller tidsbegränsad anställning med slutdatum.
  • Arbetstid – hur många timmar du jobbar i veckan.
  • Orsak till anställningen upphört – uppsägning, egen begäran eller avslutad tidsbegränsad anställning.
  • Erbjudande om fortsatt anställning – om arbetsgivaren erbjudit en ny arbetsplats på samma arbetsplats samt om du har accepterat erbjudandet.
  • Arbetad tid de senaste 12 månaderna – hur många timmar du har gjort per månad, om du har varit borta från arbetet eller gjort övertid.
  • Uppgifter om lön – typ av lön (per månad, vecka, timme) samt lön för övertid.

➥ Gratis arbetsgivarintyg (mall)

Om du som arbetsgivare vill ladda ner en gratis mall för arbetsgivarintyg rekommenderar vi att du besöker Arbetsgivarintyg.nu. Där registrerar du enkelt ett konto med BankID, vilket är helt kostnadsfritt. Plattformen erbjuder även ett integrerat lönesystem.

Nedan kan du även ladda ner en kostnadsfri arbetsgivarintyg-mall om du vill ta en närmare till på hur den ser ut.

Arbetsgivarintyg vs anställningsbevis

Det är inte ovanligt att blanda ihop begreppen arbetsgivarintyg och anställningsbevis. Det finns dock vissa viktiga skillnader som du bör känna till.

Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två dokument är att du får anställningsbeviset när du påbörjat en anställning och arbetsgivarintyget när du avslutat en anställning. Du kan dessutom inte använda anställningsbeviset som ett underlag för din A-kassa.

I anställningsbeviset finns, förutom anställningsform och arbetstid, även information om arbetstagarens anställningsvillkor. Vanliga villkor är lön, förmåner, semester samt kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen.

Ytterligare en skillnad är att du som anställd enbart kan få ett anställningsbevis vid början av anställningen. Ett intyg kan du däremot begära vid flera tillfällen beroende på syfte.

fylla i arbetsgivarintyg

Summering

Arbetsgivarintyget är ett viktigt dokument som bevisar att du har eller har haft ett arbete. Det ligger till grund för beslutet om du har rätt till A-kassa om du blir arbetslös.

Har du redan arbetslöshetsersättning samtidigt som du arbetar deltid är intyget nödvändigt för att du inte ska arbeta mer än 100 procent.

Vanliga frågor och svar

Vad är arbetsgivarintyg?

Ett arbetsgivarintyg visar att du har haft ett arbete samt villkoren för din anställning – arbetstid, anställningsform och befattning. Dokumentet fungerar dessutom som ett underlag för din arbetslöshetsersättning.

Hur skriver man arbetsgivarintyg?

Intyget ska innehålla detaljer kring din anställning. Under stycket ”Vad ska ett arbetsgivarintyg innehålla?” hittar du samtliga punkter och deras förklaringar.

Hur lång tid har arbetsgivaren på sig att lämna arbetsgivarintyg?

Det finns ett syfte med behovet av arbetsgivarintyg. Oftast är det en myndighet som kräver intyget av en arbetstagare i samband med ett beslut av något slag. Därför är det bra om arbetsgivaren försöker att snabba på processen och lämna intyget snarast möjligt.

Det finns dock inga bestämmelser om hur lång tid det ska ta innan arbetstagaren har intyget i sina händer.

Varför behöver man arbetsgivarintyg?

Den främsta anledningen är för att bevisa att du har en anställning. Blir du uppsagd från ditt arbete är det arbetsgivarintyget som avgör om du har rätt till A-kassa eller inte.

Previous

Skriva affärsplan (mall)

Traktamente – Så fungerar det

Next

Lämna en kommentar