F-skatt – Vad gäller?

Uppdaterad: | ,

Alla företagare som bedriver näringsverksamhet måste enligt lag betala F-skatt (företagsskatt) på sina inkomster. Planerar du att starta eget företag måste du först ansöka om F-skattsedel innan du kan sätta igång.

I denna artikel ger vi dig all information du behöver om F-skatt, hur du ansöker om F-skattsedel samt skillnaderna mellan företagsskatt för enskilda firmor och aktiebolag.

Innehåll:

Vad är F-skatt?
Vem kan bli godkänd för F-skatt?
Vad är egenavgifter?
Ansöka om F-skattsedel – Så gör du
5 saker att tänka på innan du ansöker
Så lång tid tar det att få F-skatt
Fakturera utan F-skatt – Vad gäller?
Ändra preliminär F-skatt
F-skatt för enskild firma vs aktiebolag
Vanliga frågor & svar

Vad är F-skatt?

Alla svenska medborgare måste enligt lag betala skatt på sina inkomster. Privatpersoner betalar A-skatt (anställningsskatt) medan företag betalar F-skatt (företagsskatt).

Eftersom F-skatten är en preliminärskatt är den baserad på den summa som företaget förväntas tjäna in under det kommande året. De uppgifter du skickar in till Skatteverket fungerar enbart som en slags prognos. I slutet av inkomståret kan skatten justeras och ge dig en slutlig skatt som antingen är högre eller lägre än din preliminära skatt.

I F-skatten ingår kommunalskatt, sociala avgifter samt statlig skatt på 20 eller 25 procent om inkomsterna överstiger 455 300 kronor respektive 662 300 kronor.

Du som bedriver näringsverksamhet ska själv betala in den preliminära skatten tillsammans med dina sociala avgifter, eller egenavgifter om du har enskild firma.

För att dina kunder ska veta att din firma är godkänd för F-skatt ska texten ”Godkänd för F-skatt” finnas på varje faktura du skickar. Om du vill ta reda på om ett företag har en giltig F-skattsedel kan du kontakta Skatteverket.

Hur mycket ska jag betala i skatt?

Storleken på F-skatten varierar beroende på det skattemässiga överskottet av företagets verksamhet. Från den totala summan inkomster räknar du bort alla utgifter och får då företagets vinst.

Är du egenföretagare ska du även dra av ett schablonbelopp på 25 procent för dina egenavgifter. Det som återstår ligger som underlag för beräkningen av den preliminära inkomstskatten.

Skatten ska du betala i lika stora delar varje månad. Som nyföretagare kan du emellertid begära uppskov med att börja betala preliminär inkomstskatt i högst 3 månader.

Vem kan bli godkänd för F-skatt?

För att ditt företag ska bli godkänt för företagsskatt måste du:

 • Bedriva eller planera att bedriva näringsverksamhet
 • Betalat alla dina skatter och avgifter
 • Lämnat in dina inkomstdeklarationer

Företaget får dessutom inte ha näringsförbud, vara försatt i konkurs eller ha missbrukat ett godkännande av F-skatt under de senaste 2 åren.

För att klassas som en näringsverksamhet måste verksamheten uppfylla några grundläggande kriterier:

 • Företaget ska vara självständigt
 • Ha ett vinstsyfte
 • Vara varaktigt

Om den som blivit godkänd för F-skatt är en juridisk person betalar den själv sin preliminära skatt i form av F-skatt samt sociala avgifter. Även handelsbolag kan bli godkända för F-skatt, men de ska inte betala någon skatt eftersom den betalas av företagets delägare.

Är företaget däremot en fysisk person, det vill säga egenföretagare, ska verksamheten även betala egenavgifter. Mer om dessa nedan.

Vad är egenavgifter?

Egenavgifter är sociala avgifter som beräknas på vinsten i en näringsverksamhet. Avgifterna, som är avdragsgilla, ger dig ett grundläggande skydd i form av exempelvis pension och sjukpenning.

Nedan kan du se vilka avgifter som ingår i egenavgifterna 2023.

Egenavgifter2023
Sjukförsäkringsavgift3,64%
Föräldraförsäkringsavgift2,60%
Ålderspensionsavgift10,21%
Efterlevandepensionsavgift0,60%
Arbetsmarknadsavgift0,10%
Arbetsskadeavgift0,20%
Allmän löneavgift11,62%
Totalt28,97%
Källa: Skatteverket

Ansöka om F-skattsedel – Så gör du

Om du vill ansöka om F-skattsedel kan du göra detta på följande sätt:

 • Via Verksamt.se. Logga in med ditt BankID och klicka sedan på ”Registrera företag”. Fyll i blanketten och bifoga den när du ska ansöka om F-/FA-skatt, anmäla dig som arbetsgivare eller vid betalning av moms. Därefter skickar du bara in din ansökan. Läs mer om hur det går till att ansöka om F-skatt hos Verksamt.se här.
 • På Skatteverket.se. Har du inget BankID kan du istället fylla i blanketten Företagsregistrering (SKV 4620) som du hittar hos Skatteverket.

Blir din ansökan godkänd kommer du att få ett registerutdrag hemskickat. I utdraget hittar du information om hur hög din preliminära inkomstskatt blir per månad.

5 saker att tänka på innan du ansöker

Det finns en del saker som kan vara bra att tänka på innan du ansöker om F-skattsedel. Nedan ger vi dig fem av våra bäst tips.

1. Gör en budget

Det är alltid bra att ha en budget som ger handläggarna en god överblick av företagets ekonomiska förutsättningar. F-skatten beräknas som tidigare nämnt på företagets överskott. Med en budget kan du få en korrekt uppskattning av vinsten, vilket gör att du slipper ändra skatten i efterhand.

2. Ha en buffert om du är nyföretagare

Om du planerar att starta eget företag och vill ansöka om F-skattsedel bör du se till att det finns visst kapital i verksamheten. Den preliminära skatten kan komma redan inom 3 – 6 veckor och därefter måste du betala den varje månad. Därför måste du vara säker på att du kan sköta dina inbetalningar.

3. Begär uppskov i uppstarten

När du precis startat eget har du rätt att begära uppskov med att börja betala din preliminära skatt. Uppskovet kan vara högst tre månader och ansökan sker hos Skatteverket.

4. Ha alla papper i ordning

Ha all nödvändig dokumentation väl förberedd innan du ansöker om F-skatt. Detta kommer göra det enklare för handläggarna att behandla din ansökan, vilket kommer att ge dig ett snabbare besked.

5. Uppskatta inkomsterna

Det kan vara svårt för startups att veta hur stora deras inkomster kommer att bli under det kommande året. Har du ingen budget kan du istället göra en uppskattning av inkomsterna och lämna i ansökan. När du får ordning på verksamhetens ekonomi kan du justera inkomsterna genom att fylla i en preliminär inkomstdeklaration där du uppger de rätta beloppen.

Så lång tid tar det att få F-skatt

När Skatteverket får din ansökan om F-skatt tar det vanligtvis mellan 3 och 6 veckor innan du får ett slutgiltigt beslut.

Hur lång behandlingstiden är beror dels på komplexiteten av ditt ärende, men också på hur komplett din ansökan är. Se därför till att ha all dokumentation rätt ifylld för att slippa skicka in kompletterande uppgifter som kan förlänga väntan på beskedet.

Fakturera utan F-skatt – Vad gäller?

F-skatten intygar att det är du själv som sköter betalningen av skatter och avgifter till Skatteverket. Om du saknar F-skattsedel är det istället dina kunder och samarbetspartners som är skyldiga att betala in dessa avgifter, precis som om du vore anställd.

Att vara godkänd för F-skatt kan med andra ord göra din verksamhet mer attraktiv för kunder såväl som för partners. Faktum är att många företag väljer att enbart samarbeta med företag med F-skatt eftersom det innebär lägre kostnader såväl som mindre administrativt arbete.

Om du är en driver ett aktie-, handels- eller kommanditbolag som inte har F-skatt och skickar en faktura till en kund har kunden rätt att dra av 30 procent i skatt från priset för arbete (exklusive moms). Detta gäller även enskilda firmor, men i detta fall ska även arbetsgivaravgifter betalas.

Idag finns det flera företag som gör det möjligt för dig att fakturera utan företag och F-skattsedel, till exempel Cool Company, JBG Gruppen och Frilans Finans. Här skapar du helt enkelt ett konto på företagets hemsida och blir egenanställd.

Via dessa plattformar kan du sedan skicka fakturor som vanligt, fast genom deras F-skatt. För det betalar du en administrativ avgift till bolaget.

Ändra preliminär F-skatt

Om du precis startat din verksamhet kan det vara svårt att veta hur mycket inkomster du kommer att få in under året. Därför har du rätt att göra en uppskattning och lämna in en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket. Uppgifterna i deklarationen kan du justera i efterhand.

Ändring av preliminär F-skatt gör du på Skatteverket.se under Preliminär inkomstdeklaration där du kan lämna ett nytt underlag för beräkning.

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du fylla i och skicka blanketten Preliminär inkomstdeklaration 1 för fysiska personer (SKV 4314) eller Preliminär inkomstdeklaration 2 för juridiska personer (SKV 4313).

Du kan göra ändringar obegränsat antal gånger. Har du inte fått ett nytt beslut är det den tidigare debiteringen som gäller.

Återkallat godkännande av F-skatt

Skatteverket har rätt att återkalla ditt godkännande av F-skatten i vissa fall, till exempel:

 • Om du inte lämnar in dina inkomstdeklarationer.
 • På grund av missbruk – du slutar lämna in dina inkomstdeklarationer och redovisar fel uppgifter medvetet.
 • På egen begäran – om du tänker pausa din verksamhet.
 • Om ditt företag inte uppfyller villkoren för godkännande av F-skatt.

Vid de sista två punkterna kan du på nytt ansöka om F-skatt när du återgår till verksamheten. Har du missbrukat villkoren kan en ny ansökan skickas först två år efter återkallelsen.

F-skatt för enskild firma vs aktiebolag

Som tidigare nämnt beräknas F-skatten på den vinst ett företag redovisar. Planerar du att starta aktiebolag är dock reglerna lite annorlunda.

Den skatt som aktiebolagen betalar på sin vinst kallas för bolagsskatt och ligger på 21,4 procent. Från och med 2021 kommer bolagsskatten dock att sänkas ytterligare och landa på 20,6 procent.

Normalt sett fördelas vinsten i företaget genom utdelning till aktieägarna som därefter blir beskattade för inkomst av kapital.

Beräkningen av vinsten sker på samma sätt som hos enskild firma, fast i aktiebolag finns flera kostnader att ta med. Som kostnader räknas:

 • Lön
 • Arbetsgivaravgifter (31,42 procent)
 • Kommunalskatt (31 procent) minus grundavdraget
 • Statlig skatt på 20 procent vid belopp över 455 300 kronor samt 25 procent vid belopp över 662 300 kronor
 • Jobbskatteavdrag

Efter kostnader och utdelningar dragits bort får du slutbeloppet som ligger till grund för beräkningen av bolagsskatten.

Vanliga frågor om F-skatt

Vad är F-skatt?

F-skatt är den skatt alla företag, oavsett form, enligt lag måste betala på sina inkomster. Hur hög skatten är beror på verksamhetens överskott, det vill säga dess vinst.

För att kunna bedriva näringsverksamhet måste du ansöka om F-skatt hos Skatteverket. Skatten är preliminär och betalas månadsvis i lika stora delar.

Vad står F-skatt för?

Bokstaven F i F-skatt står för företag, alltså företagsskatt. A-skatt är den skatt anställda betalar och här står bokstaven A för anställning.

När behöver man F-skatt?

F-skatt är ett måste för alla företag som vill bedriva en näringsverksamhet och skicka fakturor samt anställa personal. F-skatten fungerar som en slags trygghet för kunder såväl som leverantörer eftersom den visar att företaget betalar skatt och avgifter.

Vad betyder ”avregistrerad för F-skatt”?

Om du planerar att pausa din verksamhet eller lägga ner den ska du avregistrera dig för F-skatt. I vissa fall kan Skatteverket även göra en återkallning av F-skatten av olika anledningar. Läs gärna mer i avsnittet ”Ändra preliminär F-skatt”.

Hur lång tid tar det att få F-skattsedel?

Behandlingstiden kan variera en del beroende på ärendets komplexitet. Även din ansökan kan påverka processen, till exempel om du behöver komplettera uppgifterna i efterhand. Generellt sett tar det mellan 3 – 6 veckor innan du får besked.

När behöver man FA-skatt?

Är du anställd samtidigt som du driver ett företag ska du ansöka om ett godkännande av FA-skatt. Detta eftersom F-skatten inte får användas i anställning.

Vad krävs för F-skattsedel?

För att bli godkänd för F-skatt ska du vara självständig och varaktig samt ha ett vinstsyfte med verksamheten.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4.7 / 5. Antal röster: 23

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Factoring eller företagslån?

Skriva affärsplan 2023 (mall & exempel)

Next

2 tankar på “F-skatt – Vad gäller?”

 1. Hej bra information men om jag är pensionär och startar en enskild firma för att kunna göra lite småjobb. Måste jag betala egenavgifter. Jag ska ju inte ta ut någon pension föräldraledighet mm

  Svara
  • Hej Hans och tack för din fråga!

   Om du är pensionär eller född 1938-1955 och har enskild firma sjunker egenavgifterna till 10,21 procent – du betalar alltså bara ålderspensionsavgift. Schablonavdraget blir då 10 procent. Skattemässigt räknas dessa avgifter som en kostnad i verksamheten.

   Ha det fint!

   Svara

Lämna en kommentar