Så gör du en likviditetsbudget (mall)

Uppdaterad: | ,

För att lyckas som företagare är det viktigt att du håller ett öga på likviditeten, det vill säga strömmen av pengar in och ut ur företaget. Det gör du enklast genom att göra en så kallad likviditetsbudget.

Läs vidare för att lära dig vad en likviditetsbudget är, vad den innehåller och varför den är viktig för företagets ekonomi. Du kan också ladda ner vår kostnadsfria mall att utgå efter när du gör din budget.

Innehållsförteckning:

Kort om likviditet
Vad är en likviditetsbudget?
Det här ska ingå i en likviditetsbudget
Mall för likviditetsbudget
Så kan en likviditetsbudget se ut (exempel)
Likviditetsbudget vs resultatbudget – Vad är skillnaden?
Därför ska du ha en likviditetsbudget
Vanliga frågor och svar

Kort om likviditet

För att kunna göra en likviditetsbudget måste du först veta vad likviditet, eller kassaflöde, är.

Enkelt uttryckt är likviditet summan av de likvida medel (kontanter) som finns i företagets kassa och som ska räcka till att driva verksamheten framåt. Med de likvida medlen ska du till exempel betala räkningar, köpa in varor och göra olika investeringar.

Kort sagt beskriver likviditeten verksamhetens betalningsförmåga, både på kort och lång sikt.

Korttidslikviditeten handlar om upp till 1 år och kallas för kassalikviditet. Den omfattar likvida medel på företagets bankkonto och i kassan och motsvarar skillnaden mellan kortfristiga tillgångarna och kortfristiga skulder.

En av farligaste situationerna ett företag kan hamna i är när det blir svårt att betala skulderna och pengarna inte räcker för den löpande verksamheten. Men genom att göra en likviditetsbudget kan du enkelt följa pengarnas flöde in och ut ur företaget och upptäcka negativ utveckling i god tid.

Vad är en likviditetsbudget?

Som företagare har du ansvar inte bara gentemot företaget och dig själv, utan även mot dina leverantörer, kunder och investerare. Du ska förstås göra rätt för dig och betala dina skulder i tid.

Visst kan du ha alla uppgifter och siffror i huvudet, men det räcker med en enda miss för att förstöra ett bra rykte. Och det är just därför det är viktigt att göra en likviditetsbudget.

En likviditetsbudget är en sammanställning av pengarnas rörelse i verksamheten under en bestämd period, normalt sett en månad.

Likviditetsbudgeten visar hur mycket kassabehållningen var i början av månaden samt hur stora de planerade in- och utbetalningarna är. Har du fyllt i alla uppgifter korrekt får du kassasaldot i slutet på månaden.

Med hjälp av en likviditetsbudget vet du exakt hur mycket likvida medel som finns tillgängliga för användning i verksamheten. På så sätt blir det enklare att planera företagets ekonomi så att du alltid har minst lika mycket pengar och kundfordringar som ska komma in som utgifterna du måste betala ut.

Det här ska ingå i en likviditetsbudget

En likviditetsbudget är indelad i fyra punkter:

 • Ingående saldo från förra månaden
 • Inbetalningar under månaden inklusive moms
 • Utbetalningar under månaden inklusive moms
 • Utgående saldo till nästa månad.

Ingående saldo

Här fyller du i kassabehållningen du har den första i månaden. Detta är summan av alla likvida pengar som finns på företagets bankkonto, i kassan eller i kontanter.

Inbetalningar inklusive moms

 • Betalningar från kunder. Fyll i alla inbetalningar du räknar med att få kundfakturor från, oavsett om du betalar dem kontant eller med faktura.
 • Försäljning.
 • Nya lån eller krediter. Om företaget får ett nytt lån, exempelvis företagslån, eller ökad kredit skriver du i beloppet här.
 • Moms att få tillbaka. Det gäller dig som är momsregistrerad.
 • Övriga inbetalningar. Här anger du pengar som kommer från till exempel ersättningar, egna insättningar eller bidrag.

Utbetalningar inklusive moms

 • Löner. Fyll i den sammanlagda summan du ska betala ut till dina anställda. Inkludera din egen lön om du har ett aktiebolag eller ekonomisk förening.
 • Skatter och sociala avgifter. Det gäller arbetsgivaravgifter, löneskatter, egenavgifter eller F-skatt.
 • Leverantörsskulder. Här ingår summan av alla leveraktörsfakturor inklusive moms som du ska betala till dina leverantörer under månaden.
 • Räntor och amorteringar som förfaller under månaden.
 • Egna uttag. Gäller dig som har enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag.
 • Moms att betala. Är du momsregistrerad och ska betala in moms ska du fylla i beloppet här.
 • Inköp av material och varor.
 • Alla andra kostnader som finns i resultaträkningen. För att inte missa någon post kan du kontrollera i resultaträkningen och ta med posterna i budgeten. Det kan handla om hyror, försäkringar, reklam och porto, internet och telefon, bil och resor.

Utgående saldo

Denna post i likviditetsbudgeten visar hur mycket pengar det finns i företaget i slutet av månaden. Beräkningen ser ut så här:

Ingående saldo + inbetalningar inklusive moms – utbetalningar inklusive moms

Utgående saldo den ena månaden blir ingående saldo nästkommande månad.

Mall för likviditetsbudget

Här kan du ladda ner en kostnadsfri mall för likviditetsbudget i Excel där vi fyllt i alla poster åt dig. Det enda du behöver göra är att addera korrekta siffror så sker uträkningen automatiskt.

Så kan en likviditetsbudget se ut (exempel)

Nedan ger vi dig ett exempel på hur en likviditetsbudget kan se ut.

Du ser att den ingående behållningen i kassan den 1 januari är 100 000 kronor. Sedan dess har företaget fått in pengar från kunder, moms och från bidrag. Det har dock även betalat leverantörer, löner till sina anställda, hyra och gjort vissa inköp.

Summan av inbetalningar enligt likviditetsbudgeten var 59 000 kronor och utbetalningarna gick på 47 500 kronor. Kassabehållningen den sista januari var därmed 111 500 kronor (100 000 + 59 000 – 47 500).

Den utgående behållningen den sista januari blir ingående behållning den 1 februari och så vidare.  

 JanuariFebruari
Ingående behållning den 1:a i månaden100 000 kr111 500 kr
Pengar in:  
Betalning från kunder inkl. moms38 000 kr 
Nya lån  
Övrigt (bidrag, ersättningar m.m.)18 000 kr 
Moms att få tillbaka3 000 kr 
Summa inbetalningar59 000 kr0 kr
Pengar ut:  
Löner20 000 kr 
Moms att betala  
Skatter och sociala avgifter15 000 kr 
Ränta/amortering  
Hyra inkl. moms5 000 kr 
Betalningar till leverantörer6 000 kr 
Eget uttag (enskild firma)  
Övrigt (resor, inköp, telefon, internet)1 500 kr 
Summa utbetalningar47 500 kr0 kr
Utgående behållning den sista i månaden111 500 kr111 500 kr

Likviditetsbudget vs resultatbudget – Vad är skillnaden?

Både resultat- och likviditetsbudgeten är viktiga för ekonomin i ditt företag.

Den största skillnaden mellan dessa två budgetar är att resultatbudgeten visar företagets intäkter och kostnader och beräknar företagets årsresultat. Likviditetsbudgeten, å andra sidan, avgör om företaget får in tillräckligt med pengar för att betala månadens utgifter.

Kort sagt är det bra om du använder dig av båda budgetarna samtidigt. Med likviditetsbudgeten jobbar du kortsiktigt (månadsvis) medan resultatbudgeten är långsiktig (ett räkenskapsår). Och genom att säkra de likvida medel varje månad bidrar du till att få ett positiv resultat i slutet av året.

En skillnad du inte får glömma är att beloppen i en resultatbudget är exklusive moms, medan de i likviditetsbudgeten är inklusive moms.

Därför ska du ha en likviditetsbudget

Likviditeten i företaget beskriver dess betalningsförmåga på kort sikt. Det visar helt enkelt om företaget kan betala sina skulder samt om pengarna i kassan räcker till den löpande verksamheten.

Genom att göra en likviditetsbudget synliggör du pengarnas rörelse in och ut ur företaget. På så sätt kan du planera verksamheten bättre och upptäcka eventuella likviditetsproblem i ett tidigt skede.

Vinsten i resultatbudgeten beror mycket på balansen i likviditetsbudgeten. Fattas det likvida medel i företaget under flera månader kan inte vinsten vara realistisk. Just därför är det viktigt att du är medveten om riskerna, och möjligheterna, om du vill uppnå målen i ditt företag. Och en genomtänkt och realistisk planering av in- och utbetalningarna ökar chanserna för framgång drastiskt.

En god betalningsförmåga är dessutom särskilt viktig när ditt företag ska ansöka om lån eller ta in investerare. Den inger nämligen trygghet och visar att företaget klarar att hantera oförutsedda händelser.

Summering

Likviditeten har en stor påverkan på företagets ekonomiska framgångar eftersom visar om det finns likvida medel för att täcka månadens utgifter. Genom att göra en likviditetsbudget får du kontroll över pengarna i företaget och kan förbättra företagets betalningsförmåga.

Vanliga frågor och svar

Vad är en likviditetsbudget?

En likviditetsbudget är en sammanställning som visar hur pengar rör sig in och ut ur företaget under bestämd tid, normalt sett en månad.

Hur gör man en likviditetsbudget?

Budgeten ska framför allt innehålla förra månadens ingående saldo, månadens in- och utbetalningar (inklusive moms) samt nästa månads utgående saldo. Ovan kan du se ett exempel på hur en likviditetsbudget kan se ut. Du kan också ladda ner vår kostnadsfria mall att utgå ifrån.

Vad visar en likviditetsbudget?

Likviditetsbudgeten visar om inkomsterna i företaget är tillräckliga för att betala utgifterna på kort sikt.

Likviditets- och resultatbudget – Vad är skillnaden?

Resultatbudgeten visar företagets inkomster och utgifter för att beräkna företagets årsresultat, medan likviditetsbudgeten visar verksamhetens kortsiktiga betalningsförmåga.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 5 / 5. Antal röster: 4

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Bästa låneförmedlare: Topp 4 aktörer 2023

Så gör du en kommunikationsplan

Next

Lämna en kommentar