Vad är kassaflöde?

Uppdaterad: | ,

Under ett räkenskapsår strömmar mycket likvida medel – alltså direkt tillgängliga pengar – in och ut ur ditt företag. Detta kallas kassaflöde. Genom att studera kassaflödet kan du få bättre förståelse för var pengarna kommer ifrån, men också hur du spenderar dem.

I den här artikeln ska vi titta närmare på vad kassaflöde är och hur du räknar fram det. Vi ska även gå igenom vilka olika typer av kassaflöden det finns och vad du kan göra för att förbättra likviditeten i din verksamhet.

Vad menas med kassaflöde?

Kassaflöde – eller betalningsströmmar – är en sammanfattning av alla in- och utbetalningar i ditt företag under en viss period. Perioden kan variera från en månad, kvartal eller ett år. Beroende på om mer pengar kommer in än går ut ur företaget kan du ha:

  • Positivt kassaflöde – när mer likvida medel strömmar in i verksamheten
  • Negativt kassaflöde – när företaget förlorar pengar

I vissa fall kan man uppleva brist på pengar i kassan, trots goda försäljningssiffror. Orsaken till det kan bland annat vara stora lager som binder kapital, korta kredittider hos leverantörerna eller långa kredittider på kundfakturorna. Lite längre går vi igenom hur du själv kan påverka kassaflödet på olika sätt.

Olika typer av kassaflöden

Kassaflödet förklarar hur likviditeten i företaget förändras. Som vi nämnde ovan behöver det inte alltid vara positivt att ha mycket likvida medel i kassan, utan du måste analysera och förstå förändringen för att veta om det är bra eller dåligt.

För att kunna beräkna företagets totala kassaflöde för en viss period måste du ta del av  förändringarna i fyra olika verksamhetsområden.

Kassaflöde från den löpande affärsverksamheten (operativt kassaflöde)

Den viktigaste delen av kassaflödet är likviditeten som kommer från den löpande verksamheten. Det är nämligen den som visar om företaget har medel att bekosta till exempel en investering eller expansion i framtiden.

För att beräkna detta kassaflöde tittar du på resultaträkningen och på alla poster som inte är in- och utbetalningar. Med andra ord alla utom avskrivningar och bokslutsdispositioner.

Det är viktigt att kassaflödet från verksamheten är positivt så att det finns pengar till investeringar, utdelning och amortering.

Kassaflöde från rörelsekapitalet

Rörelsekapitalet i ditt företag består av omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. För att förstå hur dessa påverkar likviditeten ska du titta närmare på följande poster:

Likvida medel ökar närLikvida medel minskar när
Varulagerminskarökar
Kundfordringarminskarökar
Övr. kortfrist. fordranminskarökar
Leverantörsskulderökarminskar
Övr. kortfrist. skulderökarminskar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

De gånger du köper in eller säljer maskiner och inventarier påverkas likviditeten i företaget med ganska höga belopp. Förändringen blir mer synlig när du jämför ingående och utgående balans för anläggningstillgångar i balansräkningen. Summan justerar du sedan med avskrivningar, uppskrivningar och/eller nedskrivningar från resultaträkningen.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

I denna post ser du medel som har kommit in eller gått ut genom lån och/eller krediter, försäljning av värdepapper, amortering eller aktieåterköp.

Likvida medel ökar närLikvida medel minskar när
Banklånökarminskar
Eget kapitalökarminskar

Fritt kassaflöde

När du har kassaflöden från de olika verksamheter vet du hur mycket likvida medel det finns i företaget i slutet av perioden. Det fria kassaflödet visar utrymmet som finns för återbetalning av lån samt för utdelning till aktieägarna.

Formeln för beräkning av fritt kassaflöde är:

Fritt kassaflöde = kassaflöde från löpande verksamhet – kassaflöde från investeringsverksamhet

Det fria kassaflödet kan vara positivt eller negativt. Om ditt företag gör kraftiga investeringar får du ett negativt fritt kassaflöde. Investeringen i sig är inget negativt eftersom den gör företaget bättre rustat för framtiden.

Hur du förbättrar kassaflödet

Som vi nämnde inledningsvis visar kassaflödet företagets alla in- och utbetalningar i verksamheten under en viss period. Är summan av de utbetalade medel större har du ett negativt kassaflöde. Det kan bero på en rad olika saker, men vi ska koncentrera oss på några av de vanligaste.

1. Kundfakturor

Kontrollera dina faktureringsrutiner. Skicka fakturorna direkt efter leverans och förkorta betalningstiden. Har du kunder som missat förfallodatumet ska du även skicka ut en påminnelse i god tid. Tänk även på att du kan tjäna mycket tid på att skicka e-fakturor eller erbjuda onlinebetalning.

2. Leverantörsfordringar

Diskutera företagets betalningsvillkor med leverantörerna. Alla är intresserade av att få in sina pengar i tid, så försök att avtala längre kredittider hos alla dina leverantörer.

3. Varulager

Ett stort varulager binder kapital. För att frigöra likvida medel bör du därför sätta in nödvändiga åtgärder och minska antalet varor som bara tar upp plats utan att generera inkomster.

4. Fakturaköp eller företagslån

Är ditt företag i akut behov av likvida medel kan det vara en god idé att överväga factoring, det vill säga att sälja eller belåna verksamhetens kundfakturor. På så sätt kan du snabbt få in pengar i verksamheten. Även ett företagslån kan vara ett bra sätt att stärka likviditeten.

5. Analysera utgifterna

”Det man inte vet har man inte ont av” – så sant. Så länge du inte vet exakt hur mycket pengar som lämnar företaget och vart de tar vägen har du inga bekymmer. Det vill säga tills det är dags för bokslutet.

Du kan lätt undvika otrevliga överraskningar om du har för vana att regelbundet granska företagets utgifter. Då blir det betydligt enklare att upptäcka negativa tendenser och sätta in nödvändiga åtgärder för att bryta dem.

Kanske har du produkter eller tjänster du inte längre använder eller behöver? Se över dina avtal med jämna mellanrum och försök hitta billigare alternativ.

6. Se över företagets prissättning

Genom att höja produktpriserna kan du förbättra kassaflödet på sikt. Tänk bara på att ta det varsamt för att inte jaga bort dina mest lojala kunder.

7. Gör en budget

Om du inte redan har en budget är det hög tid att göra en nu eftersom den synliggör pengarnas rörelse i företaget. Med en budget blir det trots allt betydligt enklare att förstå vilka medel du kan använda, var de finns samt vilka utgifter du behöver minska.

8. Involvera dina medarbetare

Berätta för dina medarbetare om kassaflöde och hur det fungerar. Ge dem även möjlighet att ta ansvar för sina respektive arbetsområden för att de ska känna sig delaktiga i företagets utveckling och framtid.

Summering

Att ha förståelse för företagets kassaflöde är att veta hur mycket likvida medel som går in och ut ur verksamheten. Det hjälper dig också att förstå varför det inte finns pengar i kassan trots att försäljningen är på topp. Orsakerna kan vara många, till exempel stort varulager, korta kredittider hos leverantörer eller långa betalningstider på kundfakturor.

Genom att kunna avläsa varifrån pengarna kommer in och vart de tar vägen kan du styra företagets utveckling åt rätt håll och glädjas åt ett långt och framgångsrikt företagande.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4.8 / 5. Antal röster: 10

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Vad är årsredovisning?

Vad är likviditet?

Next

Lämna en kommentar