Vad är inventarier?

Uppdaterad: | ,

Tillgångar som företaget köper in och som ska användas i verksamheten kallas för inventarier. Kostnaden för inköp av inventarier kan du göra avdrag för, men hur du gör själva avdraget varierar beroende på vilken typ av tillgångar det gäller.

I den här artikeln förklarar vi mer om vad inventarier är och vilka olika typer det finns. Vi går även igenom hur du gör avdrag på dessa inköp.

Inventarier är tillgångar i företaget

Kort förklarat är inventarier tillgångar som är avsedda att användas i verksamheten, till exempel bilar, möbler, elektronik eller inredning. Även produktionsanläggningar och maskiner som används för serieproduktion klassificeras som inventarier.

Det är möjligt att dra av kostnaderna för inköp av inventarier, men hur avdraget går till varierar beroende på vilken typ av tillgångar det gäller. Det finns nämligen två olika typer av inventarier:

  • Anläggningstillgångar med en förväntad ekonomisk livslängd på minst tre år. Sådana kostnader går att dra av genom att göra så kallade avskrivningar (antingen restvärdesavskrivning eller räkenskapsenlig avskrivning).
  • Förbrukningsinventarier. Här är det möjligt att dra av kostnaden omedelbart.

Nedan ska vi titta närmare på skillnaderna mellan dessa två typer av inventarium.

Anläggningstillgångar med livslängd på minst tre år

När det gäller anläggningstillgångar som anses ha en ekonomisk livslängd på över tre år kan du göra så kallade avskrivningar, även kallade värdeminskningsavdrag. Detta innebär att du fördelar utgiften över en längre period istället för att göra ett omedelbart avdrag. På så sätt blir utgiftens påverkan på årets vinstutdelning inte lika kännbar.

Observera att detta inte innebär att du delar upp betalningen för inköpet, utan du betalar samma pris. Däremot redovisar du bara en del av summan i resultaträkningen för inköpsåret. Återstående belopp fördelar du sedan ut över kommande år.

Varje år gör företaget ett avdrag med en viss summa – som ska motsvara tillgångens värdeminskning – och när inventarierna är avskrivna i sin helhet utgör de inte längre någon utgift i verksamheten.

  • Stadigvarande inventarier i verksamheten
  • Anläggningstillgång med en livslängd över 3 år
  • Avdrag sker genom avskrivningar

Förbrukningsinventarier

Förbrukningsinventarier är tillgångar med ett mindre värde som bedöms ha en livslängd på över ett år, men maximalt tre år, till exempel datortillbehör och städutrustning. Är livslängden kortare än ett år ska tillgången istället klassificeras som förbrukningsmaterial.

När det gäller förbrukningsinventarier får du göra avdrag för redan samma år som du köpt in dem. Med andra ord lägger du in den direkt i resultaträkningen istället för balansräkningen.

Vad är ”mindre värde”? Enligt Skatteverket får inventarier som kostar ett halvt prisbasbelopp (exklusive moms) – det vill säga 23 800 kronor år – klassas som förbrukningsinventarier. Läs mer om rådande prisbasbelopp på Skatteverkets hemsida.

Kort sagt är förbrukningsinventarier motsatsen till vanliga inventarier. De har en kort livslängd och är inte ämnade att användas i verksamheten under en längre period.

  • Kort livslängd
  • Inventarier av mindre värde (upp till ett halvt prisbasbelopp)
  • Avdrag direkt vid inköp

Inventarium eller lagertillgång?

Det är också viktigt att skilja mellan inventarium och lagertillgångar i en verksamhet. Syftet med inventarier är att använda dem i företaget under en längre period medan lagertillgångar är avsedda för förbrukning eller omsättning.

Hur bokför man försäljning av inventarier?

Eftersom du måste ta hänsyn till inventariens bokförda värde och eventuella avskrivningar kan du inte bokföra försäljning av inventarier på samma sätt som vanliga försäljningar.

Du måste först beräkna om försäljningen innebär en förlust eller en vinst jämfört med tillgångens bokförda värde genom att jämföra försäljningspriset med det bokförda värdet. Det bokförda värdet får du genom att ta anskaffningsvärdet minus tillgångens ackumulerade avskrivningar.   

Är försäljningspriset högre innebär detta en vinst som du bokför på ”Vinst vid avyttring maskiner och inventarier” (konto 3973). Skulle försäljningspriset vara lägre har du gått med förlust och ska bokföra försäljningen på ” Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier” (konto 7973). När inventarien är såld ska du ta bort den ur balansräkningen.

För vidare läsning, besök Skatteverket där du hittar mer information om regler gällande inventarier.   

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4.4 / 5. Antal röster: 8

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Vad är bokslut?

Enskild firma till aktiebolag – Hur du ombildar bolaget

Next

Lämna en kommentar