företagsköp

6 fördelar med företagsköp

Den som drömmer om entreprenörskap och att driva eget behöver inte nödvändigtvis bygga upp ett nytt företag från grunden. Många gånger kan du nå uppenbara konkurrensfördelar genom att ta över en befintlig verksamhet och göra ett så kallat företagsköp. Nedan…

fylla i arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyg (mall)

Ett arbetsgivarintyg är ett underlag som bevisar att du varit anställd hos en arbetsgivare. Har du just blivit arbetslös fungerar intyget dessutom som en grund till beslutet gällande huruvida du ska få ersättning från A-kassa eller inte. Som anställd har…

man räknar ut sociala avgifter

Vad är sociala avgifter?

Att vara arbetsgivare i Sverige är förknippat med ett visst ansvar, både gentemot din personal, men även mot staten. Som arbetsgivare är du till exempel skyldig att redovisa skatter och avgifter beräknade på dina anställdas löner till Skatteverket varje månad….

jämföra företagslån

Creddo förklarar: Därför ska du jämföra företagslån

Många företag idag väljer att använda sig av företagsfinansiering för att få sin verksamhet att växa snabbare. En av de allra vanligaste finansieringsformerna är företagslån. Dagens företagslån utvecklas ständigt för att passa fler företagares behov. I takt med att samhället…

företagstjänst online

Företagstjänster online är det nya heta

Det finns en mängd olika tjänster online som gör livet enklare för alla företagare. Inne just nu är virtuella assistenter. De är i huvudsak småföretagare och marknaden för de virtuella assistenterna har vuxit explosionsartat de senaste åren. Virtuella assistenter kan…

arbetsgivare

Vad är arbetsgivare?

En arbetsgivare är en fysisk eller juridisk person som ingår ett anställningsavtal med en arbetstagare och som betalar ut lön för utförda arbetsuppgifter. Att vara arbetsgivare innebär ett stort ansvar, dels gentemot de anställda, men också mot staten. I den…

bruttovinstmarginal

Vad är bruttovinstmarginal?

En viktig sak att komma ihåg när du driver företag är att regelbundet kontrollera olika nyckeltal som hjälper dig utvärdera verksamhetens utveckling. På så sätt kan du bland annat beräkna kassalikviditet, soliditet, arbetskostnad per anställd och mycket mer. Ett av…

permittering

Så fungerar permittering

Permittering är när du har kvar din anställning, trots att din arbetsgivare inte ger dig några arbetsuppgifter. Normalt sett behåller du din lön under permitteringen, men villkoren kan skilja sig beroende på situation och arbetsgivare. Den pågående pandemin har gjort…

Skriva körjournal

Körjournal + mall

Vissa företag måste ha tillgång till en bil för att klara av den dagliga verksamheten. Det kan handla om leveranser, inköp, servicearbete eller tjänsteresor. Oavsett hur du använder din företagsbil måste du föra så kallad körjournal. Journalen visar hur mycket…

konsult och uppdragsgivare ingår konsultavtal

Så fungerar konsultavtal (mall)

Det finns tillfällen då du som företagare behöver hjälp med en specifik uppgift. Då kan du antingen anställa personal som har just den kompetensen eller så kan du vända dig till en konsult. Och väljer du att ta hjälp av…


Utvalda artiklar:

bokföra upplupna kostnader

Vad är upplupna kostnader?

Enligt Bokföringslagen, BFL (1999:1078) ska både juridiska och fysiska personer redovisa affärshändelserna i sin verksamhet. Räkenskapsåret avslutas med att upprätta bokslut. I den här artikeln ska vi förklara en viktig del av redovisningen som påverkar årsresultatet och som du måste göra för att få en rättvisare bild av företagets ekonomi. Vi pratar om periodisering och…

positionering

Vad är positionering?

Att stärka din position på marknaden är avgörande för framgångarna i ditt företag. På så sätt kan du nämligen styra specifika kunder att välja dig framför dina konkurrenter. Detta ger dig en unik position i kundernas medvetande och därför brukar man kalla denna del av marknadsföringen för positionering. I denna artikel ska vi titta närmare…

seo optimering

5 tips för att lyckas med SEO optimering

Om ditt företag har en hemsida finns det många goda anledningar att börja med SEO-optimering. Med hjälp av sökmotoroptimering kan du nämligen öka företagets synlighet i sökmotorerna, vilket gör det enklare för rätt kunder att hitta till din verksamhet. Att lyckas med SEO optimering kräver dock både kunskap, tålamod och intresse. Sökmotorerna uppdaterar sina algoritmer…

köpa på företaget

Momsavdrag: Vad kan jag köpa på företaget?

Som företagare bör du vara medveten om vad som gäller vid inköp av tjänster och varor till din verksamhet. Vissa köp har du nämligen rätt att göra momsavdrag för, medan andra inte är avdragsgilla. I denna artikel går vi igenom hur inköp till företaget fungerar och vilka varor samt tjänster du kan göra momsavdrag för….

omställningsstöd

Så fungerar omställningsstödet

Från och med den 22 juni fram till den sista augusti kan företag vars omsättning påverkats av coronakrisen söka omställningsstöd. Kravet är att omsättningen minskat med mer än 30 procent under mars och april jämfört med 2019. Spridningen av coronaviruset har haft förödande påverkan på företag runt om i världen, inte minst i Sverige. Därför…

kommunikationsplan

Så gör du en kommunikationsplan

Ett företag består ofta av ett flertal anställda som tillsammans ska arbeta mot samma mål. Och ju bättre du kommunicerar dessa mål till dina medarbetare, desto snabbare och lättare företaget kommer att uppnå dem. Då kan en bra kommunikationsplan komma väl till hands. Läs vidare för att lära dig mer om vad en kommunikationsplan är,…

ta ut lön aktiebolag

Ta ut lön i aktiebolag – Vad gäller?

Om du funderar på att starta aktiebolag undrar du förmodligen hur det fungerar att ta ut lön i aktiebolag. I den här artikeln går vi igenom det som det som är viktigt att veta – när det är dags att ta ut lön och hur mycket du kan få för att slippa onödig beskattning. Vi…

anställa personal

Anställa personal – Vad gäller?

Att anställa personal kan vara en viktig nyckel för att få ditt företag att växa. Om din verksamhet går bra kommer antalet kunder med största sannolikhet att öka. Och för att klara av den dagliga driften och inte hämma tillväxten kommer du i de allra flesta fall att behöva hjälp. Genom att utöka din personalstyrka…

lönebidrag

Vad är lönebidrag?

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter antogs år 1948 och i den ingår rätten till arbete som en av de grundläggande rättigheterna. Men tyvärr är det inte alla som har de fysiska eller psykiska förutsättningar för att kunna ta ett vanligt arbete. Därför har regeringen skapat och fortsätter att utveckla en arbetsmarknadspolitisk insats i form av…

affärsplan mall

Skriva affärsplan (mall & exempel)

En affärsplan är ett strategiskt styrdokument som gör det enklare för ett företag att uppnå sina mål, både på kort och lång sikt. Enkelt förklarat fungerar dokumentet som en slags vägbeskrivning för verksamheten. Den kan därmed underlätta vid en rad olika tillfällen, till exempel vid möten med potentiella investerare eller vid ansökan om företagsfinansiering hos…