företagsbil/tjänstebil

Företagsbil – vad gäller?

En företagsbil kan underlätta många moment i arbetslivet, både för dig som anställd och företagare.   Under 2018 fanns det cirka 300 000 tjänstebilar registrerade i Sverige. Det är många som anser att tjänstebilen är en nödvändighet för att klara jobbet…

affärsresa traktamente

Traktamente – Så fungerar det

Om du har en anställning och planerar att göra en tjänsteresa har du rätt till traktamente. Det betyder att din arbetsgivare betalar extrakostnader som uppkommer i samband med din resa. Nedan kan du läsa mer om hur traktamente fungerar, när…

Crowdfunding

Crowdfunding, affärsänglar eller nyemission?

För startups är ett banklån inte alltid den bästa vägen till kapitalanskaffning, särskilt inte om företaget har en lång väg kvar innan verksamheten faktiskt blir lönsam. Ett förmånligt alternativ till företagsfinansiering via banken kan vara att söka externt kapital via…

Skriva körjournal

Så fungerar körjournal (+mall)

Vissa företag måste ha tillgång till en bil för att klara av den dagliga verksamheten. Det kan handla om leveranser, inköp, servicearbete eller tjänsteresor. Oavsett hur du använder företagsbilen måste du föra så kallad körjournal. Journalen visar hur mycket du…

Riskkapital

Allt du behöver veta om riskkapital

Alla som driver ett företag vet hur viktigt finansiering är. Utan pengar kan inte företaget växa och utvecklas. Många ansöker om företagslån, flera gör det om och om igen. Detta är dock inte lika vanligt bland startups, eftersom företagslån vanligtvis…

permittering

Så fungerar permittering

Permittering är när du har kvar din anställning, trots att din arbetsgivare inte ger dig några arbetsuppgifter. Normalt sett behåller du din lön under permitteringen, men villkoren kan skilja sig beroende på situation och arbetsgivare. Den pågående pandemin har gjort…


Utvalda artiklar:

solceller företag

Därför bör fler företagare investera i solceller

Svenska företag har mycket gemensamt. De har i regel mål att tjäna pengar, att bidra med arbetstillfällen och att gynna det lokala närområdet. Ytterligare en sak som de flesta företag har gemensamt är att deras lokaler har ett tak. Stora, tomma takytor har en enorm potential, då de passar som handen i handsken för diverse…

lager med inventarier

Vad är inventarier?

Tillgångar som företaget köper in och som ska användas i verksamheten kallas för inventarier. Kostnaden för inköp av inventarier kan du göra avdrag för, men hur du gör själva avdraget varierar beroende på vilken typ av tillgångar det gäller. I den här artikeln förklarar vi mer om vad inventarier är och vilka olika typer det…

kollegor gör balansräkning

Vad är balansräkning?

En balansräkning är ett ekonomiskt underlag som summerar företagets tillgångar, eget kapital och skulder, vanligtvis i samband med ett bokslut. Balansräkningen – tillsammans med resultaträkningen – spelar därför en viktig roll när det kommer till företagets redovisning. Om du som företagare lär dig att förstå hur balansräkningen fungerar kan du använda den för att styra…

revisor håller på med bokslut

Vad är bokslut?

Ett bokslut är den slutliga sammanställningen av årets bokföring i form av en balans- och resultaträkning samt övriga bilagor. De visar hur företagets räkenskaper är i slutet av året och om verksamheten har gått med vinst eller förlust. I den här artikeln får du lära dig mer om vad bokslut är och hur det fungerar….

Swot analys

SWOT-analys: Hjälper dig att nå dina mål

SWOT-analys är ett hjälpmedel som kan hjälpa dig att planera och uppnå både personliga och företagsmässiga mål. SWOT är en akronym för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threaths, det vill säga styrkor, svagheter, möjligheter och hot. I denna artikel ska vi titta närmare på hur en SWOT-analys fungerar och varför detta verktyg kan vara värdefullt i…