Vad är avskrivningar?

Uppdaterad: |

Som företagare kan du göra avskrivningar för att fördela utgifterna för inköp av tillgångar över en lägre period. På så sätt kan du undvika att större kostnader försämrar inköpsårets resultat.  

I den här artikeln får du lära dig mer om avskrivningar. Vi går bland annat igenom vad som krävs för att få göra avskrivningar för inventarier, varför man gör dem och när.

Vad är avskrivningar?

Avskrivning är en bokföringslösning som kortfattat innebär att företaget fördelar kostnaden för större inköp över den tid som inköpen genererar intäkter. På så sätt redovisar du bara en del av summan på inköpsårets resultaträkning och resterande belopp fördelas ut på resultatet för kommande år.

Många företag behöver göra större inköp för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Det kan till exempel handla om fordon, maskiner eller annan nödvändig utrustning. Samtidigt kan stora inköp ha en negativ påverkan på årets resultat.

Många företagare gör därför avskrivningar för att minska belastningen på företagets ekonomi. Eftersom inköpen avser så kallade anläggningstillgångar är det möjligt att skriva av kostnaderna i bokföringen.

Vad är anläggningstillgångar? Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda för användning i företaget under en längre tidsperiod i syfte att generera intäkter.  

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan utgifter och kostnader när man talar om avskrivningar. En utgift uppstår när du gör ett inköp medan en kostnad är förknippad med själva användningen av tillgången. Det är med andra ord kostnaden som påverkar resultaträkningen, inte själva utgiften.

Linjär, degressiv och progressiv avskrivning

Det går att beräkna avskrivningar på tre olika sätt: genom linjära, degressiva eller progressiva avskrivningar. Här är en kort beskrivning av skillnaderna.

LinjärAnläggningstillgången skrivs av med lika stora belopp varje år. Många bokföringsprogram har en automatisk funktion för detta.
DegressivAvskrivningen är störst i början av perioden och minst i slutet av perioden.
ProgressivAvskrivningen är minst i början av perioden och störst i slutet av perioden.

Krav för att kunna göra en avskrivning

Avskrivningar går enbart att göra på inventarier och anläggningstillgångar. Finansiella anläggningstillgångar eller tillgångar i form av exempelvis mark och konst går inte att skriva av eftersom de saknar en förväntad ekonomisk livslängd.

Vad är ekonomisk livslängd? Ekonomisk livslängd är den tidsperiod som man bedömer att en investering är lönsam i ett företag.

För att en avskrivning ska vara möjligt krävs det att tillgången:

  • Ägs av företaget
  • Är levererad till företaget
  • Ingår i företagets verksamhet

Exempel på avskrivning

Du köper ett fordon till ditt företag som kostar 700 000 kronor som du planerar att använda i din verksamhet i tio år framöver. Betalningen sker i sin helhet vid köptillfället, men du kan ta upp köpet som en tillgång i balansräkningen. Då fördelar du helt enkelt kostnaden över en period på tio år genom att dela fordonets värde med antalet år (700 000/10 = 70 000 kronor).

Varje år redovisar du alltså 70 000 kronor (vilket motsvarar 10 procent av fordonets värde) som en kostnad i företagets resultaträkning. När tio år har gått kommer du att redovisa fordonet som att det är värt 0 kronor. Den kommer alltså inte längre att värderas i balansräkning, men du kan såklart fortsätta använda den eller sälja den.

Avskrivningar minskar inte utgifterna

Viktigt att poängtera är att avskrivningar inte innebär att du betalar mindre för det du köper i företaget eller att du kan stärka kassaflödet. Du betalar fortfarande fullpris för den tillgång du köper och du kan inte dela upp betalningen.

Det är däremot möjligt att dela upp betalningen om du bekostar inköpet med ett företagslån. Eftersom lånets amortering inte utgör någon kostnad för företaget påverkar den enbart balansräkningen. Räntan, å andra sidan, utgör en kostnad som du bokför i resultaträkningen.

Avskrivningar är något du kan använda för att undvika att stora inköp påverkar företagets årliga resultat. Om vi återgår till vårt exempel ovan drar du av 70 000 kronor för fordonet under en period på tio år istället för att dra av 700 000 kronor det första året. En sådan stor kostnad skulle nämligen kunna ha en negativ effekt på företagets resultat och därmed påverka din vinstutdelning.

Kort sagt är avskrivningar ett hjälpmedel som du kan använda för att påverka företagets resultat, inte dess kassaflöde.

Vanliga frågor om avskrivningar

Måste man göra avskrivningar?

Nej, du måste inte göra avskrivningar om du inte vill, men det kan vara ett bra sätt att påverka företagets resultat. De kan dessutom påverka dina möjligheter till vinstutdelning.

Vad gäller för avskrivna inventarier?

Om tillgångarna du köpt in är avskrivna kan du ta bort dem från verksamheten utan att behöva betala skatter eller redovisa uttaget.

Är avskrivning detsamma som utbetalning?

Nej, avskrivning och utbetalning är inte samma sak. Avskrivningen är enbart en bokföringsmässig kostnad som du använder för att kunna påverka företagets resultat.

Vad krävs för att kunna göra en avskrivning?

Det går bara att göra avskrivningar på inventarier och anläggningstillgångar som ägs av företaget och som ingår i företagets verksamhet.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4.3 / 5. Antal röster: 3

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Löneförhandling – 8 tips för högre lön

Startups: Statistiken att ha koll på 2021

Next

Lämna en kommentar