Skriva affärsplan (mall)

Uppdaterad: | ,

En affärsplan är ett strategiskt styrdokument som gör det enklare för ett företag att uppnå sina mål, både på kort och lång sikt.

Dokumentet fungerar som en slags vägbeskrivning för verksamheten. Den kan därmed underlätta vid en rad olika tillfällen, till exempel vid möten med investerare eller potentiella samarbetspartners.  

I denna artikel ska vi gå igenom hur en affärsplan fungerar, varför den är så viktig och vad den ska innehålla. Du kan även ladda ner en kostnadsfri mall för affärsplan (Word-format) innehållande instruktioner för hur du skriver din plan.

Innehåll:

Mall för affärsplan
Vad ska en affärsplan innehålla?
Därför behöver du en affärsplan
Vanliga frågor & svar

Gratis mall för affärsplan

Eftersom affärsplanen är en levande handling som följer verksamhetens utveckling är det viktigt att du uppdaterar innehållet regelbundet. Var inte rädd att lägga till eller ta bort delar av affärsplanen om du ser att det finns behov av förändring.

Att skriva en affärsplan är enkelt, du kan antingen göra det direkt på papper eller i ett dokument på din dator. Inkludera alla punkter ovan och lägg till det som du tycker saknas. Försök att hålla varje stycke lagom långt – en för kort affärsplan kan verka oseriös medan en allt för lång kan få läsaren att tappa intresset.   

Ladda gärna ner vår kostnadsfria mall för affärsplan nedan. I den har vi förberett samtliga avsnitt med tillhörande instruktioner. På så sätt blir det enklare för dig att skriva en optimal affärsplan redan från början. Eftersom dokumentet är en Word-fil kan du dessutom fylla i det direkt via din dator.

Därför behöver du en affärsplan

Det främsta syftet med en affärsplan är att den hjälper dig att urskilja och konkretisera företagets kortsiktiga och långsiktiga mål. På så sätt blir det enklare att skapa en framgångsrik strategi för att utveckla din verksamhet i önskad riktning.

Affärsplanen kan dessutom vara spela en betydande roll vid förhandlingar med potentiella investerare, samarbetspartners och banker. En noggrann plan visar att du är seriös och att du har tydliga mål med din affärsidé.

Vid möten gällande olika typer av finansiering talas det ofta om hur entreprenörens passion för verksamheten är en avgörande faktor.

Här kommer lite mer intressant statistik som visar hur effektiv en affärsplan faktiskt kan vara.

Vad ska en affärsplan innehålla?

Om du aldrig tidigare skrivit en affärsplan kan det vara svårt att veta vilken information den ska innehålla. Nedan går vi igenom några av de viktigaste punkterna.  

✔️ Affärsidé

Innan du startar ett företag bör du ha en tydlig affärsidé. Affärsidéen är nämligen den viktigaste byggstenen i företagets verksamhet eftersom den ska locka till sig kunder och bidra till verksamhetens lönsamhet.

Om du har flera idéer, skriv ner dem och välj ut den som är genomförbar och som kan förvandlas till en lönsam verksamhet.

När du har bestämt dig för en produkt eller tjänst ska du svara på följande frågor:

 • Finns det behov av din produkt på marknaden?
 • Är din produkt unik?
 • Varför ska kunderna välja din produkt?
 • Blir genomförandet av din affärsidé lönsamt för företaget?
 • Hur ska du nå kunderna?
 • Hur många anställda behövs för att driva verksamheten med vinst?
 • Är din affärsidé känslig för konjunkturförändringar?

Ett tips är att presentera din affärsidé för familj och vänner först. På så sätt kan du få värdefull feedback som kan hjälpa dig avgöra om du är på rätt spår.

✔️ Vision

Din vision beskriver vad du vill med ditt företagande och hur du ska ta dig dit. När du beskriver din vision för verksamheten ska du inkludera var du vill att ditt företag i framtiden om alla förutsättningar är optimala.

Visionen kan bestå av ett antal delmål samt strategier för att nå dem. Den behöver inte vara tidsbestämd, men bör å andra sidan inte heller vara för långt bort i framtiden.

✔️ Mål

Det är inte ovanligt att blanda ihop begreppen mål med vision. Kortfattat är visionen är en luddig och vågad beskrivning av målet. Målet med verksamheten, till skillnad från visionen, är mätbart, konkret och tidsbestämt.

Målet beskriver det du vill uppnå med företaget, både på kort- och lång sikt. För att få en bättre uppföljning av det långsiktiga målet kan du införa ett antal kortsiktiga delmål. På så sätt blir det lättare att utvärdera och ändra delmålen om verksamheten kräver det.

Det är viktigt att alla mål är mätbara så att du förstår när du har uppnått dem.

✔️ Kunder och målgrupp

Nästa steg är att lista ut vem du planerar att sälja din produkt eller tjänst, det vill säga dina kunder och målgrupper. Kunskaperna kring detta område kommer göra det enklare och även billigare att skapa en marknadsföringsstrategi som faktiskt ger resultat.

Genom att lära känna dina kunder, till exempel genom att ställa frågor om din produkt och ta reda på deras vanor, kan du skapa en personlig kontakt och långsiktiga relationer. Med hjälp av informationen du får kan du dessutom rikta specifika erbjudanden och reklam om nya produkter.

Ha dock i åtanke att aldrig vara påstridig i kontakten med dina kunder.

skriva affärsplan

✔️ Marknad

Din marknad består av dina potentiella kunder. Som vi nämnde ovan – ju bättre du känner din kundkrets, desto enklare blir det att nå den.

För att testa behovet av din produkt eller tjänst rekommenderar vi att du genomför en marknadsundersökning. Börja med nära vänner och familj. Fråga om deras åsikter och förslag. Senare kan du göra samma sak i exempelvis sociala medier. Förklara kort varför du vill ha informationen och ställ frågor som kräver längre svar än ja och nej.

Marknaden i stort består av alla människor och företag i världen. För att välja ut en liten del som beskriver dina kunder kan du göra en så kallad selektering. Selekteringen omfattar personer som kan ha störst behov av det ditt företag erbjuder och kan göras efter:

 • Geografi (adress)
 • Ålder
 • Kön
 • Företagsform
 • Bransch
 • Intresse

Nystartade företag kan selektera ordentligt i början för att senare utöka de olika sökområdena.

✔️ Konkurrenter

Glöm inte att marknaden inte bara består av potentiella kunder, utan även konkurrenter. Spendera därför lite tid på att granska deras produkt, prisnivå och strategi. Glöm inte att även läsa kundernas egna kommentarer och omdömen om sådana finns tillgängliga.

Konkurrens behöver inte alltid vara något negativt. I många fall kan den faktiskt hjälpa dig att betrakta din produkt ur en ny synvinkel. På så sätt kan du enklare hitta förbättringsmöjligheter som får din verksamhet att bli snäppet vassare än konkurrentens.

✔️ Produkt/tjänst

Din produkt/tjänst är avgörande för huruvida ditt företag kommer att lyckas eller inte. Har du ett efterfrågat sortiment finns det inga gränser för din framgång. Därför är det viktigt att du lägger extra energi på att presentera din produkt och dess fördelar.   

Du ska även veta hur tillverkning och distribution av din produkt ska gå till. Här bör du inkludera den ekologiska aspekten av produktionen, det vill säga hur företaget jobbar med att minska miljöpåverkan.   

En annan viktig punkt är utvecklingen av sortimentet i framtiden. Det kan till exempel finnas planer på att ta fram en kompletterande produkt eller på en utökning av redan befintliga varor.

LÄS ÄVEN:
SWOT-analys: En viktig del av din affärsplan

Sammanfattning

Det finns många anledningar till varför du bör skapa en affärsplan, oavsett om du har ett företag sedan tidigare eller om du planerar att starta eget. Är du inte säker på om du vill starta eget kan en affärsplan vara precis vad du behöver. Studier visar nämligen att entreprenörer som skapar en tydlig plan är 152 procent mer benägna att faktiskt göra slag i saken.

Affärsplanen ger dig en tydlig bild av dina mål samtidigt som studier visar att den faktiskt kan öka verksamhetens lönsamhet på lång sikt. Den kan dessutom vara avgörande för företag som söker finansiering hos banken eller riskkapital.

LÄS ÄVEN
Allt du behöver veta om riskkapital
8 enkla sätt att finansiera din startup

Vanliga frågor om affärsplan

Vad är en affärsplan?

En affärsplan är ett styrdokument som fungerar som en slags vägbeskrivning för verksamhetens utveckling. Med hjälp av den kan du konkretisera dina mål och skapa en strategi för hur du ska nå dem.

Vad ska en affärsplan innehålla?

En affärsplan ska innehålla alla byggstenar som beskriver vad du vill uppnå med ditt företag och hur det ska drivas. Några av dessa byggstenar är din affärsidé, vision, marknad, och marknadsföring samt kunder och konkurrenter. Du bör även inkludera punkter om ekonomi och budget med uppskattade intäkter och utgifter.

Varför behöver man en affärsplan?

Med hjälp av en affärsplan kan du enklare visualisera dina mål med verksamheten samt tidsramen för att uppnå dem. Affärsplanen håller dig helt enkelt på rätt spår – du kan när som helst försäkra dig om att företaget utvecklas i rätt riktning. Även vid finansiering kan en affärsplan underlägga i samband med investerarens eller bankens riskanalys.

Hur ser en affärsplan ut?

Det finns inga regler för hur en affärsplan ska se ut, utan det viktigaste är dess innehåll. Skapa ett dokument och skriv ner svaren på de viktigaste frågorna som rör ditt företag och dess verksamhet.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4.6 / 5. Antal röster: 19

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

F-skatt – Vad gäller?

Arbetsgivarintyg (mall)

Next

Lämna en kommentar