Vad är segmentering?

Uppdaterad: | ,

Segmentering är ett strategiskt och effektivt verktyg inom marknadsföring. Termen betyder att du som företagare delar upp din marknad eller målgrupp i mindre delar (segment) beroende på vissa kriterier.

Segmentering i sig går att implementera i många olika branscher och aspekter i samhället. I den här artikeln kommer vi dock att koncentrera oss på hur du kan utnyttja verktyget för att förbättra och effektivisera företagets marknadsföring.

Innehållsförteckning:
Vad är segmentering?
Varför använda segmentering?
Att segmentera eller inte?
Parametrar för segmentering
Vad är effektiv segmentering?
Digital segmentering

Vad är segmentering?

Med hjälp av segmentering kan du dela in din marknad eller din kundkrets i olika grupper (segment) efter behov och kriterier. På så sätt kan du fokusera på varje enskild grupp och skapa individuellt anpassade erbjudanden.

I dessa erbjudanden skräddarsyr du helt enkelt förslag som matchar gruppens profil. Äldre målgrupper kanske är ute efter en viss produkt, medan yngre personer föredrar en annan. Ju bättre du segmenterar din marknad, desto lättare och effektivare blir också din marknadsföring.

Kortfattat går segmentering ut på att bygga upp grupper efter exempelvis intressen, ekonomi, civilstånd, köpkraft och liknande. Lita längre ner ska vi titta närmare på de kriterier segmentering bygger på och berätta mer om dem.

För att lyckas med segmentering bör du:

 • Välja kriterier som är relevanta för marknaden/kunderna du ska segmentera.
 • Identifiera segmenten genom olika typer av undersökningar.
 • Fokusera på segment som är relevanta för din verksamhet och som kan leda till positiv utveckling.
 • Utveckla specifika lösningar för varje segment.

Varför använda segmentering?

Marknadsföring är det som gör ditt företag synligt för dina kunder. Därmed är en bra marknadsföringsstrategi avgörande för att din verksamhet ska utvecklas i rätt riktning och bli lönsam.

Genom att dela upp marknaden/kundkretsen i flera segment kan du rikta reklam till en grupp med specifika parametrar. På så sätt effektiviserar du marknadsföringsprocessen och sparar tid såväl som energi. Resultatet blir att rätt budskap når rätt kund, vilket ökar sannolikheten för att kunden faktiskt gör ett köp.

Med hjälp av segmentering får du helt enkelt bättre kännedom om dina kunder. Detta stärker ditt band till dem, vilket också kan göra att du får fler lojala och återkommande köpare.

Att segmentera eller inte?

Huruvida du bör segmentera eller inte beror på ditt företagets produkter, resurser, mål och marknad. Segmentering är faktiskt inte nödvändig alla gånger.

Det finns i regel två strategier att tillämpa – odifferentierad och differentierad.

 • En odifferentierad strategi struntar i segmentering och fokuserar istället på produkter eller tjänster som de flesta köpare kan använda.
 • Den differentierade strategin går ut på att rikta produkterna till ett eller flera kundsegment genom att utveckla separata erbjudanden som passar olika målgrupper.

Parametrar för segmentering

Segmentering går att basera på en rad olika kriterier, så som demografi, geografi, psykografisk livsstil, kultur och beteende.

Demografisk segmentering

Här ingår variabler som ålder, civilstånd (gift, sambo, frånskild, änka, singel), utbildning (gymnasieskola, högskola, examen), kön, inkomst, boende (eget hus, hyreslägenhet), religion och yrke.

Geografisk segmentering

Här delar du upp kunderna/marknaden efter geografiska parametrar som till exempel plats eller region (land, stat, postnummer), befolkningstäthet (urban, landsbygd, förort), klimatzon (kontinentalt, tropiskt).

Psykografisk segmentering

Psykografisk segmentering beskriver gruppens sociala och personliga egenskaper och kallas även livsstilsegmentering. Det kan handla om vad kunden gör på sin fritid, vilka åsikter eller intressen den har.

Kulturell segmentering

Världen krymper för varje dag. Folk förflyttar sig och tar med sig sin kultur till sina nya platser. Allt detta påverkar de produkter och tjänster som efterfrågas vilket kan erbjuda företagen en möjlighet att anpassa sin produktion till bredare marknadssegment och nå nya kunder.

Beteendebaserad segmentering

Beteendebaserad segmentering delar upp marknaden efter konsumenternas beteenden och beskriver kundernas inköp (vid vanligt, speciellt eller festligt tillfälle), användarstatus (ny användare, återkommande) och användningsfrekvens (skapa belöningssystem).

Det är också möjligt att undersöka vilka fördelar konsumenter eftersöker när de köpen en vara – pris, kvalité, bekvämlighet eller servicenivå.

Vad är effektiv segmentering?

För att du ska lyckas med segmenteringen måste du som företagare kunna bedöma behovet av din produkt eller tjänst och ta fram en specifik marknadsföring för att sedan rikta den mot kundgruppen. Utöver det måste segmenteringen även vara:

 • Identifierbar. Det innebär att du ska kunna identifiera och känna igen olika grupper på marknaden.
 • Väsentlig. Är segmentet i sådan storlek att det kan vara lönsamt? Innefattar det tillräckligt många personer eller köpkraft?
 • Tillgänglig. I vilken utsträckning kan du nå kundgruppen med riktade marknadsförings- och distributionsinsatser?
 • Mottaglighet. Hur många av kunderna i ett segment kommer att svara på marknadsföringserbjudanden riktade till dem?
 • Genomförbar. Du måste vara helt säker på att du har den kunskap och de resurser som krävs för att segmentera din marknad. Känner du minsta tvekan ska du koncentrera dig på en av de vanliga marknadsföringsstrategierna.

Digital segmentering

Den första reklamannonsen på nätet i Sverige publicerades 1994. Sedan dess har många sociala medier växt fram och den digitala marknadsföringen har blivit viktigare än någonsin.

Digitaliseringen av dagens samhälle bidrar till att företag lättare kan förmedla sina erbjudanden och budskap och samtidigt nå fler kunder – gamla som nya. Med hjälp av digital teknik kan du alltså både effektivisera och förbättra segmenteringen.

Den ökade användningen av digitala medier gör det också enklare för företag att få tillgång till konsumenternas personliga information. Inom digital segmentering kan detta vara en fördel för att anpassa sin marknadsföring efter den enskilda kunden och på så sätt bidra till en bättre kundupplevelse. Tänk bara på att förhålla dig till den europeiska dataskyddsförordningen GDPR från 2018 som värnar om den enskilda individens rätt att skydda sina personuppgifter.

Tack vare internet och sociala medier kan företag idag få direkt kontakt med ett specifikt segment på ett nytt och mer effektivt sätt. Genom att skapa en emotionell koppling mellan kund och varumärke får du en lönsam segmentering på lång sikt.

Summering

Är du företagare och vill skaffa en stabil, lojal och växande kundkrets bör du inkludera segmentering i företagets marknadsplan. Detta betyder att du delar upp marknaden eller konsumenterna i grupper (segment) efter kriterier som demografi, geografi, kultur, beteende och livsstil.

Genom att segmentera din marknad kan du enklare rikta erbjudanden och reklam till specifika segment, vilket säkerställer att rätt produkt hamnar hos rätt kund. Med hjälp av digital teknik, internet och sociala medier har detta dessutom blivit enklare än någonsin. Genom att segmentera kan du kort sagt skapa en bättre kundupplevelse och på så sätt även öka sannolikheten för försäljning.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 5 / 5. Antal röster: 4

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Elbil som företagsbil – Vad gäller?

Vad är positionering?

Next

Lämna en kommentar