Räkna ut timlön – Från månadslön till timlön

Uppdaterad: |

Lagen om anställningsskydd (LAS) påvisar att ett anställningsavtal ska gälla tillsvidare. Detta innebär att en anställning alltid är en tillsvidareanställning om det inte framgår något annat i avtalet.

Trots detta finns det timvikarier anställda med timlön som kommer in vid personalbrist eller under produktionspikar i verksamheten.

I den här artikeln får du lära dig reglerna kring vad som gäller för timlön. Vi berättar också hur du kan räkna ut timlön på två olika sätt och listar antalet arbetsdagar och timmar per månad.

Innehållsförteckning:

Timanställning – vad gäller?
Ordinarie arbetstid
Hur räknar jag ut timlönen?
Summering
Vanliga frågor och svar

Timanställning – vad gäller?

Det finns egentligen ingen anställningsform som heter timanställning. Att vara timanställd innebär att du infinner dig på arbetsplatsen när du blir kallad och för det får du en lön per timme, en så kallad timlön.

Kanske behöver din arbetsgivare någon som kan komma in med kort varsel tills ordinarie personal kommit tillbaka vid sjukbortfall. Eller så har företaget fått en stor order och behöver extra arbetskraft för att slutföra den i tid. I situationer som dessa kan timanställda vara en värdefull resurs.

Men trots det ska timanställningen vara en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad sådan. Och för att vara tillåten ska den vara reglerad i kollektivavtalet.

När det gäller timanställning är det viktigt att komma ihåg att anställningen automatiskt övergår i en tillsvidareanställning om arbetstagaren har varit anställd på samma arbetsplats i mer än två år under en femårsperiod.

Läs även: Räkna ut lön efter skatt (kalkylator)

Ordinarie arbetstid

Det är arbetstidslagen (ATL) som reglerar hur mycket du får arbeta per dag, vecka och år. Enligt denna lag får den ordinarie arbetstiden uppgå till högst 40 timmar per vecka. Men den ger också rätt till undantag som ska vara preciserade i kollektivavtal och godkända av en central arbetstagarorganisation.  

Det finns arbetsplatser där verksamheten pågår under såväl vardagar som veckoslut och helgdagar. Ordinarie arbetstid på sådana arbetsplatser är genom kollektivavtal bestämd till 37 timmar i veckan. Om det däremot förekommer ständigt nattarbete blir den istället 36 timmar och 20 minuter.

Hur räknar jag ut timlönen?

Den vanligaste löneformen är månadslönen. Den finns angiven i ditt anställningsavtal och du får den varje månad tillsammans med olika ersättningar eller avdrag.

Ibland är det dock bra att kunna räkna ut din timlön för att till exempel kunna beräkna övertid, eller jämföra löner om du planerar att byta jobb.

Omräkning av din månadslön till timlön kan ske på två sätt:

  • Med hjälp av årslönen
  • Med hjälp av arbetstimmarna per månad

Räkna ut timlön med årslönen

För att räkna ut timlönen multiplicerar du din månadslön med 12 (månader per år) och får din årslön. Därefter dividerar du den med antalet veckor per år multiplicerat med antal timmar per vecka. Formeln ser ut så här:

(Månadslön x 12) / (52 x tim/v)

Exempel:

Du har en lön på 30 000 kr i månaden och din ordinarie arbetstid är 40 timmar i veckan. Timlönen räknar du ut så här: (30 000 x 12) / (52 x 40) = 360 000 / 2080 = 173 kr per timme.

Räkna ut timlön med arbetstimmar per månad

Varje månad innehåller olika antal arbetstimmar beroende på månadens antal arbetsdagar och antal helgdagar som inträffar under den. Här är antalet arbetstimmar per månad.

2022 – Arbetsdagar och timmar per månad

MånadArbetsdagarArbetstimmar
Januari19152
Februari20160
Mars23184
April20160
Maj20160
Juni21168
Juli22176
Augusti22176
September22176
Oktober21168
November22176
December21168
Total årsarbetstid2532024
Snitt/månad21169

2023 – Arbetsdagar och timmar per månad

MånadArbetsdagarArbetstimmar
Januari20160
Februari20160
Mars23184
April19152
Maj21168
 Juni20160
Juli21168
Augusti23184
September22176
Oktober21168
November22176
December21168
Total årsarbetstid2532024
Snitt/månad21169

Formeln för beräkning av timlön med denna metod är:

Månadslön / arbetstimmar = timlön

Här kan du alltså se att timlönen varierar beroende på vilken månad den avser. Om vi tar vårt exempel och räknar ut timlön för juni får vi:

Exempel:

30 000 / 168 = 178,50 kr per timme

Svaret skiljer sig om vi ska räkna ut timlön för till exempel augusti som har 176 arbetstimmar. Då får vi:

30 000 / 176 = 170,40 kr per timme

Årslön ger en mer exakt timlön

Det är mer exakt om du räknar ut din timlön med hjälp av din årslön. Då slipper du nämligen få olika resultat beroende på vilken månadslön du använder som grund för beräkningen.

Summering

Även om timanställning inte är en riktig anställning är det alltid bra att veta hur mycket du tjänar per timme. Det finns nämligen flera ersättningar som baseras på dina arbetstimmar. Dessutom finns det branscher som endast använder sig av timlön.

Har du för närvarande en månadslön är det enkelt att räkna ut timlön. Det kan vara bra om du till exempel behöver beräkna övertid eller planerar att byta jobb.

Läs även: Löneförhandling – 8 tips för en högre lön

Vanliga frågor om timlön

Hur räknar man ut timlön?

Du kan räkna ut timlön på två olika sätt: med årslönen eller med antalet arbetstimmar per månad. Längre upp i artikeln hittar du en formel och räkneexempel för båda beräkningarna.

Vad är en bra timlön?

Det beror förstås på vad det är för typ av arbete samt hur de övriga arbetsvillkoren ser ut. Enligt SCB (Statistiska Centralbyrån) undersökning 2020 var dock den övre kvartilen 200,80 kr/timme.

Vad kostar en anställd i timlön?

En anställd kostar i snitt dubbelt så mycket som deras månadslön. Läs gärna vår guide ”Vad kostar en anställd?” för att lära dig mer om hur mycket det faktiskt kostar att anställa personal.

Hur räknar man ut timlön från månadslön?

För att räkna ut timlönen från månadslönen behöver du bara dividera din månadslön med antalet arbetstimmar som arbetsgivaren räknar med att du gör på en månad.

Hur räknar man ut semesterersättning på timlön?

Om du inte har någon bestämd vecko- eller månadslön kan du använda dig av procentregeln för att räkna ut semesterersättning. Enligt denna regel är semesterlönen vid 25 semesterdagar 12 procent av den anställdes totala lön under intjänandeåret.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4.2 / 5. Antal röster: 12

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Frånvarande ledarskap: En organisations tysta mördare

Svensk e-handel växer – en intressebransch för entreprenörer

Next

Lämna en kommentar