Marknadsplan + mall

Uppdaterad: | ,

En marknadsplan är ett dokument som gör det enklare för företagare att synliggöra syftet och målet med sin marknadsföring.

För att ditt företag ska bli framgångsrikt måste du göra kunderna medvetna om de produkter eller tjänster du erbjuder. Det bästa sättet att åstadkomma detta är förstås genom marknadsföring. Större bolag har en ganska stor marknadsföringsbudget eftersom en bättre synlighet leder till fler kunder.  

I denna artikel får du lära dig hur en marknadsplan fungerar – vad det är, vad planen ska innehålla och hur du skapar en till din egen verksamhet.

Innehållsförteckning:
Vad är en marknadsplan?
Strategisk vs taktisk marknadsplan
Hur gör jag en marknadsplan? (+ gratis mall)
Hur mäter jag marknadsföringens effektivitet?
Varför måste jag ha en marknadsplan?
Summering

Vad är en marknadsplan?

En marknadsplan är en sammanställning av aktiviteter och strategier som visar målet med företagets marknadsföring. I planen presenteras de metoder företaget ska använda för att presentera sig på marknaden, både på kort och lång sikt.

Syftet med marknadsföring är att ditt företag ska öka sin närvaro på de delar av marknaden där de största chanserna till framgång finns. Detta genom att analysera konkurrenterna och agera därefter för att öka försäljningen.

Som företagare vet du att förutsättningarna snabbt kan ändras, vilket gör att du måste reagera och anpassa dig till de nya omständigheterna. Det kan till exempel vara tekniska problem som hindrar produktionen, nya konkurrenter eller en ny kundgrupp som leder till ökning av efterfrågan. Därför är en marknadsplan ett levande dokument – du ska följa den, utvärdera den samt justera den om nya faktorer träder fram.

Strategisk vs taktisk marknadsplan

Det finns två olika typer av marknadsplaner – långsiktiga (strategiska) och kortsiktiga (taktiska).

Den strategiska marknadsplanen belyser företagets styrkor och brister och granskar den yttre faktorer som kan påverka verksamheten. Ett strategiskt mål kan till exempel vara att starta med utveckling av en ny produkt eller träda in på en ny marknad.

En taktisk marknadsplan är kortsiktig, men mer omfattande och detaljerad. Exempel på en sådan är att komma upp till en viss försäljningsnivå eller generera fler kunder och öka vinsten i företaget.

Hur gör jag en marknadsplan? (+ mall)

Det finns vissa delar som en marknadsplan bör innehålla. Nedan ska vi titta närmare på dessa.

1. Nulägesanalys 

Som företagare är det viktigt att regelbundet kontrollera verksamhetens nuvarande situation. Det hjälper dig att stämma av din bild av företaget med verkligheten. På så sätt kan du enklare upptäcka och stoppa negativa tendenser och sätta in nödvändiga åtgärder.

I en nulägesanalys gör du en utvärdering av företaget i nuläget – vilka ni är, er målgrupp, var ni befinner er nu och vart ni är på väg. Beskriv hur er marknad ser ut och vilka era konkurrenter är.

2. SWOT-analys

SWOT står för styrkor, svagheter, möjligheter och hot (från engelska Strenghts, Weaknesses, Opportunities och Threats). Analysen mäter de delarna mot de olika grenar som kan påverka verksamheten, så som kundgrupp, produkt och varumärke.

Genom att ta fram en SWOT-analys får du en klar bild av företagets chanser på marknaden, men även av svagheterna som du måste förbättra. Det kommer att hjälpa dig att följa företagets utveckling och förutse framtida möjligheter och hot.

3. Målgrupp

Kunderna är den viktigaste förutsättningen att ditt företag kommer att lyckas på marknaden. Har du ett stort antal lojala kunder som du tar god hand om blir företagandet ett nöje.

Genom att identifiera din målgrupp kan du utveckla och skräddarsy produkter eller tjänster som du sedan riktar till en specifik kundskara. På så sätt kan du få bättre resultat av dina marknadsföringsaktiviteter.

4. Målsättning

Här beskriver du vilka mål ditt företag ska uppnå med aktiviteterna i marknadsplanen. De ska vara realistiska, konkreta och mätbara.

Att sträva efter för stora eller många mål kan upplevas som överväldigande och få dig att tappa fokus. Därför är det lättare om du sätter in mindre delmål och utvärderar dem innan du fortsätter till nästa.

5. Strategier

Strategier använder du för att uppnå dina mål i marknadsplanen. Här talar man oftast om pris-, kund- och produktstrategi. Beroende på verksamhet och inriktning av ditt företag kan du även skapa tillväxt-, personal- och marknadsstrategier. Det strategierna ska handla om är:

  • Vilka produkter eller tjänster ska företaget erbjuda?
  • Hur ska sortimentet se ut?
  • Hur ska försäljningen ske – direkt eller via mellanhänder?
  • Vilken prissättning ska företaget ha?
  • Kan vi använda en och samma produkt på flera marknader?
  • Ska vi vidareutbilda vår personal eller anställa färdigt utbildade?

6. Implementering

Med implementering menas sättet på vilket fullföljandet av marknadsplanen ska ske. Du beskriver vilka handlingar och aktiviteter du ska utföra och när, vem som ansvarar för genomförandet och vad är det kommer att kosta.

7. Marknadsbudget

Marknadsföring är en stor utgift för ditt företag. För att få bättre kontroll över marknadsföringen och fatta genomtänkta beslut bör du göra en detaljerad budget. Den hjälper dig att vara realistisk och hålla dig inom den ekonomiska ramen.

TIPS! Ladda gärna ner vår kostnadsfria mall för marknadsföringsbudget nedan.

8. Uppföljning

Det är mycket viktigt att följa upp de uppsatta målen i marknadsplanen. Resultatet visar om marknadsplanen fungerar eller om du måste ändra delar av den.  

Uppföljningen sker både på strategisk och på taktisk nivå. Den strategiska uppföljningen avslöjar hur företagets produkter håller på lång sikt samt hur marknaden ser ut då. Med hjälp av den taktiska uppföljningen anpassar sig företaget också till nya förhållandena på marknaden och kontrollerar försäljningen.

Genom att följa upp och stämma av får du en klar bild av hur genomförandet av marknadsplanen går. Du ställer då kostnaden för de olika aktiviteterna i förhållande till deras effektivitet.

Gratis mall för marknadsplan

Om du vill ha hjälp med att skriva en marknadsplan kan du ladda ner vår kostnadsfria mall i Word-format nedan. Här har vi förberett alla avsnitt som bör bara med i planen med tydliga instruktioner.

Hur mäter jag marknadsföringens effektivitet?

Det finns två sätt att mäta hur effektiv företagets marknadsföring är – genom att använda MUG (Marknadsutbytesgraden) eller MAG (Marknadsföringens avkastningsgrad).

MUG = Marknadsutbyte x 100 / Omsättning

MAG = Marknadsutbyte x 100 / Lager + Kundfordringar

Överskottet från försäljningen som blir kvar efter att tillverknings-, inköps- och marknadsföringskostnader dras bort kallas marknadsutbyte. Det mäts i procent av försäljningen.

Varför måste jag ha en marknadsplan?

Har du ett företag vill du förmodligen att det ska synas. Ju mer du exponerar dig, desto fler kunder kan du nå. Det resulterar i sin tur i högre intäkter och bättre årsresultat.

Ett sätt att synliggöra ditt företag är genom marknadsföring. För att du ska kunna ha ordning på kostnaderna och bestämma strategier bör du skriva en marknadsplan med ett väl formulerat och realistiskt mål.

Fördelarna med en marknadsplan är många. Här är några av de främsta:  

  • Den visar de specifika marknadsaktiviteterna som motsvarar företagets behov och ekonomiska förutsättningar.
  • Planen är tillgänglig för alla i företaget, vilket underlättar samspelet mellan personalen och arbetet mot det gemensamma målet.
  • Den klargör vilka ekonomiska resurser som finns tillgängliga för marknadsföring och förhindrar de ansvariga från att tappa fokus.
  • Marknadsplanen ger en klar bild av företagets möjligheter på marknaden, både idag och i framtiden.

Summering

Genom att ta fram en marknadsplan får du ett bra verktyg att sköta företagets marknadsföring. Med den kan du enkelt identifiera företagets styrkor, svagheter och möjligheter. På så sätt blir det lättare att jobba mot en starkare kundgrupp och öka verksamhetens marknadsnärvaro. Marknadsstrategierna hjälper dig att nå dina mål och fatta bra beslut för att säkra en ljus framtid.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4.6 / 5. Antal röster: 9

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Bokföra själv eller redovisningsbyrå?

Vad är sociala avgifter?

Next

Lämna en kommentar