Anställningsavtal (mall)

Uppdaterad: | ,

Alla som har fått ett jobb har skrivit under ett anställningsavtal med sin arbetsgivare. Ett anställningsavtal är ett bevis på att du har ett arbete, men dokumentet ger dig även viss trygghet eftersom det reglerar villkoren för din anställning. 

Det är alltid bra att ha ett skriftligt anställningsavtal. Muntliga avtal gäller också, men är svåra att bevisa och bestrida i en konfliktsituation med din arbetsgivare. Dessutom kan det lätt uppstå missförstånd om du inte har alla uppgifter specificerade på papper.

I den här artikeln får du lära dig mer om hur anställningsavtal fungerar, både med och utan kollektivavtal. Vi har dessutom skapat tre kostnadsfria mallar för anställningsavtal som du gärna får ladda ner och använda dig av.

Innehåll:

Vad är ett anställningsavtal (anställningsbevis)?
Anställningsavtal med och utan kollektivavtal
Mall för anställningsavtal (PDF)
Detta ska ingå i anställningsavtalet
4 punkter att tänka på innan du signerar avtalet
Vanliga frågor & svar

Vad är ett anställningsavtal (anställningsbevis)?

Ett anställningsavtal – även kallat anställningsbevis – är ett personligt och juridiskt bindande avtal mellan dig och din arbetsgivare. I dokumentet, som fungerar som ett bevis på din anställning, finns viktig information om din anställning.

Avtalet preciserar dels din anställningsform och lön, men också vilka förmåner du har rätt till. Dessutom skyddar det dig med stöd av flera lagar inom arbetsrätten, bland annat Arbetsmiljölagen, Arbetstidslagen, Lagen om anställningsskydd och Semesterlagen.

Du och arbetsgivare skriver på avtalet först efter ni kommit överens om villkoren för anställningen. Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS, 1982:80) ska du få ditt anställningsavtal inom en månad efter att du påbörjat din anställning.

Även om själva avtalet kan vara i muntlig form är arbetsgivaren skyldig att ge dig skriftlig information om dina anställningsvillkor.

Anställningsavtal med och utan kollektivavtal

De flesta arbetsgivare i Sverige har skrivit kollektivavtal med olika fackliga organisationer för att erbjuda trygghet till sina anställda. Kollektivavtalet reglerar anställningsvillkoren för alla arbetstagare på arbetsplatsen inom samma avtalsområde (tjänstemän eller arbetare), oavsett deras fackliga medlemskap.  

Finns det ett kollektivavtal på din arbetsplats ska det finnas information om det i ditt anställningsavtal. Det avtalet bestämmer nämligen storleken på lönen för befattningen, arbetstid, antal semesterdagar, övertidsersättning och eventuella förmåner.

Om din arbetsplats inte omfattas av ett kollektivavtal ska anställningsavtalet innehålla fler viktiga uppgifter, till exempel gällande pension, livförsäkring och arbetsskadeförsäkring.


Vi rekommenderar:

unionen


✓ Skräddarsytt medlemskap för egenföretagare
✓ Inkomstförsäkring ingår
✓ Få 10 timmars affärsjuridisk rådgivning
✓ Affärscoach hjälper dig med företagandet


Gratis mall för anställningsavtal (PDF)

Att skriva ett anställningsavtal på egen hand kan vara både krångligt och tidskrävande. Därför har vi sammanställt tre kostnadsfria mallar för anställningsavtal i PDF-format som du kan använda dig av eller hämta inspiration från.

Klicka på den typ av anställningsavtal du behöver för att ladda ner filen:

OBS! Syftet med ovanstående mallar är att underlätta för dig som företagare. Entreprenören.nu tar inget ansvar för hur du använder dokumenten eller om du fyller i dem på ett felaktigt sätt. Vi ansvarar inte heller för felaktiga beräkningar till följd av användning av mallarna.

TIPS! Se även våra andra kostnadsfria mallar och avtal.

Detta ska ingå i anställningsavtalet

Det är viktigt att anställningsavtalet innehåller all nödvändig information om den sökta tjänsten för att minska risken för missförstånd. Här följer en lista på det som ska finnas i ett anställningsavtal.

 • Uppgifter om arbetsgivare och arbetstagare – namn, adress, organisationsnummer, personnummer, telefonnummer och e-postadress.
 • Anställningsvillkor – uppgifter om själva anställningen.
 • Befattning – yrkesroll/tjänstetitel.
 • Arbetsort – namn på platsen/regionen där den anställda är positionerad.
 • Arbetsuppgifter – beskriver vilka arbetsmoment som ska ingå i anställningen. I vissa fall kan du behöva komplettera avtalet med en utförlig beskrivning av dina arbetsuppgifter.
 • Tillträdesdag – när startdatumet för anställningen är.
 • Arbetstid – hur många timmar den anställda ska arbeta per vecka.
 • Löneutbetalningsdag – när lönen kommer till den anställdas konto.
 • Antal semesterdagar – hur många betalda semesterdagar den anställda har per år.
 • Lön – bruttolönen som ni kommer överens om. Den kan vara per timme, vecka eller månad.
 • Andra förmåner – så som tjänstebil, fria arbetsresor eller friskvårdsbidrag.
 • Uppsägningstid – här anger du hur många månader arbetstagaren har från uppsägning tills den kan avsluta sin tjänst.
 • Kollektivavtal – finns det kollektivavtal på arbetsplatsen ska du uppge namnet på avtalspartnern.
 • Underskrifter. Avtalet ska undertecknas av både arbetsgivare och arbetstagare, med datum och plats för det.

Anställningsform

I anställningsavtalet ska arbetsgivare även precisera vilken typ av anställning arbetstagaren ska ha. Det finns generellt sett tre olika anställningsformer:

 • Tillsvidareanställning, som är den normala anställningsformen.
 • Tidsbegränsad anställning. Är anställningen tidsbegränsad, till exempel ett vikariat eller en säsongsanställning, ska du ange start- och slutdatum. Observera att vikariat automatiskt övergår till en tillsvidareanställning om du varit anställd i mer än två år under en femårsperiod.
 • Provanställning, som får vara högst sex månader och vars startdatum ska anges i anställningsavtalet.

Tips! Lite längre upp kan du ladda ner kostnadsfria mallar för alla dessa anställningsformer.

anställningsavtal

4 punkter att tänka på innan du signerar avtalet

Även om anställningsvillkoren finns angivna i anställningsavtalet finns det en del saker du för informera dig om. Här är fyra saker du bör kolla upp innan du skriver på avtalet.

 • Årlig lönehöjning. Om din arbetsplats är ansluten till ett kollektivavtal är du garanterad en lönerevision varje år. I annat fall ska du komma överens med din arbetsgivare om det och inkludera det i anställningsavtalet.
 • Sjuklön. Efter karenstiden är det arbetsgivaren som betalar din sjuklön till och med dag 14. Med vissa kollektivavtal får du sjuklön från företaget samt sjukpenning från Försäkringskassan från dag 15 till dag 90. På så sätt kan du få ut nästan 90 procent av din lön.
 • Föräldralön. Med kollektivavtal får du möjlighet att under högst 6 månader få föräldralön som kompletterar föräldrapenningen från Försäkringskassan.
 • Övertidsersättning. Ersättningen regleras i kollektivavtalet som finns på arbetsplatsen. Finns det inget sådant ska du ta reda på hur arbetsgivaren kommer att kompensera för din övertid. Vissa arbetsgivare erbjuder en extra semestervecka, flexibel arbetstid eller högre lön istället för övertidsersättning.

Summering

Ett anställningsavtal är en överenskommelse mellan dig som anställd och din arbetsgivare. Det reglerar dina anställningsvillkor och erbjuder trygghet genom en rad olika arbetsrättslagar. Inom en månad från anställningsdatumet ska varje arbetstagare få sitt anställningsavtal, helst i skriftlig form.

Vanliga frågor och svar

Vad är ett anställningsavtal?

Ett anställningsavtal är ett juridiskt bindande avtal mellan en arbetsgivare och arbetstagare. Avtalet bevisar att du har ett arbete och skyddar dig och dina intressen på arbetsplatsen.

När behöver man ett anställningsavtal?

Alla som har blivit erbjudna ett arbete ska få ett anställningsbevis inom en månad från anställningens startdatum. Beviset konkretiserar den anställdas arbetsvillkor och innehåller information som gäller anställningen.

Vad ska finnas med i ett anställningsavtal?

De viktigaste punkterna som ett anställningsavtal ska beröra är arbetsuppgifter, lön, anställningsform, arbetstid, semesterdagar samt om arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal.

Inget anställningsavtal – vad gäller?

Anställningsavtalet betraktas som en överenskommelse mellan två parter. Det finns inga bestämda former och inte heller krav på skriftlig utförande. Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga.

Om det skulle uppstå en konflikt mellan arbetsgivare och arbetstagare är det arbetsgivaren som har bevisbördan. Alltså det är arbetsgivaren som måste bevisa att den har rätt i frågan.

För din skull är det bra om du har ett skriftligt anställningsavtal. På så sätt vet du alla detaljer kring din anställning.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4.9 / 5. Antal röster: 11

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Snussäljande e-handel passerade miljonen redan månad två

Så fungerar permittering

Next

Lämna en kommentar