Företagsbil – vad gäller?

| |

En företagsbil kan underlätta många moment i arbetslivet, både för dig som anställd och företagare.  

Under 2018 fanns det cirka 300 000 tjänstebilar registrerade i Sverige. Det är många som anser att tjänstebilen är en nödvändighet för att klara jobbet och hålla kontakter med kunder och leverantörer.

Men hur fungerar egentligen en företagsbil och vad kostar det? Är det bäst att leasa eller köpa företagsbil som företagare? I denna artikel ska vi leda ut alla frågetecken.  

Innehåll:

Hur funkar företagsbil (tjänstebil)?

En företagsbil är en bil som du använder i tjänsten, till exempel när du ska åka till och från arbetet, vid kundmöten eller i andra liknande situationer. Det finns dock olika typer av företagsbilar – tjänstebil och förmånsbil – och det är viktigt att inte blanda ihop dessa.

En tjänstebil är en bil som ägs av företaget och som de anställda kan utnyttja vid resor i tjänsten. Varje gång en anställd använder bilen ska den fylla i en körjournal för att dokumentera bilresan. Det är företaget som betalar alla kostnader för bilen och verksamheten får dessutom göra avdrag för värdeminskningar.

En förmånsbil är en tjänstebil som den anställda även kan använda för privat bruk. Om den anställda använder bilen vid fler än 10 tillfällen per år och kör mer än 100 mil/år är bilförmånen skattepliktig för den som använder bilen. Det är skatteverket som bestämmer hur hög skatten blir baserat på bilens förmånsvärde, modell och utrustning.   

Se hur en tjänstebil fungerar här.

Leasa eller köpa företagsbil?

Det finns både för- och nackdelar med leasing och köp av företagsbil. Vad som passar just ditt företag beror på olika faktorer. Nedan ska vi titta närmare på några av argumenten för eller emot olika typer av leasing samt köp av företagsbil.

Finansiell leasing

Finansiell leasing kan jämföras med att köpa företagsbil på avbetalning för en tid på mellan 24 och 48 månader. Företaget betalar alla kostnader under tiden du disponerar bilen och när avtalstiden är slut har du möjlighet att köpa bilen.

Fördelar:

– Möjlighet att påverka ägandekostnaderna, till exempel körsträcka och bilförsäkring.
– Avdrag med 50 procent av momsen.

Nackdelar:

– Hög risk för företaget som ansvarar för driftkostnader.
– Mer arbete vid hantering av processen.

Operationell leasing

Operationell leasing passar företag som äger flera tjänstebilar. Under avtalstiden står leasingsfirman för alla kostnader bortsett från drivmedel. Efter avtalets slut lämnas bilen tillbaka till leasingfirman.

Fördelar:

– Företaget slipper allt arbete med redovisning och avskrivning.
– God överblick över kostnaderna.
– Företaget kan dra av 50 procent av momsen.

Nackdelar:

– Högre månadskostnad och därmed dyrare i längden.
– Dålig skydd i försäkringen.

Köp av företagsbil

Att köpa företagsbil kan vara ett alternativ för företag med god ekonomi och likviditet. Bilen ingår då i företagets tillgångar och blir en form av investering. Avskrivning görs varje år.

Fördelar:

– Företaget kan kontrollera kostnaderna för bilen.
– Bilen fungerar som en investering i företaget.

Nackdelar:

– Alla kostnader i samband med bilägandet belastar företaget.
– Momsen är inte avdragsgill (förutom när det gäller taxi-, körskole- eller uthyrningsbil).

Så mycket kostar företagsbil

Hur mycket en företagsbil kostar beror på flera faktorer. Väljer du att leasa en bil varierar kostnaden mellan olika leasingfirmor, inte minst beroende på vilken bilmodell du behöver. Detsamma gäller om du väljer att köpa en företagsbil.

Bortsett från själva bilkostnaden tillkommer en del andra kostnader som du bör vara medveten om innan du väljer att skaffa en företagsbil.

  • Fordonsskatt. Sedan den 1 januari 2020 gäller en ny beräkningsmodell för tjänstebilars utsläppsvärde, vilken har lett till en ändring av fordonsskatten. Beräkningen görs för varje enskild bil och omfattar faktorer som kan påverka bilens bränsleutsläpp. Ju högre utsläpp, desto högre bilskatt. Bilar som släpper ut mer än 140 g/km får inte användas som tjänstebilar.
  • Bilförsäkring. Det är viktigt att bilen åtminstone har en trafikförsäkring. Med tanke på att bilen kommer att användas i tjänsten av olika förare är dock en omfattande helförsäkring som täcker både materiella och personskador att rekommendera. Priset på bilförsäkringen varierar dels beroende på försäkringsinnehållet och bilmodellen, men även vart du kommer att använda bilen spelar roll.
  • Driftkostnader. I driftkostnaderna ingår allt från service och drivmedel till underhåll och reparationer.
  • Förmånsskatt. När en anställd använder tjänstebilen för privat bruk kallas det för bilförmån.

Om den anställde kör bilen över 100 mil/år måste personen i fråga betala så kallad förmånsskatt. Storleken på den beror på bilens beräknade förmånsvärde samt på nybilspriset, körsträcka och fordonsskatt. Förmånsskatten är en utgift för både den anställda och arbetsgivaren som ska betala arbetsgivaravgifter.

företagsbil (tjänstebil)

Avdrag för företagsbil

En företagsbil innebär ett flertal kostnader, men som företagare har du även rätt att göra vissa avdrag.

  • Momsavdrag. En förutsättning för att kunna göra momsavdrag för en företagsbil är att den används mer än 100 mil/år. Momssatserna för olika bilar varierar och beror på vad företaget använder bilen till. Om du köper en ”vanlig” bil kan du inte dra av momsen eftersom den ingår i anskaffningsvärdet. För leasingbilar kan du dra av 50 procent av momsen. Momsavdraget för taxi-, körskole- eller uthyrningsbilar är 100 procent. Du kan även dra av hela momsen för driftkostnader som till exempel drivmedel, parkeringsavgifter, vägavgifter och underhåll.
  • Avdrag för bilförsäkring. Om en tjänstebil har en bilförsäkring är kostnaden för denna avdragsgill.
  • Milersättning. Har du en enskild firma eller handelsbolag kan du dra av 18,50 kronor/mil vid tjänsteresor.

Vanliga frågor om företagsbil

Nedan svarar vi på några vanliga frågor om företagsbil och hur det fungerar.

✅ Vem får köra företagsbil?

Alla som ska använda företagsbilen måste vara myndiga och ha ett giltigt körkort. I annat fall gäller inte bilförsäkringen. De anställda måste få information om vilka bilar de har tillgång till och varje år måste körkortets giltighet kontrolleras.

När anställda använder företagsbilen måste de föra körjournal. Journalen ska bland annat innehålla mätarställningen vid årets början och slut, bilens registreringsnummer, antal körda kilometer, bilförare samt tankning (liter och pris).

Kan jag använda företagsbil privat?

Du kan inte använda en vanlig tjänstebil för privat bruk. Detta är däremot möjligt om du har en förmånsbil (skillnaderna mellan dessa kan du läsa längre upp i artikeln).

En förmånsbil är en löneförmån som är skattepliktig. Hur mycket skatt du ska betala beror på bilens förmånsvärde som bestäms av Skatteverket. Det finns dock arbetsgivare som inkluderar bilförmånen i anställningsavtalet.

Vilken försäkring ska jag ha på företagsbilen?

Enligt lag är du tvingen att ha minst en trafikförsäkring på bilen. Köper du en ny bil ingår vanligtvis en försäkring under en viss tid. Ta reda på hur länge och skaffa en egen försäkring direkt efter att den gamla slutat gälla.

Vilken bilförsäkring som passar i din verksamhet beror dels på bilens inköpspris, körsträcka per år och vem eller vilka som ska använda bilen. I regel är det bra med en helförsäkring som skyddar bilen och alla som färdas i den.

Hos de flesta försäkringsbolag kan man idag hitta skräddarsydda tjänstebilförsäkringar till förmånliga priser.

Kan jag ha företagsbil i enskild firma?

Om du har en enskild firma och behöver en bil för att sköta verksamheten kan det vara en bra idé att köpa en företagsbil. När du bokför kostnaden för den i din firma kan du göra avdrag för alla driftkostnader och värdeminskning.

👉 LÄSTIPS! Så startar du enskild firma – steg för steg

✅ Vilka regler har Skatteverket för företagsbil?

Den som använder en tjänstebil ska föra körjournal. Den visar arbetsgivaren att bilen körs i verksamheten och inte i privata ärenden.

Körjournalen ska bland annat innehålla mätarställningen i början och slutet av resan, antal körda kilometer, namn på föraren, datum för resan och eventuellt tankning (liter och pris). Ett tips är att använda sig av en digital körjournal eftersom felaktigheter i journalen kan leda till höga omkostnader. Läs mer hos Autonytt.se.

Den 1 januari 2020 antogs en ny beräkningsmetod för utsläppsvärdet som har inneburit en ändring av fordonskatten. I beräkningen tas med alla faktorer som kan påverka bränsleutsläppen och ju högre utsläpp bilen har, desto högre blir bilskatten. Om bilen släpper ut mer ´än 140 g/km kan den inte användas som företagsbil.

✅ Hur fungerar förmånsbil?

En förmånsbil är en tjänstebil som används för privat bruk. Den som använder bilen har en bilförmån och därför ska betala förmånsskatt. Skatteplikten gäller om bilen körs mer än 100 mil/år vid högst 10 tillfällen.

Skatten beräknas på bilens förmånsvärde som bestäms av Skatteverket och kan bero på nybilspriset, körsträckan och bilskatten. Miljövänliga bilar har ett lägre förmånsvärde. Mer om bilförmånsberäkning kan du läsa hos Skatteverket.

Previous

Starta enskild firma – Steg för steg

Är gratis bokföringsprogram bra?

Next

Lämna en kommentar