Fakturamall 2023

Uppdaterad: | ,

Alla företag kommer någon gång under sin verksamhetstid att behöva skicka samt betala en faktura. Att veta hur detta betalningsdokument fungerar och ser ut är dock inte helt enkelt, framför allt inte för dig som är nyföretagare. Dessutom finns det en hel del lagar och regler att förhålla sig till när det gäller fakturering.

I denna guide ger vi dig en introduktion till hur fakturor fungerar och vilken information de ska innehålla. Vi har även gjort en egen fakturamall som du kan ladda ner, antingen som Word- eller PDF-fil.

Innehåll:

Vad är faktura?
Vad ska en faktura innehålla?
Vem är faktureringsskyldig?
Självfakturering
Ladda ner gratis fakturamall
7 tips vid fakturering

Vi rekommenderar:

zervant logo

Zervant erbjuder ett gratis faktureringsprogram för egenföretagare och småföretag. Här kan du ladda ner en kostnadsfri fakturamall tillgänglig i Word, Excel och PDF som är enkel att fylla i.


Vad är en faktura?

En faktura är ett dokument som en säljare skickar till en köpare med krav på betalning för en vara eller tjänst. Fakturor går antingen att skicka elektroniskt, till exempel via mejl, eller i pappersformat via post.

I företaget utgör fakturorna bokföringsverifikat samt underlag för momsredovisningen. Själva fakturahanteringen sker oftast i olika program som separerar utgående kundfakturor från inkommande leverantörsfakturor för att underlätta bokföringen.

Många gånger utgör en faktura dessutom en garanti för den vara eller tjänst som kunden köpt.

Vad ska en faktura innehålla?

En faktura som utfärdas för den svenska marknaden måste enligt lag innehålla vissa uppgifter, så som:

 • Titeln ”Faktura”. Detta för att köparen enklare ska kunna skilja den från ”Följesedel” eller ”Betalningspåminnelse”.
 • Fakturadatum, det vill säga när fakturan utfärdades.
 • Fakturanummer som följer en nummerordning. Använder du ett faktureringsprogram sker numreringen automatiskt.
 • Kundnummer.
 • Säljarens uppgifter, så som namn, adress, kontaktuppgifter och momsregistreringsnummer (VAT-nummer).
 • Kundens uppgifter, till exempel namn och adress.
 • Specifikation av produkten som fakturan avser samt antal och enhetspris.
 • Den totala summan som kunden ska betala.
 • Summa exklusive moms.
 • Momssats.
 • Fakturans totalbelopp.
 • Förfallodag, det vill säga kunden senast måste genomföra betalningen.
 • Betalningsvillkor, så som exempelvis dröjsmålsränta vid försenad betalning.
 • Säljarens PlusGiro- eller BankGiro-nummer.

Vid handel inom EU

Om du bedriver handel med andra länder inom EU finns det ytterligare uppgifter som är obligatoriska att ta med vid faktureringen.

 • Köparens VAT-nummer. Detta för att avgöra vem som ska betala momsen.
 • Tillämpad momssats beroende på var i EU momsen ska betalas.
 • Hänvisning till omvänd betalningsskyldighet om köparen är privatperson eller företag.

Vem är faktureringsskyldig?

Alla som bedriver ekonomisk verksamhet är skyldiga att fakturera. Det spelar ingen roll i vilken roll den bedrivs – som aktiebolag, handelsbolag, föreningar eller fysiska personer.

Ansvaret att en faktura ska utfärdas ligger alltid på säljaren. Det har ingen betydelse om den skriver fakturan själv eller låter någon annan göra det.

Med andra ord är det även säljaren som ansvarar att informationen i fakturan är korrekt. I annat fall är säljaren skyldig att rätta till felen och utfärda en ny korrekt faktura.

Hur fungerar självfakturering?

Även köparen har rätt att utfärda en faktura, vilket är vanligast inom tjänstesektorn. Köparen redovisar utfört arbete till säljaren och den självfakturerar köparen. Då får köparen en självfaktura som redovisas som inkomst.

För att utfärda en faktura ska köparen uppfylla dessa krav:

 • Det finns ett avtal om detta mellan säljaren och köparen.
 • Säljaren godkänner varje faktura och är ansvarig att ändra det som är felaktigt.
 • Visa tydligt att det är en ”Självfaktura”.

Ladda ner gratis fakturamall

Nedan hittar du en gratis fakturamall du kan ladda ner helt kostnadsfritt och använda dig av vid din fakturering. Mallen finns både i Word- och PDF-format.

TIPS! Se även våra andra kostnadsfria mallar och avtal.

7 viktiga tips vid fakturering

Fakturan är som tidigare nämnt ett viktigt dokument och därför ska den hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

Här följer några tips som kan underlätta faktureringsprocessen för dig och ditt företag.

1. Skaffa en företagslogga

Genom att ha en logga på din faktura kommer ditt företag att betraktas som en seriös leverantör eller partner. Detta kan öka dina chanser att få betalt i tid samtidigt som fakturan blir enklare att känna igen för mottagaren, vilket underlättar deras administration.

2. Fakturera ofta

Så fort du har gjort en ekonomisk transaktion ska du skapa och skicka en faktura. Många företag har en viss dag i månaden då de fakturerar, vilket kan förlänga betalningstiden.

När du skriver betalningsvillkoren, lägg till ”Förfallodag” eller ”Oss tillhanda”. På så sätt blir det enklare för kunden att hålla ordning på när de ska genomföra betalningen.

3. Betalningsvillkor

Många små och medelstora företag har svårt att få sina fakturor betalda inom den fastställda betalningstiden på 30 dagar. Detta beror främst på att många storföretag försöker kräva 60 eller 90 dagar som betalningsvillkor.

I en artikel i Dagens Industri menar näringsminister Mikael Damberg att försenade betalningar och långa behandlingstider är de vanligaste orsakerna till likviditetsbrist i små och medelstora företag. Så mycket som 40 procent av svenska småföretagare uppger att sena betalningar är ett avgörande hinder för verksamhetens tillväxt.

Om vill få in dina betalningar i tid kan du alltid ändra dina betalningsvillkor till 10, 14 eller 20 dagar.

4. Fakturera online

Idag finns det en uppsjö av faktureringsprogram på nätet. Vissa är avgiftsbelagda medan andra är helt kostnadsfria. En fördel med dessa system är att du kan skapa och skicka fakturor var du än befinner dig så länge du har en dator och internet.

Programmen har dessutom en back-up som gör att du har tillgång till dina fakturor även om din dator skadas eller blir stulen. Välj ett fakturaprogram som passar dina och verksamhetens behov.

5. Rätta alltid fakturan innan utskick

Se till att alltid dubbelkolla uppgifterna i fakturan innan du skickar iväg den. Om du råkat skickat iväg en faktura och först därefter upptäckt felaktigheter ska du informera kunden om att du tänker kreditera fakturan och skicka en ny.

6. Skicka påminnelse snabbt

Ha alltid koll på ditt faktureringsprogram för att upptäcka fakturor som har förfallit för betalning. Skicka påminnelse redan samma dag eller senast dagen efter för att snabbare få in dina pengar.

7. Arkivera rätt

Enligt Bokföringsskyldigheten ska all bokföring sparas i minst sju års tid. Använder du elektronisk faktura ska den dessutom sparas på tre olika platser.

Sammanfattning

Genom att lära sig fakturera rätt från början kan du underlätta en hel del administrativt arbete i din verksamhet. Dels kan du snabbare få in dina betalningar samtidigt som du kan få bättre struktur i företagets bokföring.

Vi rekommenderar att du använder dig av ett digitalt fakturaprogram för att skapa korrekta fakturor. Om du däremot vill skapa egna fakturor kan du använda vår kostnadsfria fakturamall ovan.

Läs även: Är gratis bokföringsprogram bra?

Vanliga frågor och svar

Vad är en faktura?

En faktura är ett betalningskrav för en såld vara eller en tjänst. Fakturor kan skickas till både privatpersoner och företag, antingen elektroniskt eller i pappersformat.

Hur betalar man en faktura?

Normalt sett betalar du en faktura genom att logga in på din internetbank. Där skapar du en ny betalning och anger betalningsuppgifterna på fakturan, så som Bank- eller Plusgiro samt OCR-nummer. Idag finns det även möjlighet att betala fakturor via tjänster som Swish.

Vad är ett OCR-nummer?

Ett OCR-nummer används främst vid betalningar till Plus-eller Bankgirokonto. Numret fungerar som ett referensnummer, vilket hjälper företaget som skickat fakturan att hålla ordning på inbetalningarna.

Vad är en e-faktura?

En e-faktura är en vanlig faktura som skickas via e-mail istället för via post. E-fakturor är förmånligare än pappersfakturor på flera sätt – dels är de enklare att hålla reda på och dels är de snällare mot miljön. Dessutom slipper du oftast betala aviavgifter om du får en faktura via e-post.

Hur skriver man en faktura?

När du skriver en faktura är det viktigt att vissa uppgifter finns med. Läs mer om vilken information som ska vara med i fakturan lite längre upp i denna artikel. Du kan även ladda ner vår kostnadsfria fakturamall och använda dig av.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4.9 / 5. Antal röster: 16

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Creddo förklarar: Därför ska du jämföra företagslån

Vilken företagsbank är bäst?

Next

Lämna en kommentar