Vad är VAT-nummer (momsnummer)?

Uppdaterad: |

VAT står för Value Added Tax och är den internationella beteckningen av momsregistreringsnummer (momsnummer). Det är unikt för varje företag och visar att företaget är registrerat för moms i sitt land.

Varje gång du skickar en faktura är det viktigt att VAT-numret är synligt och korrekt angivet. Här får du lära dig mer om VAT-nummer och varför det är nödvändigt att ha.

Innehållsförteckning:

Hur får jag VAT-nummer?
Hur ser ett VAT-nummer ut?
Varför är VAT-numret nödvändigt?
Kontroll av VAT-nummer
Är momsnummer samma som organisationsnummer?
Summering

Hur får jag VAT-nummer?

För varje vara eller tjänst du köper betalar du moms som är inräknad i priset. Det märker du inte som privatperson, men är du däremot företagare finns det andra regler att följa. När du säljer en produkt ska du ta moms från kunden som du sedan ska redovisa och betala till staten.

Om din firma ska bedriva försäljning av momspliktiga varor eller tjänster ska du momsregistrera den senast 2 veckor innan du börjar din verksamhet. Det kan du göra på två sätt:

Efter registreringen får du ett registerutdrag med firmans momsregistreringsnummer (VAT-nummer) och information om hur ofta du ska momsdeklarera.

Läs ävenMomsavdrag: Det här kan du köpa på företaget

Hur ser ett VAT-nummer ut?

Inom EU finns gemensamma bestämmelser om hur ett VAT-nummer ska se ut. Det ska alltid börja med landskoden följd av organisationsnumret, men det kan variera mellan medlemsländerna.

I Sverige ser ett momsregistreringsnummer ut på olika sätt beroende på vilken typ av företag det avser. Viktigt att påpeka är att ett momsnummer aldrig ska innehålla bindestreck, punkter eller mellanslag.

  • För juridiska personer och aktiebolag består VAT-numret av Sveriges landskod SE, följd av företagets organisationsnummer och avslutas med 01. Exempel: SE999999999901
  • För enskild firma bygger VAT-numret på den enskilda näringsidkarens personnummer och avslutas med 01. Exempel: SE221111222201

Av VAT-numrets första siffra kan du avläsa vilken typ av företag det gäller:

  • 2 – stat, kommun, landsting
  • 5 – aktiebolag
  • 7 – ekonomisk förening
  • 8 – stiftelse, ideell förening
  • 9 – handels- eller kommanditbolag

Varför är VAT-numret nödvändigt?

Handeln inom EU ökar hela tiden och med den även hanteringen av moms mellan de olika medlemsländerna. För att underlätta processen använder EU omvänd skattskyldighet. Den gäller dock bara om köparen kan visa ett giltigt VAT-nummer. Då är det köparen som själv räknar ut och redovisar moms i sitt land.

Oavsett om du är köpare eller säljare av varor eller tjänster ska du alltid redovisa handel inom EU i din momsdeklaration.   

Kontroll av VAT-nummer

Det är möjligt att kontrollera en köpares eller säljares momsnummer om du märker att något är konstigt eller att numret är ofullständigt. Det gör du genom att logga in på VIES – ett sökverktyg som ägs av EU kommissionen och fylla i det nummer du vill kontrollera. Uppgifterna du får kommer från de nationella momsdatabaserna.

Här kan du läsa mer om hur VAT-nummer ser ut i EU:s medlemsstater.

Är momsnummer samma som organisationsnummer?

Momsregistreringsnumret och organisationsnumret är de två viktigaste identifieringsuppgifterna i ditt företag. De är dock inte samma sak, utan avser och beskriver olika delar i företagets verksamhet.

  • Organisationsnumret går att jämföra med ett personnummer för företag. Det får du när du registrerar ditt företag och det följer med under företagets hela existens.
  • Momsregistreringsnumret kan betraktas som ett kundnummer hos Skatteverket som visar att du bedriver en momspliktig verksamhet.

Det finns företag som bara har ett organisationsnummer. Exempel på sådana är företag inom den offentliga sektorn, organisationer eller företag som har en omsättning på mindre än 30 000 kronor under ett räkenskapsår.

Med andra ord är VAT-numret inte detsamma som organisationsnumret utan bara baseras på det.

SE + organisationsnummer + 01 = VAT-nummer
123456-7890 = Organisationsnummer
SE123456789001 = VAT-nummer

Summering

Om du har ett företag som ska bedriva försäljning av varor eller tjänster är du skyldig att momsregistrera det. När du gör det kommer du att få ett momsregistreringsnummer.

Ska du handla med länder inom EU ska du referera till momsnumret som VAT-nummer och ange det på varje faktura. Det visar dina kunder att du kan handla momsfritt.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 5 / 5. Antal röster: 9

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Vad är faktura?

Vad är ingående moms?

Next

Lämna en kommentar