Vad är likvida medel?

Uppdaterad: | ,

Likvida medel är de pengar som för närvarande finns tillgängliga i företaget, både i form av kontanter och i bankkonton. De likvida medlen är viktiga för att du ska kunna betala leverantörsfakturor, hantera plötsliga utgifter eller investera i tillväxt. 

Vad är likvida medel?

Att räkna ut ett företags betalningsförmåga är inte fullt så enkelt som att bara titta på dess bankkonton. Istället brukar man använda sig av begreppet likviditet, ett mått på hur väl företaget kan omvandla tillgångar till kontanter, eller så kallade likvida medel.

Likvida medel, även kallade likvida tillgångar, är pengar som finns tillgängliga i verksamheten och som du kan använda direkt. Med dem kan du till exempel betala löner, fakturor och andra kostnader i företaget. Du kan också använda de likvida medlen för att investera i tillväxt.

Kort sagt visar storleken på de likvida medlen hur god betalningsförmåga företaget har samt hur väl de kan betala oförutsedda utgifter.

Vad ingår i de likvida medlen?

I de likvida tillgångarna ingår bland annat:

  • Kassa. I den här kategorin finns bland annat kontanter och checkar.
  • Plusgiro. Här ingår bland annat inbetalningar till verksamheten.
  • Bankgiro. Pengarna som finns på företagets bankkonton.

I vissa fall kan även kundfordringar räknas in i de likvida tillgångarna, under förutsättning att de går att sälja vidare för att på så sätt fylla på kassan. Aktier, obligationer och fonder ingår emellertid inte.

Likvida medel och likviditet

Företagets likviditet – eller kassaflöde som det också kallas – är ett mått på verksamhetens betalningsförmåga inom den närmsta framtiden, vanligtvis drygt ett år. Den visar helt enkelt tillgången till likvida medel i förhållande till företagets kortfristiga skulder.

Brist på likvida tillgångar, så kallad likviditetsbrist, kan uppstå om kunderna till exempel är sena med att betala sina fakturor. Även stora investeringar kan orsaka brist på likviditet, vilket i sin tur kan göra det svårare att bedriva den dagliga verksamheten.

Utgående och ingående likvida medel

För att ta reda på om det finns tillräckligt med likvida tillgångar i företaget kan det vara bra att göra en så kallad likviditetsbudget. Och för att kunna göra en korrekt budget måste du känna till företagets utgående och ingående likvida medel (eller behållning som det också kallas).

De ingående likvida medlen är den behållning som redan finns i början av räkenskapsperioden. Det kan till exempel vara kontanter på bankkonton eller i kassan.

Utgående likvida medel, det vill säga den utgående behållningen, är den som finns i företaget vid utgången av räkenskapsåret. Den är densamma som den ingående behållningen för påföljande period. Här ingår alla kassa- och bankmedel, men inte obligationer eller aktier.

En likviditetsbudget gör du genom att använda följande formel:

Ingående behållning + förväntade inbetalningar – förväntade utbetalningar = utgående behållning (balans)

Ger dig en bra uppfattning om företagets betalningsförmåga

Sammanfattningsvis är det viktigt att du håller koll på de likvida medlen i företaget för att ta reda på hur mycket pengar du har över till löner, fakturor och annat. De likvida tillgångarna blir förstås extra viktiga för att klara tillväxten om företaget håller på att expandera.

Upprätta en likviditetsbudget för att få en bättre bild av företagets betalningsförmåga och för att kunna planera verksamheten därefter.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4.8 / 5. Antal röster: 5

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Startup lanserar initiativ för kvinnliga kodare

Frånvarande ledarskap: En organisations tysta mördare

Next

Lämna en kommentar