Vad är likviditet?

Uppdaterad: | ,

Det är inte ovanligt att nystartade företag får problem med sin likviditet under uppstartsfasen Även mer väletablerade bolag kan stundvis få akut brist på kontanta medel, framför allt i samband med en större investering. Kort sagt är likviditeten i ett företag en slags vägvisare för hur verksamheten kommer att klara sig rent ekonomiskt inom den närmaste tiden.

I denna artikel ska vi förklara närmare vad likviditet är och hur du kan räkna fram den. Vi ger dig även några värdefulla tips på vad du kan göra för att förbättra likviditeten i ditt företag.

Vad är likviditet?

Likviditet, även kallat kassaflöde, är ett nyckeltal som mäter företagets betalningsförmåga inom den närmaste framtiden. Med andra ord är likviditeten summan av kontanta medel som finns tillgängliga för att driva verksamheten framåt – betala fakturor, köpa in varor, investera och så vidare.

När man pratar om likviditet syftar man oftast på kassalikviditet. Som likvida medel ingår pengar på företagets bankkonto samt kontanter i kassan. Aktier, obligationer och liknande ingår inte.

Målet är att alltid ha en likviditet på minst 100 procent (läs mer i ”Hur du räknar fram likviditeten”). Det visar nämligen att ditt företag kan fullfölja alla sina åtaganden gentemot de anställda, banken och leverantörerna. Då har du möjlighet att satsa offensivt och våga mer i verksamheten.

Då uppstår likviditetsbrist

Om kassalikviditeten sjunker under 100 procent talar man om likviditetsbrist. Det betyder att de likvida medlen antingen är slut eller otillräckliga för att täcka företagets utgifter under den närmaste framtiden. Detta kallas att vara illikvid.

Företag med likviditetsbrist sätter in mer försvarsorienterade insatser, som till exempel att skära ner på marknadsföringen eller friställa personal. Om du inte vidtar nödvändiga åtgärder för att förbättra likviditeten kan företaget dra på sig skulder och i värsta fall begäras i konkurs.

Olika former av likviditet

Inom företagsekonomi talar man om två former av likviditet: kassalikviditet och balanslikviditet.

Kassalikviditet

Kassalikviditeten beskriver företagets kortsiktiga betalningsförmåga. I kassan ska det finnas likvida medel som räcker till driften av den löpande verksamheten under närmaste tiden.

Kassalikviditeten bör vara minst 100 procent. Detta visar att kassabehållningen och kundfordringarna är lika stora som de kortfristiga skulderna.

Balanslikviditet

Balanslikviditeten är ett mått som beskriver betalningsförmågan på kort sikt för företag som har stora varulager och har kontantbetalningar istället för kundfordringar. Det kan till exempel röra sig om en livsmedelsbutik.

I beräkningen av balanslikviditeten i ett sådant företag ingår även varulagret. Orsaken är att företaget omsätter varulagret ganska snabbt och blir likvida medel. Till skillnad från kassalikviditeten bör balanslikviditeten ligga alltid på över 200 procent.

Hur du räknar fram likviditeten

För att synliggöra beräkningen av likviditeten ska vi nu använda oss av ett exempel. Vi tar fram en förenklad balansräkning med de poster som ingår i beräkningen av de olika formerna.

Tillgångar Skulder och eget kapital 
Omsättningstillgångar Skulder 
Varulager 1000Leverantörsskulder700
Kundfordringar800Övr. kortfristiga skulder300
Övr. kortfristiga fordringar200  
Likvida medel 500  
 2 500 1 000

1. Beräkning av kassalikviditet

Från exemplet ser vi att företaget har 1 000 i totalskuld som ska betalas inom kort. I posten ”Övriga kortfristiga skulder” ingår skatteskulder (moms och löner), checkkrediter och liknande. En skuld är kortfristig om du ska betala den inom 12 månader.

Samtidigt har företaget 500 i kassabehållning (likvida medel). Dessutom kommer in 800 från kundfordringar och 200 från övriga kortfristiga fordringar. Som sådana räknas till exempel moms att få tillbaka samt de närmaste 12 månadernas amorteringar på långfristiga skulder.  

Då räknar du kassalikviditeten på detta sätt:

Kassalikviditet = likvida medel + alla fordringar/alla kortfristiga skulder = 500 + 200 + 800/1000 = 1500/1000 = 1,5 = 150%

Varulagret ingår inte i beräkningen eftersom vi inte vet när lagret blir likviditet samt när den ska säljas och förvandlas till pengar.

2. Beräkning av balanslikviditet

Balanslikviditet beräknar man främst hos företag med stora varulager som snabbt kan bli till likvida medel. Sådana företag är grossister, mataffärer och liknande.

Formeln att beräkna balanslikviditeten är följande:

Balanslikviditet = alla omsättningstillgångar/alla kortfristiga skulder = 2500/1000 = 2,5 = 250%

10 sätt att förbättra likviditeten

Som företagare är det viktigt att du betalar alla skulder och åtaganden gentemot leverantörer, banker och anställda. För att kunna göra det måste företaget ha en god likviditet. En god likviditet ökar företagets trovärdighet och bidrar till en framgångsrik utveckling.

Men det finns även risker när du driver ditt företag. En av de farligaste är när pengarna inte räcker till för den löpande verksamheten. Om du inte gör något i tid kan du äventyra hela företagets överlevnad.

Vi ska nu ge dig några värdefulla tips på hur du kan förbättra likviditeten i ditt företag.

1. Gör en likviditetsbudget

Genom att göra en likviditetsbudget får du en bild av förväntade in- och utbetalningar under en bestämd period. Förhoppningsvis får du in tillräckligt med pengar för att täcka periodens utgifter. Hur lång en period är bestämmer du själv beroende på den verksamhet ditt företag bedriver.

Tips! Ladda gärna ner vår kostnadsfria mall för likviditetsbudget och anpassa den till just ditt företag.

2. Se över dina leverantörskrediter

Se över dina leverantörsfakturor och dess betalningsvillkor. Kontakta leverantörerna du anlitar och förhandla om längre kredittider.

3. Kundfakturor med kortare kredittid

Förkorta kredittiden på företagets kundfakturor. Normalt sett räcker det med betalningsvillkor på 10 dagar. Ju kortare kredittiden, desto snabbare får du in dina pengar.

4. Fakturera snabbare

Ha som rutin att skicka dina fakturor direkt efter avslutat arbete eller försäljning. Se även till att skicka en e-faktura som hamnar hos kunden inom några minuter. Vid utebliven betalning, skicka en påminnelse redan den första dagen efter förfallodagen.

5. Minska varulagret

För att se hur du använder kapitalet i verksamheten kan du inventera varulagret regelbundet. Kontrollera vilka varor som finns, vilka som du köper in och hur snabbt du omsätter dem.

Stora lager binder kapital i produkter som blir bara liggande. Planera istället en utförsäljning av varor som du har haft längre. På så sätt blir du av med gamla produkter samtidigt som du ger plats åt nya.  

6. Se över dina kostnader

Det är alltid bra att veta vart företagets pengar tar vägen. Granska kostnaderna och se om du kan minska någon post. Behöver du det dyraste telefonabonnemanget?  Kan du byta till mindre kontor eller lokal? Kanske är det dags att minska dina rese- och bilkostnader?

7. Kontrollera krediterna

Har du flera krediter kan du samla in dem och på så sätt sänka månadskostnaden. Förhandla med banken om bättre lånevillkor och alltid jämför långivare innan du tar ett nytt företagslån.

8. Överväg factoring

Behöver du öka kassalikviditeten snabbt kan du överväga factoring. Det betyder att du säljer alternativt belånar några eller alla kundfakturor till ett så kallat factoringbolag. Pengarna får du normalt sett redan inom 24 timmar.

Kom ihåg bara att du måste betala en avgift på mellan 2 och 5 procent av fakturabeloppet (beroende på fakturabelopp och kreditrisk).

9. Planera för framtiden

Fokusera alltid på företagets mål och hur du ska nå dem. Kanske måste du se över prissättningen? Ökade priser ger inte bara en bättre likviditet utan även ett högre resultat. Undersök även dina konkurrenter. Vilka metoder de använder för marknadsföring? Vart finns deras annonser?

10. Be om hjälp

Vänta inte tills det är för sent. Det är lättare att agera medan ditt företag är i en svacka än när det står inför en konkurs. Sök experthjälp i tid. Prata med revisorerna eller anlita extern expertis.

Summering

Företagets likviditet är avgörande för dess överlevnad. Med likviditet menas de ekonomiska medel företaget har till hands för att driva den löpande verksamheten på kort sikt. Det innebär bland annat pengar på bankkontot och i företagskassan.

Om du kontrollerar likviditeten regelbundet kan du vara säker på att företagets betalningsförmåga är god och att alla skulder kommer att betalas i tid.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4.3 / 5. Antal röster: 6

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Vad är kassaflöde?

Bokföra själv eller redovisningsbyrå?

Next

Lämna en kommentar