Soliditet – Vad är soliditet?

Uppdaterad: | ,

Att driva ett företag är alltid förknippat med en viss risk. Det allvarligaste problemet är förstås när pengarna inte räcker till för att betala företagets skulder. Därför är det viktigt att du som företagare regelbundet kontrollerar verksamhetens betalningsförmåga.

Betalningsförmågan på lång sikt mäts med hjälper av nyckeltalet soliditet. Läs vidare för att lära dig mer om vad soliditet är, hur du beräknar den och på vilket sätt du kan påverka den.

Vad är soliditet?

Soliditet är ett nyckeltal som visar hur stor andel av företagets tillgångar som är finansierade med eget kapital. Det innebär alltså att återstående del av tillgångarna är finansierade med lån.

När ett företag går med förlust minskar det egna kapitalet, vilket också leder till lägre soliditet. I dessa fall kan det vara svårt att återbetala skulderna. Och om den negativa trenden fortsätter kan en konkurs vara oundviklig.

Det som påverkar soliditeten är finansiering och lönsamhet. När verksamheten genererar vinst och det egna kapitalet ökar i förhållande till skulderna får du en stigande soliditet.

En bra och stabil soliditet är förstås mycket intressant vid en bedömning av företagets marknadsvärde, till exempel i samband med en värdering.

Utöver det kan en god betalningsförmåga och potentialen att motstå förluster skicka bra signaler till finansiärer och banker om du skulle behöva företagslån eller kredit.

Hur räknar man ut soliditet?

Det finns två sätt för att räkna ut soliditet:

  • Med beskattat eget kapital
  • Med obeskattat eget kapital

Allt hänger på bolagsskatten, vilken går att undvika om ditt företag går med förlust.

För enkelhetens skull kommer vi att använda följande exempel för båda beräkningarna:

Tillgångar 
Anläggningstillgångar10 000 kr
Omsättningstillgångar3 000 kr
 Totalt13 000 kr
Eget kapital och skulder 
Eget kapital5 000 kr
Obeskattade reserver2 000 kr
Skulder6 000 kr
 Totalt13 000 kr

Beräkning med beskattat eget kapital

Formeln för beräkning av soliditeten är:

Soliditet = Justerat eget kapital/Totala tillgångar

Det justerade egna kapitalet består av summan eget kapital plus 79,4 procent av de obeskattade reserverna. Procentsatsen är det som återstår efter betald bolagsskatt som för 2022 ligger på 20,6 procent (100 – 20,6 = 79,4).

Formeln ser då ut på detta sätt:

Justerat eget kapital = Eget kapital + (Obeskattade reserver x 79,4%)

I vårt exempel blir det justerade egna kapitalet 6 588:

5 000 + (2 000 x 79,4%) = 5 000 + (2 000 x 0,794) = 5 000 + 1 588 = 6 588

Nu kan vi beräkna soliditeten så här:

Soliditet = Justerat eget kapital/Totala tillgångar = 6 588/13 000 = 50,67 procent

Beräkning med obeskattat eget kapital

I den här uträkningen tar man inte del av bolagsskatten som går att undvika vid förlust. Formeln ser ut så här:

Soliditet = Summa Eget kapital/Totala tillgångar

I detta fall blir soliditeten 53,84 procent ((5 000 + 2 000)/13 000 = 7 000/13 000)).

Detta sätt att räkna ut soliditet är ganska ovanligt att använda eftersom enligt soliditet ÅRL (Årsredovisningslagen) ska beräknas på normaldrift och inte på förlustsituationer av denna typ.

Vad är bra soliditet?

Även om soliditeten är ett viktigt nyckeltal kan det inte ensamt visa hela bilden för företagets betalningsförmåga. I den löpande verksamheten är det framför allt kassaflödet som avgör betalningsförmågan.

Det finns företag med 90 procent soliditet och små skulder som får problem med betalningarna om inga pengar kommer in. Det finns även företag med 10 procent soliditet och mycket högt kassaflöde som kan klara sig betydligt bättre.

Om du vill kontrollera den ekonomiska stabiliteten i ditt företag ska du jämföra nyckeltalet med andra aktörer inom din bransch, storlek och region.

Mindre konsultföretag har oftast hög soliditet och behöver relativt lite kapital för att utvecklas och växa. Men för andra bolag inom detaljhandel, fastighet och transport är situationen den motsatta.

Tips! Hos SCB kan du hitta värdefull branschstatistik med de viktigaste nyckeltalen. Där ser du också att medelvärden för soliditet ligger på mellan 30 och 60 procent.

Går det att höja soliditeten?

En hög soliditet skickar som tidigare nämnt viktiga signaler till marknaden. Med hög soliditeten kommer god betalningsförmåga och låg finansiell risk. Företaget klarar sig bra även under problemår och bibehåller en hög kreditvärdighet.

Oavsett om du vill sälja ditt företag eller ansöka om finansiering kan alltså en hög soliditet öppna många dörrar.

Men vad kan du då göra för att höja företagets ekonomiska styrka? Här är några åtgärder som kan hjälpa i detta avseende.

  • Amortera på skulderna – använd tillgängligt kapital för att betala av lån/krediter och andra skulder.
  • Återinvestera genererad vinst – undvik aktieutdelning tills soliditeten ökat tillräckligt.
  • Ägarna skjuter till kapital.
  • Överväg nyemissioner.

Summering

Det finns en rad viktiga nyckeltal som hjälper dig beräkna ekonomiläget i ditt företag. Ett av de främsta är soliditet som beskriver hur stor del av verksamhetens tillgångar som är finansierade med eget kapital.

Det bästa är att ha en hög soliditet eftersom det visar att företagets eget kapital växer i förhållande till skulderna. Den långsiktiga betalningsförmågan är god även om företaget får något förlustår.

Med god ekonomisk styrka i bolaget kan du lättare säkra finansiärer eftersom kreditvärdigheten är hög och verksamheten utgör en mindre finansiell risk.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 5 / 5. Antal röster: 5

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Få bättre koll på företagets redovisning med Synega

4 bra sätt att nå fler kunder

Next

Lämna en kommentar