Starta eget företag – 10 enkla steg 2023

Uppdaterad: | ,

Vill du starta eget företag, men vet inte hur du ska börja?

Att starta eget företag kan till en början verka både svår, krångligt och tidskrävande. Det är dock inte så komplicerat som man först kan tro. Dessutom kan det vara en rolig och givande process.

I denna guide får du lära dig hur du går från idé till färdigt företag i 10 enkla steg.

Innehållsförteckning

1. Hitta en produkt eller tjänst
2. Gör en affärsplan
3. Välj en bolagsform
4. Nätverka
5. Se över finansieringen
6. Gör en budget
7. Skapa en digital profil
8. Registrera för moms
9. Skydda ditt varumärke
10. Börja tjäna pengar

1 – Hitta en produkt eller tjänst

Det kanske viktigaste av allt för dig som vill starta eget företag är att hitta en bra affärsidé.

Vill du arbeta inom B2C (Business to Consumer), exempelvis inom detaljhandel, eller inom B2B (Business to Business)? Vill du uppfinna en ny produkt eller förbättra en befintlig? Kanske vill du erbjuda en tjänst du tycker fattas eller bara starta en egen webbshop? Fundera över vad du kan erbjuda som kommer att göra andras liv enklare eller bättre.

Vissa har en självklar affärsidé redan från början medan andra har flera. Kom ihåg att det aldrig är bra att ha för många bollar i luften, särskilt inte om du planerar att driva företaget på egen hand till en början (detta kan jag personligen intyga).

Berätta om din idé för dina nära och kära och be om ärlig feedback. Tänk dock på att vara kritisk och realistisk. Utgå därför inte enbart efter vad din familj och dina vänner säger eftersom de ofta kan överösa dig med positiv kritik för att inte såra dina känslor.

Lite längre fram i processen kan det vara en god idé att göra en marknadsundersökning för att ta reda på vad kunderna själva tycker om din idé. Detta kan du till exempel göra genom intervjuer, digitala enkäter eller fokusgrupper.

Fokusera på en affärsidé som kan göra livet enklare och/eller bättre för dina kunder.

2 – Gör en affärsplan

En affärsplan är viktig av många anledningar. Framför allt fungerar den som ett hjälpmedel för att konkretisera dina mål med företaget och hur du ska uppnå dem. Den tvingar dig dessutom att granska marknaden och dina främsta konkurrenter, vilket gör det enklare att urskilja företagets viktigaste styrkor och svagheter.

Affärsplanen kan dessutom vara ett viktigt dokument om du planerar att söka finansiering under uppstartsfasen, till exempel i form av ett företagslån eller riskkapital. Detsamma gäller om du är intresserad av att värva nya samarbetspartners.

Nedan kommer några punkter som din affärsplan bör innehålla. Kom ihåg att du alltid kan vända dig till en rådgivare för hjälpsamma tips och råd.

Affärsidé

 • En beskrivning av din affärsidé. Vad planerar du att sälja och varför?
 • Förklara visionen med ditt företagande.
 • Vilka är dina främsta mål? Kom ihåg att målen bör vara konkreta och mätbara.
 • Var vill du att verksamheten ska befinna sig om fem år om förutsättningarna är optimala?

Läs även: Här är 10 affärsidéer att satsa på under 2023

Personliga förutsättningar

 • Har du och dina eventuella medarbetare utbildning, kunskaper, erfarenheter eller kontakter som kan gynna affärsidéen?
 • Finns det något som gör att du har bättre förutsättningar än dina konkurrenter?
 • Hur ser din ekonomi ut under uppstarten?
 • Har du ett sparkapital du kan leva av eller måste du jobba extra vid sidan av?

Marknad och målgrupp 

 • Hur ser din marknad ut?
 • Finns det möjlighet att ta fram konkreta siffror, kanske genom att granska dina konkurrenter?
 • Vilken målgrupp planerar du att vända dig till och var finns dina kunder?
 • Varför kommer kunderna att välja just din produkt eller tjänst?
 • Vad skiljer dig från dina främsta konkurrenter?

Tips! Använd gärna vår kostnadsfria mall för att skapa en mer detaljerad marknadsplan.

Marknadsföring

 • Hur planerar du att marknadsföra din tjänst eller produkt?
 • Ska du använda fysisk reklam, sökmotoroptimering eller betalda annonser?
 • Har du själv kunskaper inom marknadsföring eller måste du anlita en expert?
 • Finns det möjlighet att marknadsföra företaget kostnadsfritt (kanske via sociala medier)?

Prissättning

 • Ska du ta betalt för de tjänster/produkter du erbjuder eller tjäna pengar på trafik (annonser, betalda samarbeten eller affiliate-länkar)?
 • Vad ska produkten eller tjänsten kosta?
 • Hur skiljer sig ditt pris i förhållande till konkurrenternas?
 • Om du ska köpa in och sälja produkter, hur lågt pris kan du sätta för att ändå göra en hyfsad vinst?

Företagets ekonomi

 • Vem ska sköta den ekonomiska biten, så som administration, redovisning och bokföring?
 • Hur ska du finansiera verksamheten?
 • Ska du investera eget kapital, låna från familj och vänner, ansöka om ett företagslån eller ta in riskkapital?

Läs även: 8 enkla vägar för att finansiera din startup

Styrkor och svagheter

 • Vilka styrkor respektive svagheter har din affärsidé?
 • Finns det risker – eller möjligheter – i framtiden som kan påverka verksamheten?

3 – Välj en bolagsform

Fundera över vilken bolagsform som passar din verksamhet. Nedan ska vi titta närmare på tre av de vanligaste alternativen (du bör dock inte registrera firman i samband med detta steg. Detta gör du först i steg 8).

Enskild firma

En enskild firma, eller enskild näringsverksamhet som det också kallas, är ett bra alternativ om du vill starta eget företag själv. Denna bolagsform kräver inget startkapital och är därmed helt kostnadsfri att starta. Istället för lön gör du egna uttag och istället för arbetsgivaravgifter betalar du så kallade egenavgifter.

För att starta en enskild firma behöver du bara bli godkänd för FA-skatt (F-skatt för företaget och A-skatt för dig själv) hos Skatteverket. Detta kan du enkelt ansöka om via Bolagsverkets e-tjänst som du hittar på verksamt.se. Där kan du även anmäla dig för momsredovisning, som arbetsgivare samt ladda upp kompletterande underlag om det skulle behövas.

Enskilda firmor behöver inte registrera företagsnamn hos Bolagsverket, även om det är att rekommendera om du vill skydda företagsnamnet i det län firman är registrerad.

Läs även: Så enkelt startar du en enskild firma

Aktiebolag

Det finns två typer av aktiebolag: privata och publika.

Ett privat aktiebolag (AB) passar mindre verksamheter där ni är flera som vill starta ett bolag tillsammans. Sedan 2020 är kravet på insatskapital i aktiebolaget 25 000 kronor istället för 50 000 kronor som det var tidigare. Publika aktiebolag kräver ett aktiekapital på 500 000 kronor och passar därmed bäst för större verksamheter.

Aktiebolaget är en egen juridisk person, vilket innebär att det är bolaget som har ensamt ansvar för verksamhetens skuldsättning. Som ägare av ett aktiebolag är du anställd av företaget, precis som vilka andra anställda som helst. Detta innebär att bolaget måste betala skatt såväl som sociala avgifter för dig. Som aktieägare kan du dock ta del av företagets vinst i form av utdelning, vilket inte är möjligt i en enskild firma.

Så här går det till att starta ett aktiebolag:

 1. Besluta om att starta aktiebolag med övriga stiftare (du som startar ett AB kallas för stiftare).
 2. Upprätta en stiftelseurkund. Detta dokument anger hur mycket som ska betalas för varje aktie samt uppgifter om bolagets funktionärer.
 3. Skapa en bolagsordning. I denna ska det finnas information om bolagets verksamhet och namn.
 4. Betala aktier. Aktier är andelar i företaget och betalas med kontanter till ett särskilt bankkonto. Alla stiftare behöver inte betala aktier, men de som gör det måste skriva under en aktieteckning.
 5. Banken ordnar relevanta banktjänster. Ett intyg på att aktiekapitalet är inbetalat ska vidarebefordras till Bolagsverket.
 6. Stiftelseurkunden skrivs på. Samtliga stiftare ska skriva under stiftelseurkunden för att aktiebolag ska kunna bildas.
 7. Registrera bolaget. Aktiebolaget måste registreras hos Bolagsverket inom sex månader efter det att stiftelseurkunden skapats. I samband med detta betalas även en avgift på 1 900 kronor.
 8. Verksamheten får ett organisationsnummer. Bolagsverket ger företaget ett organisationsnummer och nu kan verksamheten sätta igång.

Läs även: Sänkt krav på aktiekapital för aktiebolag

Handelsbolag

Även handelsbolag kan vara ett alternativ för två eller flera personer som vill starta eget företag tillsammans. Här krävs det inget aktiekapital, däremot kommer minst en av ägarna att hållas ansvarig för företagets skulder (vilket inte är fallet vid aktiebolag, där bolaget är en egen juridisk person).

Så här ser processen ut för de som vill starta handelsbolag:

 1. Bolagsmännen ingår avtal. I avtalet – som kan vara skriftligt eller muntligt – framgår det att man gemensamt kommer att driva verksamheten.
 2. Bolaget anmäls. Anmälan sker på verksamt.se och i samband med detta steg blir företagsnamnet skyddat i det län registreringen sker.
 3. Företaget registreras av Bolagsverket. Om anmälan ser bra ut kommer Bolagsverket att registrera verksamheten, vilket tar mellan en till två veckor.
 4. Registreringsbevis och organisationsnummer. Bolagsverket utfärdar ett registreringsbevis samt ett organisationsnummer. Sedan kan verksamheten sätta igång.

4 – Nätverka

Ett bra nätverk är viktigt för alla företagare. Genom att gå med i ett företagsnätverk och knyta nya kontakter kan du skapa bättre förutsättningar för din verksamhet. Du blir dessutom en del av en gemenskap samtidigt som du får möjlighet att synliggöra ditt företag.

Ett bra sätt att nätverka är att börja arbeta på ett så kallat coworking space (eller kontorshotell). Här delar tillväxtföretag, entreprenörer, frilansare och anställda på samma kontorsytor, vilket ökar chanserna att knyta värdefulla kontakter. Kontorshotellen brukar dessutom anordna nätverksträffar, frukostar, seminarier och mingel som kan gynna ditt nätverksbyggande.

Läs även: Här är Stockholms bästa kontorshotell

Som nybörjare inom egenföretagande kan det också vara bra att hitta en mentor som gått igenom samma resa som dig. Att starta eget företag kan många gånger kännas ganska ensamt, särskilt om man inte får stöd från sin omgivning. En mentor kan ge dig värdefulla råd och motivera dig att fortsätta resan, även när det känns tufft.

5 – Se över finansieringen

Det kostar alltid pengar att starta företag, men hur höga kostnaderna blir beror på verksamheten.

Om du till exempel vill syssla med affiliate marketing – det vill säga att marknadsföra andra företags produkter eller tjänster – behöver du i princip bara en domän och ett webbhotell. Vill du däremot utveckla en ny produkt och sälja den i en webbshop kommer detta såklart att kosta mer.

Har du inget sparkapital att ta ifrån kan du alltid ansöka om olika bidrag, till exempel från Tillväxtverket, Jordbruksverket eller Vinnova.

Företagslån beviljas sällan till helt nystartade företag, men det finns vissa undantag – ALMI till exempel. De kan bevilja både mikrolån, innovationslån och tillväxtlån, så länge de tror på din idé (jobba på din affärsplan för att öka dina chanser att få lån!).

Du kan även ansöka om starta eget bidrag som hjälper dig att försörja dig under uppstartsfasen.

6 – Gör en budget

Som egenföretagare måste du förstå hur mycket det kommer att kosta att bedriva verksamheten. På så sätt kan du enklare räkna ut vad du behöver tjäna för att företagets ska gå runt, helst med vinst.

Ta hänsyn till kostnader för försäkringar, marknadsföring, hemsida, administration och anställda. Om du behöver investera i utrustning och lokaler bör du vara extra noggrann med budgeten, speciellt om du kommer att behöva hjälp med finansieringen.

Naturligtvis är det svårt att veta exakta kostnader i förväg, men försök att göra en sammanställning av verksamhetens ungefärliga utgifter per månad och år. Ha i åtanke att utgifterna normalt sett är extra höga i uppstartsfasen.

Läs även: Så fungerar det att anställa personal

7 – Skapa en digital profil

Den digitala närvaron är idag viktigare än någonsin för den som vill starta eget företag. Utan en hemsida kommer man tyvärr inte komma särskilt långt. Dessutom förenklar en bra hemsida marknadsföringen på flera sätt.

Domännamn och webbhotell

Det första du bör göra är att hitta ett bra domännamn, helst samma namn som ditt företag. Se till att domännamnet är ledigt och köp det gärna via det webhotell du planerar att använda dig av. Ett webbhotell är en bekväm tjänst som har hand om din hemsida åt dig om du inte vill ha en egen server.

Priserna för webbhotell varierar beroende på bland annat lagringsutrymme, extrafunktioner och support. Det finns både billigare och dyrare alternativ, så jämför webbhotell noggrant för att hitta det alternativ som passar dina behov bäst. Du kan även läsa igenom tidigare kunders egna omdömen för att se vad de rekommenderar.

Tips! Om du vill hitta bäst webbhotell kan du ta hjälp av Webbhotelldirekt.se. Här kan du jämföra flera webbhotell och läsa mer om vad du ska tänka på innan du signar upp.

Tema och design

När det gäller tema på hemsidan har du följande alternativ:

 • Installera ett kostnadsfritt tema
 • Köp och installera ett färdigt tema
 • Anlita en webbutvecklare som bygger ett tema åt dig

Det sista alternativet är ofta dyrast, men också att föredra om du vill ha en helt unik hemsida med hög funktionalitet.

En webbutvecklare kan dessutom SEO-optimera temat och göra designen extra användarvänlig. På så sätt kan det bli enklare för webbplatsen att ranka högt upp i sökmotorernas resultat. Detta kan i sin tur generera mer trafik, vilket leder till fler konverteringar (genomförda köp eller handlingar).

Sociala medier

Du bör även skapa konton för ditt företag på sociala medier som Twitter, Facebook, YouTube och Instagram. Via dessa kanaler kan du enkelt marknadsföra din webbplats för att på så sätt kunna nå ut till en större kundkrets.

Via sociala medier kan du dessutom stärka din kundkontakt och din varumärkeskännedom. Många företag väljer även att erbjuda kundservice via sociala medier, då den yngre generationen ofta vänder sig till dessa kanaler vid frågor och problem.

8 – Registrera för moms

När du känner dig redo är det dags att registrera företaget i den form du bestämt dig för i steg 3. Naturligtvis kan du registrera företaget tidigare, men så fort du registrerat firman för moms och fått ditt VAT-nummer måste du börja momsdeklarera, oavsett om företaget har inkomster eller utgifter.

Följ stegen för den företagsform (enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag) du vill registrera.

Läs även: Så räknar du ut moms (kalkylator)

9 – Skydda ditt varumärke

Enskilda firmor behöver inte registrera ett företagsnamn hos Bolagsverket, men det kan ändå vara att rekommendera eftersom du då kan hindra andra aktörer från att använda namnet.

Aktiebolag och handelsbolag får ett så kallat registreringsskydd automatiskt, dock gäller det enbart i det län som företaget är registrerat. Vill du skydda namnet i andra län kan du göra det, dock mot en extra avgift.

Vill du skydda en logotyp, ditt varumärke eller din design kan du göra det hos Patent- och registreringsverket. Där kan du även ansöka om patent, det vill säga ensamrätt att utnyttja en viss uppfinning.

10 – Börja tjäna pengar

Nu är det hög tid att börja tjäna pengar på din verksamhet och njuta av livet som egenföretagare! Tänk på att revidera din affärsplan regelbundet och att experimentera med olika marknadsföringsmetoder för att hitta en passande strategi för din verksamhet.

Lär dig av dina misstag – och ge inte upp.

5 värdefulla tips för egenföretagare

Här kommer fem tips som kan vara till hjälp för den som precis startat eget företag (de har hjälpt mig en hel del genom åren!).

1. Var inte rädd för förluster

Det är få företag som går med vinst första året, tvärtom går de flesta går med förlust. En anledning till detta är eftersom företaget ännu inte fått tillräckligt många kunder. Det kan även bero på att verksamheten inte haft nog mycket kapital att lägga på marknadsföring. Ha tålamod och fortsätt framåt.

2. Sälj, sälj och sälj

Ta vara på varje affärsmöjlighet och sälj in företagets idéer och tjänster. Det är sällan kunderna som kommer till dig – du måste hitta dina kunder.

Kontakta företag, skapa kontakter, gör samarbeten och var aktiv (och kreativ) på sociala medier. Gör helt enkelt allt du kan för att visa att din verksamhet existerar och bör uppmärksammas.

3. Fokusera på det du kan bäst

Ett vanligt misstag i början är att man försöker göra allt själv. Fokusera istället på det du kan bäst och låt andra sköta det du inte är lika vass på. Även om du kommer att behöva betala för vissa tjänster kommer det ändå löna sig i slutändan eftersom det med största säkerhet kommer att ge bättre resultat. Kanske kan det vara en idé att byta tjänster med andra företagare?

4. Var ekonomisk

Warren Buffett – en av vår tids mest kända investerare – sa en gång att rikedom inte handlar om de stora inkomsterna, utan om de små utgifterna. Detta bör även gälla för dig som vill starta eget företag.

Sträva efter att hålla kostnaderna nere i den utsträckning det går och lägg istället pengar på de viktigaste områdena i verksamheten.

5. Sluta aldrig utvecklas

Fastna inte i samma gamla mönster när det gäller ditt företag. Sträva alltid efter att utveckla din verksamhet och dina produkter för att hänga med i trender som påverkar marknaden och beteendet hos dina kunder.

Framgång är förmågan att gå från misslyckande till katastrof utan att tappa din entusiasm.

Winston Churchill

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4.9 / 5. Antal röster: 44

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

5 inspirerande TEDx Talks du inte får missa

8 intressanta utbildningar för entreprenörer

Next

2 tankar på “Starta eget företag – 10 enkla steg 2023”

 1. Sjukt imponerad av denna artikel!
  Har slutat gymnasiet och ska inte plugga vidare direkt.
  Att starta eget har alltid varit intressant och detta gav mig en större inblick om vad man behöver tänka på.
  Tack!

  Svara
  • Hej Felix,

   Vad roligt att du tyckte om artikeln och att du är intresserad av att starta eget! Det är bara att höra av dig om du har frågor eller om det är något ämne du är extra intresserad av så kan vi kanske fixa en artikel om det 🙂

   Allt gott!

   Svara

Lämna en kommentar