Vad är kommanditbolag?

Uppdaterad: |

Ett kommanditbolag (KB) är en bolagsform som likt en enskild firma inte kräver något startkapital. Kommanditbolaget är en form av handelsbolag som har två olika typer av ägare: en med begränsat ansvar (kommanditdelägare) och en med obegränsat ansvar (komplementär).

I den här artikeln får du lära dig mer om vad ett kommanditbolag är och hur det skiljer sig från övriga företagsformer. Vi går även igenom hur du startar ett kommanditbolag och regler i samband med redovisning och skatter.

Innehållsförteckning:

Så fungerar ett kommanditbolag
Kommanditdelägare och komplementär
Hur startar man ett kommanditbolag?
Krav för att starta ett kommanditbolag
Kommanditbolag och redovisning
Vanliga frågor och svar

Så fungerar ett kommanditbolag

Ett kommanditbolag (limited partnership på engelska) är en form av handelsbolag som kräver minst två delägare, även kallade bolagsmän. Eftersom bolaget är en juridisk person kan det ha anställda, teckna avtal och vara delaktiga i rättegångar.

Till skillnad från ett aktiebolag kräver ett kommanditbolag varken startkapital eller revisor. Företagsformen lämpar sig framför allt för företag som har en drivande bolagsman. Detta eftersom vissa delägares ansvar är begränsat till det de satsat i företaget.

Kommanditdelägare och komplementär

Kommanditbolaget har till skillnad från övriga företagsformer två olika typer av ägare: en som har obegränsat ansvar och en som har begränsat ansvar. Dessa kallas för kommanditdelägare och komplementär.

Det måste alltid finnas minst en kommanditdelägare och en komplementär i ett kommanditbolag, även om båda ägarna i lagtexten kallas för bolagsmän.

Kommanditdelägare

En kommanditdelägare har ett begränsat ansvar och riskerar enbart att förlora sin egen kapitalinsats i företaget. Insatsen kan vara mycket låg, till exempel 100 kronor. Kommanditdelägare saknar dessutom normalt sett rätten att bestämma hur företaget ska styras.

Komplementär

En komplementär har ett obegränsat ansvar i verksamheten och ansvarar för bolagets avtal såväl som för dess skulder. Detta innebär att fordringsägare kan kräva komplementären på hela skuldbeloppet om företaget inte har möjlighet att betala.

Värt att poängtera är att även du som komplementär i ett kommanditbolag ansvarar för bolagets tidigare skulder.

Hur startar man ett kommanditbolag?

Du behöver inget insatskapital för att starta ett kommanditbolag, vilket är ett krav om du vill starta ett aktiebolag. Du startar ett kommanditbolag genom att anmäla verksamheten hos Bolagsverket via deras e-tjänst Verksamt.se.

Så här går processen till.

1. Bolagsmännen ingår ett avtal

För att kunna starta ett kommanditbolag måste du och övriga bolagsmän först avtala om att driva näringsverksamheten gemensamt. Extra viktigt är det att avtala om hur ni ska fördela vinster och förluster i verksamheten.

Avtalet kan vara muntligt eller skriftligt, även om skriftliga avtal alltid är att rekommendera eftersom det minskar risken för missförstånd.

Skriftliga avtal måste signeras av samtliga bolagsmän för att vara giltiga. Observera att avtalet dock inte är offentligt och att det därmed inte behöver bifogas i registreringen.

2. Anmäl bolaget

Nästa steg är att anmäla bolaget på Verksamt.se, vilket medför en engångskostnad på 1 100 kronor. Vid registreringen kommer även det bolagsnamn du valt att bli skyddat i ditt län. Om du vill registrera namnet i flera län kan du såklart göra det, dock mot en extra avgift.

3. Komplettera din anmälan

I vissa fall kan du behöva komplettera din anmälan med andra uppgifter. Bolagsverket kommer då att meddela dig om detta på din sida hos Verksamt.se.

4. Registrering

Bolagsverket kommer att handlägga din anmälan och registrera kommanditbolaget om allt är i sin ordning. Denna process varierar beroende på Bolagsverkets arbetsbelastning, men tar sällan mer än två veckor.

Tänk på att inte beställa trycksaker eller köpa domännamn innan Bolagsverket registrerat företaget och godkänt företagsnamnet. I handläggningen kontrollerar man nämligen att företagsnamnet inte är upptaget. Skulle det vara det kan du behöva byta innan registreringen kan färdigställas.

När verksamheten är registrerad kommer du att få ett registreringsbevis och ett organisationsnummer. Det är även i detta steg som företaget blir en juridisk person.

Läs även: Så hittar du ett bra företagsnamn

5. Anmälan av verklig huvudman

Inom fyra veckor ifrån det att kommanditbolaget registrerats måste du anmäla en verklig huvudman till Bolagsverket.

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst kontrollerar eller äger ett bolag kallas för verklig huvudman. Det är bara fysiska personer – inte juridiska – som kan agera verklig huvudman.

Alla företag behöver emellertid inte registrera någon verklig huvudman, exempelvis börsnoterade aktiebolag, enskilda firmor, enkla bolag eller ideella föreningar.

Krav för att starta ett kommanditbolag

För att kunna starta ett kommanditbolag måste bolagsmännen uppfylla vissa grundläggande krav. De får till exempel inte:

  • Vara försatta i konkurs
  • Ha näringsförbud
  • Ha förvaltare enligt föräldrabalken

Personer under 18 år som vill starta kommanditbolag måste ha ett intyg från en förmyndare.

I övrigt måste företagsnamnet innehålla förkortningen KB och alltid framgå tydligt på företagets administrativa handlingar, exempelvis fakturor.

Kommanditbolag och redovisning

De flesta kommanditbolag kräver ingen revisor, men reglerna kan skilja sig beroende på bolagets storlek. Kommanditbolag med endast fysiska personer som delägare eller minst en juridisk person som bolagsman måste enligt Bolagsverket ha en revisor.

Även reglerna för årsredovisning varierar beroende på hur stor verksamheten är. Större bolag och kommanditbolag vars ägare är juridiska personer ska varje år lämna in en årsredovisning till Bolagsverket.

Vanliga frågor och svar

Vad är ett kommanditbolag?

Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag som har minst två delägare, varav en har begränsat ansvar och den andra obegränsat ansvar. Precis som handelsbolag och aktiebolag är ett kommanditbolag en juridisk person, vilket innebär att det kan teckna avtal, ha anställda och delta i rättegångar.

Varför ska man ha ett kommanditbolag?

Denna företagsform kan vara bra för företag som har en drivande delägare, då delägarnas ansvar är begränsade till den enskilda kapitalinsatsen. Dessutom kräver ett kommanditbolag inget startkapital, vilket ett aktiebolag gör.

Vem är firmatecknare i ett kommanditbolag?

En firmatecknare är en eller flera personer som har rätt att signera dokument och avtal i företagets namn, vanligtvis en komplementär. En kommanditdelägare kan nämligen inte vara firmatecknare eftersom den inte har rätt att påverka hur företaget styrs.

Vem företräder ett kommanditbolag?

Det är bara komplementären som kan företräda kommanditbolaget. 

Hur fungerar skatt för kommanditbolag?

Varken kommandit- eller handelsbolag betalar skatt på sin vinst. Istället är det bolagsmännen som betalar inkomstskatt och egenavgifter på sin enskilda del av vinsten.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4.1 / 5. Antal röster: 9

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Startups: Statistiken att ha koll på 2021

Vad är företagsinteckning (företagshypotek)?

Next

Lämna en kommentar