Bestrida faktura – Det här gäller

Uppdaterad: | ,

Att betala köp via faktura är bekvämt, både för företag och privatpersoner. På så sätt kan du köpa produkten eller tjänsten omedelbart och betala vid ett senare tillfälle.

När du får en faktura är det dock viktigt att du alltid kontrollerar att fakturauppgifterna stämmer. Dels händer det att fakturans belopp inte motsvarar det du ska betala och dels blir bluffakturor allt vanligare idag. Om du anser att det finns felaktigheter är det viktigt att bestrida fakturan så snart som möjligt.

I den här artikeln får du lära dig mer om felaktiga fakturor och hur du gör för att bestrida dem. Vi går även igenom hur du går tillväga om du får en bluffaktura.

Innehåll:

När får man bestrida en faktura?
Hur bestrider man en faktura?
Vad är rättslig relevant grund?
Vem har utredningsskyldighet?
Vad händer efter bestridandet?
Checklista: Så hanterar du en bluffaktura
Viktigt att komma ihåg inför bestridandet
Vanliga frågor & svar

När får man bestrida en faktura?

När du ingått ett avtal med en leverantör är du skyldig att alltid göra rätt för dig. Det finns emellertid tillfällen då det uppstår felaktigheter i leverantörens faktura, vilket helt enkelt innebär att de kräver betalning på felaktiga grunder.

Om du anser att betalningskravet är felaktigt ska du bestrida fakturan omedelbart. Du ska aldrig betala något som du och leverantören inte kommit överens om.

Att bestrida en faktura innebär att du, helst skriftligen, förklarar för leverantören vilka uppgifter du anser är felaktiga. Det kan nämligen vara så att det bara är vissa delar av fakturan som inte stämmer överens med din beställning. I sådant fall bestrider du bara den felaktiga delen och betalar resterande beloppet.

5 tillfällen då du kan behöva bestrida en faktura

 • Du får något levererat som du inte beställt.
 • Om du har beställt något, men fakturan är fel. Det kan vara så att priset på det du beställt och priset i fakturan inte stämmer överens eller att du får fler eller färre produkter levererade.  
 • Du tackar nej till en telefonförsäljare, men får en faktura ändå.
 • Om du har fått faktura för något du beställt, men som aldrig levererats.
 • Det är fel på varan du mottagit.
bestrida faktura

Hur bestrider man en faktura?

Det bästa sättet att bestrida en felaktig faktura är att göra det skriftligen, helst via mejl. På så sätt blir det enklare att spara all nödvändig på samma ställe.

Skicka mejlet snarast möjligt, dels för att undvika dröjsmålsränta, men också för att förbättra dina chanser om ärendet hamnar hos tingsrätten. Tänk även på att begära läs- eller leveranskvitto så att motparten inte kan säga att den inte mottagit mejlet.

Ditt meddelande ska innehålla:

 • Uppgifter om vilken faktura som är felaktig (fakturanummer och datum)
 • Att du vill bestrida fakturan
 • En beskrivning av vad du anser är felaktigt i fakturan

Läs företagets allmänna villkor för att ta reda på om du har rätt att kräva uppskov med betalningen tills problemet är löst. Bifoga gärna den felaktiga fakturan när du begär uppskov.

Glöm inte att spara all korrespondens med motparten för framtida behov. På så sätt kan du enklare styrka bevisa datum och andra viktiga uppgifter.

Vad är rättslig relevant grund?

För att du ska kunna bestrida en faktura måste du ha det som kallas relevant rättslig grund. I annat fall kan detta bli en mycket kostsam och stressig situation.

Begreppet ”rättslig relevant grund” betyder att köparen, med stöd av Köplagen, KöpL (1990: 931), påpekar ett fel i varan som kan befria honom från betalning. Som exempel på sådana tillfällen kan vara om:

 • Varan inte stämmer överens med beskrivningen vid köptillfället.
 • Antalet levererade varor inte är desamma som i beställningen.
 • Fakturabeloppet inte motsvarar beställningen.
 • Varan är felaktig.

”Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet”

17§ i KöpL (1990: 931)

Det anses med andra ord vara fel på en vara om den inte stämmer överens med det som avtalats eller ”i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta”.

Vem har utredningsskyldighet?

När du bestrider en felaktig faktura ligger utredningsskyldigheten normalt sett hos företaget som skickat fakturan. Det är leverantören som måste bevisa att du har gjort en beställning, fått varorna som du beställt eller att priset som du fakturerats stämmer överens med det vid beställningstillfället.

Om du vill åberopa fel i en vara gäller dock andra regler. Fel som uppkommit inom sex månader från köpet räknas till exempel som fabrikationsfel. Då är det leverantören som måste bevisa att felen beror på dig, men efter sex månader ligger bevisbördan på dig som köpare.  

Vad händer efter bestridandet?

I de flesta fall löser du problemet direkt med leverantören. Det finns dock fall då företaget väljer att kontakta ett inkassobolag för att driva in sin betalning. Så snart du får ett krav från inkasso ska du bestrida det också. Använd din mejl och sammanfatta de åtgärder du vidtagit hittills.

Inkassobolag skickar normalt sett inte bestridna felaktiga fakturor vidare till Kronofogden enligt god inkassosed. Den som vill ha betalt ska istället prova sin sak i domstol. Om inkassoföretaget väljer att skicka ditt ärende till Kronofogden ändå ska du informera Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för alla inkassobolag.

Får du betalningsföreläggande hos Kronofogdenska du invända även mot det på samma sätt som du gjorde hos fakturaavsändaren – snabbt och skriftligt.  

Viktigt att veta är att du inte få en betalningsanmärkning så länge du bestrider en felaktig faktura i alla led. Även om det skulle registreras en sådan kan du begära rättelse av registrerad uppgift hos Kronofogden i efterhand.

I enstaka fall vänder sig leverantören till tingsrätten för att lösa tvisten och driva in sin betalning. Om fakturabeloppet är lägre än ett halvt basbelopp (23 800 kr) betalar parterna sina egna kostnader.

LÄS ÄVEN
7 viktiga tips vid fakturering (och gratis fakturamall)

Checklista: Så hanterar du en bluffaktura

Under de senaste åren har bluffakturor blivit allt vanligare. Som bluffaktura räknas ett felaktigt betalningskrav på något du varken beställt eller fått. En bluffaktura kan även innehålla hot om inkasso eller Kronofogden som mottagaren tvingas att betala. Om du får en bluffaktura är det viktigt att du agerar direkt. Här kommer en checklista för hur du ska gå tillväga.

 1. Kontakta avsändaren. Berätta att du bestrider fakturan.
 2. Gör en polisanmälan. Eftersom du blivit vilseled eller upplever tvång klassas det som bedrägeri.
 3. Erbjudanden behöver inte bestridas. Har du fått ett erbjudande i form av en faktura ska du bara kassera den, den behöver du inte bestrida.
 4. Bestrid krav från inkasso eller Kronofogden. Får du krav från inkassobolag eller Kronofogden ska du invända även mot dem.

Viktigt att komma ihåg inför bestridandet

– Bestrid en faktura direkt via mejl och begär alltid läskvitto.
– Spara all korrespondens med fakturaavsändaren.
– Bestrid i alla instanser, även inkasso och Kronofogden.
– Polisanmäl om det gäller en bluffaktura
– Om bara en del av fakturan är felaktig – bestrid den delen, men betala resten.

Summering

En huvudregel inom företagande är att man alltid ska göra rätt för sig och betala sina skulder i tid enligt ingångna avtal. I flödet av fakturor i verksamheten kommer du med största sannolikhet att upptäcka en och annan som innehåller felaktigheter. Då måste du reagera snabbt – du måste bestrida den.  

Det är viktigt att du bestrider en felaktig faktura i alla led – leverantör, inkasso och Kronofogden. Tänk på att tiden är avgörande – ju snabbare du kontaktar leverantören, desto större är chansen att vinna om ärendet går till domstol.

Vanliga frågor & svar

Var hittar jag hjälp med att bestrida en faktura?

Det finns flera ställen du kan vända dig till om du vill ha hjälp eller mer information om hur du bestrider en faktura.

Hos Konsumenternas kan du till exempel hitta svar på vanliga frågor gällande felaktiga krav. Hallåkonsument erbjuder dessutom ett formulär som du kan använda för att ta reda på om du kan bestrida en felaktig faktura eller inte.

Vad innebär rättslig relevant grund?

Med rättslig relevant grund menas att du som köpare har rättslig anledning att inte betala för en vara. Det kan vara till exempel att priset skiljer sig från det som du och leverantören avtalat, att du har fått varor du inte beställt eller att du redan betalat, men inte fått leveransen.

Hur länge är jag betalningsskyldig?

Även om en faktura är korrekt kan den vara för gammal för att betala. Den kommer då att preskriberas. Vanliga lån preskriberas efter 10 år från dagen du fick en uppmaning/påminnelse om att betala. För konsumentköp är den tiden 3 år.

Ett krav preskriberas inte automatiskt, utan du måste själv kontakta företaget och påpeka att kravet är för gammalt. Företag kan fortsätta att skicka betalningspåminnelser och även gå till tingsrätt. Kom ihåg att du aldrig kan kräva pengarna tillbaka om du betalar ett preskriberat krav.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4.9 / 5. Antal röster: 12

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Ethos, pathos, logos – Vad är det?

Vad är faktura?

Next

Lämna en kommentar