Traktamente – Så fungerar det

Uppdaterad: | ,

Om du har en anställning och planerar att göra en tjänsteresa har du rätt till traktamente. Det betyder att din arbetsgivare betalar extrakostnader som uppkommer i samband med din resa.

Nedan kan du läsa mer om hur traktamente fungerar, när du har rätt till det och hur mycket du får vid de olika tillfällena.

Innehåll:

Vad är traktamente?
Vad gäller vid tjänsteresor utomlands?
Då kan arbetsgivare betala ut skattefritt traktamente
När är traktamentet skattepliktigt?
Så ansöker du om traktamente
Vanliga frågor & svar

Vad är traktamente?

Traktamente är en kostnadsersättning som din arbetsgivare är skyldig att betala till dig när du är på tjänsteresa. Ersättningen ska täcka dina extrakostnader som kan knytas till resan.

Som extrakostnader godkänns måltider, andra småutgifter (dagtraktamente) och utgifter för logi (nattraktamente). Använder du din egen bil för resan ska du även få skattefri bilersättning med 18,50 kr/mil.

Ha i åtanke att traktamentet enbart täcker själva fördyrningen som beror på tjänsteresan. Om en ”normal” dag till exempel kostar 200 kronor och en resedag kostar 300 kronor får du ersättningen för mellanskillnaden, det vill säga 100 kronor.

När man talar om traktamente är det även viktigt att inte blanda ihop begreppet tjänsteresa med arbetsresa.

En tjänsteresa är, enligt Skatteverket, en resa som en arbetsgivare beordrar en anställd att göra på en annan plats än den ordinarie arbetsorten. En arbetsresa är istället förknippad med ett enkelt tjänsteärende och innebär ingen längre stopp eller omväg. Ett annat exempel på arbetsresa är resan mellan hemmet och arbetsplatsen.

traktamente

Beroende på längden av tjänsteresan finns det olika typer av traktamenten och ersättningar.

  • Hel dag. Gäller i längst 3 månader och maxibeloppet är 240 kr/dag.
  • Halv dag. Gäller när resan påbörjas kl. 12:00 eller senare och avslutas senast kl. 19:00 på avresedagen.
  • Logi. Arbetsgivaren ersätter de verkliga kostnaderna mot kvitto eller faktura. Kan du inte visa utlägg för logi får du ett nattraktamente med 120 kr.

Minskning av traktamente-beloppet

När du får dina måltider betalda av din arbetsgivare sker ett avdrag från det skattefria traktamentet. Det gäller dock inte hotellfrukost och måltider på allmänna transportmedel. Beloppen för minskningen beror på vilken typ av traktamente du har rätt till.

MåltidHeldag (240 kr)Halv dag (120 kr)
Frukost– 48 kr– 24 kr
Frukost, lunch– 84 kr– 42 kr
Frukost, lunch, middag– 216 kr– 108 kr

När en tjänsteresa sträcker sig över tre månader på samma arbetsort blir maxbeloppet 168 kr/heldag i upp till 2 år. Då anser man att det är en fråga om ett tillfälligt arbete på en annat ort och inte om tjänsteresa.

Efter 2 år minskar maxbeloppet till 120 kr/hel dag.

Vad gäller vid tjänsteresor utomlands?

Högsta skattefria traktamente vid tjänsteresor till utlandet är normalbeloppet som gäller i det landet. Det fastställs med hjälp av årligen uppdaterad information om levnadskostnaderna i de olika länderna. Läs mer om utlandstraktamente och aktuella belopp hos Skatteverket.

Om arbetsgivaren bekostar arbetstagares måltider ska en minskning av det skattefria traktamentet ske. Procentuellt sker minskningen på följande sätt:

  • 85% för den som får fria måltider
  • 70% för den som får lunch och middag
  • 35% för den som fått lunch eller middag
  • 15% för den som bara fått frukost

Grundreglerna för traktamente i Sverige gäller även för utlandsresor. Resan måste innebära minst en övernattning och avståndet mellan resmålet och arbets-/hemorten ska vara minst 50 km.

Då kan arbetsgivare betala ut skattefritt traktamente

Egentligen är traktamente skattepliktigt. Undantag är när arbetsgivaren betalar ut traktamente som inte överstiger schablonbeloppen som är avdragsgilla.

Nästan alla arbetsgivare ska från och med 2019 lämna in sina arbetsgivardeklarationer på individnivå varje månad istället för en gång om året (kontrolluppgifter). I dessa kommer det skattefria traktamentet att framgå. I sådana fall ska arbetstagare inte ta med traktamentet i sin deklaration.

Du, som gör en tjänsteresa, har rätt till ett skattefritt traktamente med 240 kr/heldag eller 120 kr/halvdag. Det finns tre villkor som måste vara uppfyllda för att traktamentet ska vara skattefritt.

  • Tjänsteresan kräver övernattning (sträcker sig mellan kl. 00:00 och kl. 06:00). I annat fall räknas det som dagtraktamente.
  • Målet för resan ligger minst 50 km från ditt arbets- eller hemort.
  • Det ska finnas ett underlag för resan med uppgifter om arbetstagare, resmål samt avrese- och ankomsttid.

Schablonbelopp för skattefritt traktamente

Hel dag:240 kr
Halv dag:120 kr
Efter 3 mån:168 kr/hel dag (70% av hel dag)
Efter 2 år: 120 kr (50% av hel dag)
Källa: Skatteverket

När är traktamentet skattepliktigt?

För att ett traktamente ska vara skattefritt ska det rymmas inom ramen för schablonbeloppen. Om du utfört en tjänsteresa och din arbetsgivare betalat ett högre traktamente ska beloppet som överstiger det skattefria delen beskattas.

Exempel: Om din arbetsgivare betalat ut 300 kr i traktamente ska 240 kr av dem vara skattefria och 60 kr beskattas som inkomst av lön.

Dagtraktamente för tjänsteresa utan övernattning jämställs med lön. På det betalas skatt och arbetsgivaravgifter.

Så ansöker du om traktamente

Har du varit på en tjänsteresa ska du fylla i blanketten ”Reseräkning” hos din arbetsgivare. Där skriver du alla kostnader du har haft i samband med resan. Bifoga alla sparade kvitton och fakturor för att försäkra dig om att du får tillbaka allt du har rätt till.

I denna kostnadsfria blankett från Vismasps kan du se vilken information du behöver ha med. Se till att ha denna redo innan du gör din ansökan.  

Summering

Om arbetsgivaren beordrar dig att göra en tjänsteresa har du rätt till traktamente. Det kommer att ersätta dina ökade levnadskostnader under själva resan.

För att traktamentet ska vara skattefritt ska resan vara längre än 50 km från din arbetsort samt ska innebära övernattning. Maxibeloppet för ett skattefritt traktamente är 240 kr/hel dag. Vid högre belopp på traktamentet ska den delen som överstiger 240 kr beskattas.

Som en halv dag räknas resa som påbörjas kl. 12.00 eller senare och avslutas kl. 19.00 eller tidigare. Traktamente som utgår för en dag utan övernattning jämställs med lön.

För utlandstraktamenten gäller samma regler som för Sverige. Undantaget är att maxibeloppen beror på levnadskostnaderna i landet du reser till.

LÄS ÄVEN
Företagsbil – Vad gäller?
Momsavdrag: Vad kan jag köpa på företaget?

Vanliga frågor

Traktamente – vad är det?

Traktamente är en kostnadsersättning som din arbetsgivare betalar till dig om du gör en tjänsteresa. Det täcker alla dina ökade levnadskostnader under resan.

När får man traktamente?

Traktamente får du när du är på tjänsteresa i Sverige eller i utlandet. Du kan vara berättigad till det från någon enstaka dag i upp till 2 år. Beloppet är dock inte detsamma under hela tiden. Det är viktigt att du sparar alla kvitton och fakturor för att bevisa dina utlägg.

Vem betalar traktamente?

Eftersom det gäller en tjänsteresa är det din arbetsgivare som betalar ditt traktamente. För att ansöka fyller du i blanketten ”Reseersättning” där du anger alla dina kostnader under resan.

Hur mycket är traktamentet?

Maxibeloppet för skattefritt traktamente är 240 kr/hel dag. Om resan är under en halv dag (kl.12.00 till kl. 19.00) är beloppet 120 kr. Efter 3 månader minskar dock schablonbeloppet till 168 kr/hel dag (70% av hel dag) och efter 2 år är det 120 kr/hel dag (50 % av hel dag).

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4.8 / 5. Antal röster: 5

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Arbetsgivarintyg (mall)

Så skapar du en passiv inkomst

Next

Lämna en kommentar