M&A: Fusioner & företagsförvärv

Uppdaterad: |

M&A står för Mergers & Acquisitions, vilket på svenska kan översättas direkt till ”fusioner och förvärv”. I praktiken är det en bred benämning som kan omfatta det mesta som har med företagstransaktioner att göra.

Begreppet används ofta i de lite större affärerna. Som entreprenör är det kanske i första hand sannolikt att du representerar det så kallade målföretaget – det företag som ska köpas upp eller integreras i en annan verksamhet.

I denna artikel tittar vi på bägge perspektiven och ger tips på vad du kan tänka på för att lyckas.

Läs mer om de M&A-tjänster som transaktionsrådgivare Christoffer Nielsen erbjuder!

Innehållsförteckning

Vad är M&A?
Så kan M&A-processen se ut?
Varför gör man en M&A?
Så kan du som entreprenör förbereda dig för en M&A
Använd en rådgivare

Vad är M&A?

M&A, Mergers and Acquisitions, heter på svenska “fusioner och förvärv”. Det är dock sällan man hör just det begreppet då det är den engelska benämningen som dominerar.

Vad M&A betyder i praktiken är själva den process som finns kring olika former av företagstransaktioner – företagsförvärv och företagsöverlåtelser – och främst då sådana av lite större värde.

Fusion & förvärv

Tittar vi närmare på begreppet ser vi att det egentligen innehåller två aspekter. Fusion av företag handlar om att två bolag går samman och bildar ett nytt aktiebolag. Ofta handlar det om två verksamheter i ungefär samma storleksklass. Tänk till exempel sammanslagningen av livsmedelsjättarna Heinz och Kraft.

Vid förvärv är det istället ett företag som köper ett målföretag. Inte sällan är det ett större bolag eller investmentbolag som köper en mindre aktör. Men det kan egentligen handla om företag i alla storleksklasser.

Så kan M&A-processen se ut

Exakt hur en M&A går till varierar men det kan gå till ungefär så här:

 1. Kontakt: Mellan två företag som ska fusioneras eller mellan köpare och målföretag. Sker nästan alltid genom egen outreach eller genom rådgivare, inte genom marknadsplatser för företagsförmedling.
 2. Initiala förhandlingar: Ibland kan förhandlingar inledas direkt. Andra gånger vill målföretaget ha flera bud och inleder då en auktionsprocess.
 3. Due diligence: Vid fusion kan due diligence göras på bägge bolagen. Handlar det om företagsförvärv begär köparen att få göra en due diligence på målföretaget.
 4. Reviderade bud: Vid behov lämnar den potentielle köparen eller köparna reviderade bud, beroende på vad som uppdagats i företagsbesiktningen.
 5. Avtalsförhandlingar: Det är nu företagstransaktionen ska ros i hamn. Eventuellt justeras köpeskillingen och vissa garantier utfästs av säljaren. Vid lyckad affär signeras ett aktieöverlåtelseavtal.
 6. Integration: Vid fusion slås de två bolagen ihop i en ny juridisk enhet. Vid företagsförvärv kan integrationen ske på olika sätt. Exempelvis kan det förvärvade bolaget tas upp som dotterbolag eller så kan det inkorporeras i befintlig verksamhet.

Varför gör man en M&A?

Oavsett om det handlar om en fusion eller ett företagsförvärv kan fördelarna vara desamma eller snarlika.

Här är några anledningar för förtag att gå ihop eller förvärva andra bolag:

 • Ta marknadsandelar snabbare än genom organisk tillväxt
 • Inträde och expansion på nya marknader
 • Nå nya kundsegment
 • Uppnå synergieffekter, stordriftsfördelar och kostnadsbesparingar
 • M&A kan leda till bättre diversifiering och lägre risk
 • Komma över viktig teknik, patent och know-how
 • Öka produktionskapaciteten
 • Få tillgång till viktiga leverantörs- och distributionskanaler
 • Skapa en bättre förhandlingsposition genom en större finansiell styrka
 • Ökat värde för aktieägarna
 • Minska konkurrensen på marknaden genom att köpa en konkurrent

Skäl att acceptera ett bud som entreprenör

Har du ett företag som fått ett erbjudande att bli förvärvat kan det finnas flera skäl att acceptera. Är det en merger (fusion) det handlar om gäller sannolikt motsvarande fördelar för dig som för din motpart. Det kan vara din chans att nå ut till en större marknad, nya marknader, fler kunder och uppnå synergieffekter, med mera.

Handlar det om ett rent förvärv – hela företaget eller delar av det, kan exempelvis följande fördelar finnas:

 • Din möjlighet till exit enligt plan: Som entreprenör kan en M&A vara ditt sätt att göra en exit, vilket kanske rent av var tanken från början.
 • Satsa på något nytt: Det är lätt att ”fastna” i sin verksamhet. Att få ett bra bud på aktierna kan bli din möjlighet att vända sida och satsa på något helt nytt.
 • Ta hem en del av vinsten: Säljer du en del av aktierna kan det vara din möjlighet att få tillbaka de pengar du investerat och kanske mer därtill, samtidigt som du fortsätter att vara delägare.

Så kan du som entreprenör förbereda dig för en M&A

Driver du ett framgångsrikt företag som uppvisar tillväxt är det sannolikt att du förr eller senare får frågan från ett annat företag eller en investerare:

”Vore du intresserad av att sälja”?

I själva verket är frågan sannolikt mer nyanserad än så. Det kan finnas många olika alternativ på bordet. Exempelvis att sälja en del av aktierna i bolaget, bereda plats för private equity, inklusive ta in nytt folk i styrelsen eller att gå ihop med ett annat bolag på lika villkor.

Här är några saker du som entreprenör kan tänka på inför ett eventuellt M&A-erbjudande:

1. Skapa en exit plan

Lägg upp en plan för när en exit kan bli aktuell och vad som krävs för att nå dit. Med en exit plan kommer du och företaget att vara redo om det dyker upp ett erbjudande.

Ta gärna hjälp av en M&A-rådgivare, företagsrådgivare eller mentor för att lägga upp din exitplanering.

2. Gör företaget säljbart

En del av en exit plan är att göra företaget säljbart. Det är klokt att tänka på det från dag ett, men det är aldrig för sent att börja.

Här är några saker du kan göra:

 • Håll full koll på bokföringen, gärna med hjälp av en redovisningskonsult
 • Dokumentera alla viktiga processer i företaget
 • Förbättra lönsamheten löpande
 • Se över skulderna
 • Utveckla kundbasen och ”gör slut” med kunder som mest bara tar energi

Genom den typen av förbättringar kommer företaget att klara varje due diligence galant och vara attraktivt för en potentiell köpare.

3. Arbeta med kompetenta människor

Det kan underlätta mycket att ha kompetens och erfarenhet i styrelsen, exempelvis från någon som redan varit med om en M&A. Kanske en entreprenör som gjort en framgångsrik exit. Det blir en tillgång vid förhandlingar och för att bedöma värdet av ett erbjudande.

4. Var inte för ivrig

Det kan vara lockande för en entreprenör att tacka ja till ett erbjudande som hänger framför näsan, men det är inte alltid rätt val.

Här är en anekdot på sin plats. 2006 försökte Yahoo förvärva Facebook för 1,1 miljard dollar. Facebook var i princip redo att acceptera dealen men då Yahoos VD Terry Semel försökte pruta ner erbjudandet till 800 miljoner backade Facebook ur. Fyra år senare avböjde Facebook ett bud från Microsoft på 15 miljarder dollar.

Handen på hjärtat – nog finns det en risk att du hade tackat ja till 800 miljoner dollar, för att inte säga 15 miljarder? Zuckerberg stod på sig i bägge fallen, troligtvis med en bra rådgivare i bakgrunden. Idag är Metas börsvärde närmare 665 miljarder dollar.

5. Men var ändå realistisk

Anekdoter som den vi nyss berättade må vara inspirerade men det ska medges att de lider av så kallat överlevandsbias.

Vi vet att Facebook lyckades men många händelser längs vägen hade kunnat förändra färdriktningen. Det finns sannolikt många entreprenörer som grämer sig för att de inte tackade ja till det är erbjudandet de fick en gång.

Här gäller det att känna till sitt värde för att kunna fatta rätt beslut i förhandlingarna. Genom att värdera företaget med hjälp av en specialiserad företagsvärderare kan du få en realistisk uppfattning av vad det är värt.

Sedan kan du givetvis sätta en helt annan prislapp när du sitter vid förhandlingsbordet, beroende på hur angelägen du är att sälja.

Använd en rådgivare

Tänk på att Mergers & Acquisitions aldrig är utan risk. Tyvärr är det alltför många M&A-affärer som inte ger några särskilda fördelar, eller rent av kostar mer än vad det smakar. Ska du förvärva en verksamhet är det viktigt att undersöka den noggrant och göra en riktig värdering av företaget.

Tänk igenom alternativen och ta hjälp av en duktig M&A-rådgivare. Det finns många fallgropar som kan undvikas om du har rätt kompetens vid din sida.

Samma sak, fast omvänt, gäller egentligen för dig som företräder målföretaget i ett företagsförvärv. Sälj inte ut dig för billigt och tänk igenom erbjudandet noga innan du tackar ja. Du kan ha stor nytta av att engagera en M&A-konsult för att bedöma om erbjudandet är rimligt eller om det är bättre att avstå.

Vem kan hjälpa till med M&A?

Det finns affärsjurister och advokatbyråer som har kompetens att bistå i förhandlingarna, såväl som i genomförande av due diligence. Dessutom erbjuder de stora revisionsbyråerna M&A-tjänster, liksom investmentbanker och vissa affärsbanker.

Det finns även företagsmäklare med rätt kompetens. Tänk dock på att de brukar vara partiska. De har ett egenintresse i att förhandla fram ett så högt pris som möjligt, vilket kan leda till en dålig affär för köparen eller, mer sannolikt, en missad affär för bägge parter.

En oberoende M&A-rådgivare som är expert på sin nisch är ett bra val i samband med fusioner och förvärv. Att få tillgång till opartisk information från någon med erfarenhet från andra företagstransaktioner är ovärderligt. Nielsen Valuation Group har denna typ av tjänster.

Du kanske också är intresserad av: Fördelar med företagsköp

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 0 / 5. Antal röster: 0

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Due diligence

Att förvandla idé till verklighet: Starta ett snuscentrum för konnässörer

Next

Lämna en kommentar