Starta eget bidrag – Så fungerar det

Uppdaterad: | ,

Med Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans starta eget bidrag kan du satsa på din affärsidé och samtidigt få hjälp med försörjningen under uppstartsfasen.

Startups går normalt sett med förlust den första tiden eftersom utgifterna är större än intäkterna. Under tiden du får igång omsättningen kan starta eget-stödet hjälpa dig att hålla ekonomin flytande.

I denna artikel ska vi förklara hur starta eget-bidrag fungerar, vem som kan ansöka om det och hur det kan hjälpa dig att starta en lönsam verksamhet.

Innehåll:

Vad är starta eget bidrag?
Hur mycket kan man få i starta eget bidrag?
Vem kan få bidrag för att starta eget?
Så här söker du aktivitetsstöd hos Arbetsförmedlingen
Måste jag betala skatt på bidraget?
Andra bidrag för nystartade företag
3 alternativ till aktivitetsstöd
Vanliga frågor om starta eget bidrag

Vad är starta eget bidrag?

Ett starta eget-bidrag – eller ”stöd vid start av näringsverksamhet” som det heter formellt – är ett stöd för arbetssökande som erbjuds av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Bidraget riktar sig till arbetslösa med förutsättningar och potential att starta eget företag, men som behöver hjälp med försörjningen under uppstarten. Bortsett från ett ekonomiskt stöd ingår även olika typer av rådgivning som kan hjälpa verksamheten att bli lönsam.

Starta eget-bidraget är kort sagt ett ekonomiskt stöd som hjälper dig att överleva fram till dess att ditt företag förhoppningsvis kan stå på egna ben.

Hur mycket får man i starta eget bidrag?

Det minsta beloppet är 57 kronor/dag och det högsta 910 kronor/dag. Men hur mycket just du får beror på dina individuella förutsättningar. Som mest kan du få bidrag under en period på 6 månader.

Det finns två olika typer av starta eget-bidrag:

 • Utvecklingsersättning
 • Aktivitetsstöd

Nedan ska vi reda ut skillnaderna mellan dessa.

Utvecklingsersättning

Utvecklingsersättning betalas till dig som är under 25 år, saknar ersättning från A-kassan och som deltar i något av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program.

Denna form av ersättning är relativt låg, 162 kronor per dag om du är över 20 år och har en gymnasieexamen eller om du omfattas av ett utbildningskontrakt. Har du inte gått ut gymnasiet får du 57 kronor per dag.

Utvecklingsersättningen är befriad från skatt och betalas ut den 26:e varje månad, så länge den bidragssökande skickar in sin ansökan innan den 7:e.

Aktivitetsstöd

Aktivitetsstöd är tillgängligt för dig som är över 25 år och som uppfyller kraven för A-kassa.

Beloppet är då detsamma som A-kassans dagpenning, det vill säga mellan 365 och 910 kronor per dag de 100 första dagarna. Därefter sänks maxbeloppet till 760 kronor, men golvet på 365 kronor kvarstår.

Uppfyller du inte A-kassans villkor, men deltar i jobb- och utvecklingsgarantin kan du få 223 kronor per dag i maximalt 450 dagar.

Vem kan få bidrag för att starta eget?

För att kunna söka starta eget-bidrag hos Arbetsförmedlingen måste du uppfylla vissa krav. Du måste till exempel vara:

 • Minst 18 år
 • Inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen
 • Arbetslös/riskera att bli arbetslös (undantag gäller för glesbygdskommuner, kontakta din lokala arbetsförmedling för mer information)

Det är Arbetsförmedlingen som i samråd med Försäkringskassan avgör om ett starta eget-bidrag är en lämplig lösning eller inte. I sin bedömning utgår de först ifrån dina möjligheter att få en anställning i dagsläget. Därefter tittar de närmare på din affärsidé och affärsplan för att ta reda på om du har de förutsättningar som krävs för att driva verksamheten. De tittar också på företagets potential vad gäller lönsamhet samt under hur period tid du skulle behöva hjälp med din försörjning.

I vissa fall kan Arbetsförmedlingen erbjuda en praktikperiod inom den bransch du vill driva eget inom. På så sätt kan du få möjlighet att ”prova på” och se om det faktiskt är något för dig. De kan även erbjuda utbildningar inom nyföretagande, rådgivning och informationsträffar för att ge dig en mer stabil grund att stå på under uppstartsfasen.

Så här söker du aktivitetsstöd hos Arbetsförmedlingen – 5 steg

Om du uppfyller alla krav och vill ansöka om starta eget-bidraget går ansökningsprocessen till så här:

 1. Gör en tydlig affärsplan

  Beskriv din affärsidé i detalj. Inkludera både strategier, marknadsanalyser och hur du ska vinna kundernas uppmärksamhet. Motivera även hur bidraget kan hjälpa dig att bygga upp en lönsam verksamhet. Ta gärna hjälp av vår kostnadsfria mall för affärsplan och för SWOT-analys.

 2. Kontakta Arbetsförmedlingen

  När du känner dig redo och kan presentera din idé med självförtroende är det dags att kontakta Arbetsförmedlingen och boka in ett möte.

 3. Bedömning och utvärdering

  Arbetsförmedlingen kartlägger din situation och bedömer om bidraget kan vara ett sätt för dig att kliva ut i arbetslivet.

 4. Beslut fattas

  Tillsammans med Försäkringskassan fattar Arbetsförmedlingen ett beslut beroende på din individuella situation.

 5. Utbetalning av bidrag

  Har du rätt till bidraget kommer detta att betalas ut till ditt konto inom kort. Läs gärna mer om hur du ansöker hos Arbetsförmedlingen.

OBS! Oavsett om du blir beviljad ett starta eget-bidrag eller inte kan det vara en god idé att göra en noggrann och detaljerad affärsplan. Detta underlag kan nämligen underlätta om du vill söka annan finansiering i framtiden. Affärsplanen är dessutom värdefull för din egen skull eftersom den ger dig en tydligare bild av din affärsidé.

Måste jag betala skatt på bidraget?

En vanlig fråga kring starta eget-bidraget är huruvida beloppet är skattepliktigt eller inte. Utvecklingsersättningen (se ovan) är skattefri, men blir du däremot beviljad aktivitetsstödet måste du betala skatt.

Innan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen betalar ut stödet kommer de att göra ett skatteavdrag på 30 procent och betala in till Skatteverket. Du behöver alltså inte ansvara för att betala in skatten på egen hand.

Eftersom starta eget-bidrag är inkomst av tjänst gäller A-skatt (anställningsskatt). Därmed är F-skatt inget krav för att ha rätt till bidraget. Dock rekommenderar vi ändå att du ansöker om F-skattsedel i god tid innan du startar eget.

Läs även: Allt du behöver veta om F-skatt

Andra bidrag för nystartade företag

Bortsett från starta eget-bidraget kan du som nyföretagare söka ett flertal andra stöd, bland annat hos Tillväxtverket. Vilka bidrag du har rätt till varierar dock beroende på vilken bransch du vill vara verksam i, men också vart i landet du bor.

 • Investeringsbidrag. Detta är en bidrag för dig som vill göra mindre investeringar i din nystartade verksamhet, till exempel i maskiner eller lokaler.
 • Samverkansprojekt. Ett samverkansprojekt är då flera företag går ihop och startar ett gemensamt projekt gemensamt. Detta kan leda till nya samarbeten och nätverk, vilket kan vara fördelaktigt för samtliga verksamheter.
 • Konsultcheck. Konsultchecken är ett regionalt stöd för dig som vill ta in en extern konsult för att stärka verksamheten inom områden där du själv saknar kompetens.
 • Innovationsstöd. Detta är ett stöd för dig som jobbar med nyskapande utveckling inom teknik och som till exempel har en uppfinning med potential för kommersialisering. 
 • Transportbidrag. Transportbidraget gäller främst för industrier i norra delarna av Sverige som jobbar med förädling av olika produkter.  

Här kan du också söka stöd

 • Vinnova. Vinnova är en statlig myndighet vars syfte är att främja innovation. I dagsläget investerar bolaget omkring 3 miljarder kronor varje år i olika projekt, främst inom utveckling och forskning.
 • Jordbruksverket. Om du vill starta eget inom jordbruk kan du söka bidrag från Jordbruksverket, till exempel jordbrukarstöd och projektstöd.
 • Europeiska Unionen. Även EU erbjuder bidrag och rådgivning för nystartade företag som verkar inom unionen. Läs mer på Enterprise Europe Network.

3 alternativ till aktivitetsstöd

Starta eget-bidrag är förmånligt på många sätt, men vi får inte glömma att det finns flera andra alternativ för dig som vill starta en ny verksamhet.

Nedan ska vi titta på tre av de vanligaste alternativen för nyföretagare i behov av extra kapital.

1. Företagslån

Företagslånet är det mest självklara alternativet för företag som behöver förbättra sin likviditet och expandera. För nystartade företag kan det dock vara aningen svårare att få ett klassiskt företagslån, men självklart finns det undantag.

Det finns faktiskt några aktörer som erbjuder lån till nystartade företag, så länge de har en bra affärsplan, kunniga företagare och en borgensman som säkerhet. En av dessa är Qred, en långivare som alltid gör en individuell bedömning i samband med varje låneansökan.

En annan aktör som erbjuder lån till startups är ALMI. Även här krävs en presentation innehållande en genomtänkt projektplan och budget.

Läs ävenHär är Sveriges bästa företagslån

2. Privatlån

Starta eget-bidraget är enbart tillgänglig för dig som är arbetssökande, det vill säga som inte har ett arbete i dagsläget. Har du en stabil anställning och vill starta eget vid sidan om kan du istället ansöka om ett vanligt privatlån.

Privatlånet kräver ingen säkerhet, vilket innebär att du kan använda pengarna till vad som helst – till exempel för att investera i ditt eget företag. Maximalt lånebelopp är 600 000 kronor och lånet kan läggas upp över 20 år.

Räntesättningen för lånet är individuell och ligger i dagsläget från 2,95 procent. Vilken ränta just du får beror på dina ekonomiska förutsättningar. Har du en god ekonomi får du en lägre ränta och tvärtom. Du kan dessutom lösa lånet i förtid när som helst eftersom räntan vanligtvis är rörlig och följer Riksbankens reporänta.

Om du är intresserad av att ansöka om ett privatlån rekommenderar vi att du ansöker hos en låneförmedlare. Låneförmedlaren hjälper dig nämligen att ansöka om lån hos flera långivare samtidigt.

Något du bör ha i åtanke när du använder ett banklån för att investera i företaget är att du bär personligt ansvar för skulden, inte företaget. Detta gäller även om du startar ett aktiebolag. Därför bör du se till att du kan sköta återbetalningen innan du ansöker. Tänk även på att jämföra lån från olika kreditgivare innan du ansöker för att hitta de bästa lånevillkoren för dig.

3. Riskkapital

Riskkapital är det kapital som investerare väljer att investera i din verksamhet. I gengäld får de ett visst antal ägarandelar i företaget. Ett bra exempel på denna typ av finansiering är TV-programmet Draknästet eller Sharktank som är den amerikanska motsvarigheten.

Fördelen med att ta in riskkapital är att du snabbt får in pengar i verksamheten, vilket ger dig goda förutsättningar att växa och göra företaget lönsamt. Samtidigt bör du tänka dig för noggrant innan du väljer att ta in en investerare eftersom du trots allt ger bort en del av bolaget.  

En bra tumregel för dig som överväger riskkapital är att hålla ut så länge du kan med egna medel. När du börjar se att verksamheten växer stadigt kan det vara läge att ta in en investerare. Därmed får du ett bättre förhandlingsläge när det är dags att bestämma deras ägarandelar.

Läs även: 8 sätt att finansiera din startup

Vanliga frågor om starta eget bidrag

Nedan svarar vi på några av de vanligaste frågorna kring starta eget-bidrag.

Vad är starta eget bidrag?

Starta eget bidrag (stöd vid start av näringsverksamhet) är ett ekonomiskt bidrag för arbetssökande som vill starta eget. Stödet hjälper dig att klara av dina vardagliga utgifter under uppstartsperioden.

Det är dock inte bara ett ekonomiskt bidrag som ingår i stödet. Du som företagare får även tillgång till värdefull rådgivning som kan hjälpa dig att utveckla din verksamhet.

Hur mycket får man i starta eget bidrag?

Det beror på om du blir beviljad utvecklingsersättning eller aktivitetsstöd (mer om skillnaderna kan du läsa längre upp). Lägsta bidragsbelopp per dag är dock 57 kronor och högsta är 910 kronor.

Vem betalar ut starta eget bidrag?

Starta eget bidraget betalas ut av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Det är Försäkringskassan som ansvarar för att beräkna och betala ut aktivitetsstödet och hur mycket du får beror på dina individuella förutsättningar.

Hur söker man bidraget?

För att ansöka om starta eget bidrag behöver du först göra en tydlig affärsplan och beskriva hur du planerar att driva verksamheten. Därefter ska du kontakta Arbetsförmedlingen och presentera din affärsidé. Arbetsförmedlingen gör en utvärdering och tillsammans med Försäkringskassan fattar de ett beslut gällande ett eventuellt aktivitetsstöd.

Vilka bidrag kan man få för att starta eget?

Bortsett från starta eget bidraget som erbjuds av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan du söka flera andra bidrag. Du kan till exempel söka investeringsbidrag, innovationsstöd eller transportbidrag.

Under hur lång tid kan man få starta eget-bidrag?

Som mest kan du få aktivitetsstöd under de första sex månaderna i företagets uppstartsfas. Med andra ord är detta ett begränsat bidrag som du inte kan få under flera års tid.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4.8 / 5. Antal röster: 18

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Allt du behöver veta om riskkapital

5 alternativa investeringar till börsen

Next

Lämna en kommentar