Så fungerar omställningsstödet

Uppdaterad: | ,

Från och med den 22 juni fram till den sista augusti kan företag vars omsättning påverkats av coronakrisen söka omställningsstöd. Kravet är att omsättningen minskat med mer än 30 procent under mars och april jämfört med 2019.

Spridningen av coronaviruset har haft förödande påverkan på företag runt om i världen, inte minst i Sverige. Därför inför regeringen nu ett omställningsstöd som ska hjälpa utsatta företag att ställa om sin verksamhet och betala fasta kostnader, så som hyra, vatten, el och företagsbil.

Enligt Regeringens beräkningar kommer omkring 180 000 företag att få omställningsstöd och summan kommer att landa på 39 miljarder kronor.

Nedan ska vi titta närmare på hur omställningsstödet fungerar, vem som har rätt till det och hur det kan underlätta för din verksamhet.

Innehåll:

Vad är omställningsstöd?
Vem kan få omställningsstöd?
Då har du inte rätt till stöd
Vad täcker omställningsstödet?
Så ansöker du om omställningsstöd
Hur högt är omställningsstödet?
Återkrav av utbetalat stöd
Nödvändiga kontroller
Vanliga frågor & svar

Vad är omställningsstöd?

Omställningsstödet är ett bidrag som den svenska regeringen erbjuder till företag som minskat sitt omsättning under våren på grund av coronaviruset. Stödet ska hjälpa verksamheterna att komma på fötter igen och täcka fasta utgifter som kan vara påfrestande för företagets ekonomi.  

I vanliga fall innebär omställningsstöd att en uppsagd person får hjälp av sitt fackförbund att ställa om till ett nytt arbete. Personen i fråga kan till exempel behöva gå olika kurser, få löneutfyllnad om det nya arbetet inte betalar lika bra som det tidigare samt få bidrag för att starta eget.

LÄS ÄVEN
Så fungerar starta eget-bidraget

omställningsstöd

Vem kan få omställningsstöd?

Regeringen omställningsstöd riktar sig till alla företag som är fysiska eller juridiska personer och som vid ansökningstillfället uppfyller följande krav:

 • Bolaget bedriver verksamhet i Sverige.
 • Har en godkänd för F-skattsedel.
 • Omsättning på minst 250 000 kronor det senaste året.
 • Har minskat sin omsättning med 30 procent eller mer under mars och april i jämförelse med samma period 2019.

De flesta som ansökt om stödet hittills är småföretag där 90 procent av dem har färre än 10 anställda.

Då har du inte rätt till stöd

Alla företag har inte rätt till omställningsstödet. Några undantag är företag som:

 • Lämnat vinstutdelning till sina aktieägare.
 • Redan befann sig i ekonomiska svårigheter.
 • Har ett säte utanför EU.
 • Är registrerade i skattefria zoner.
 • Redan fått stöd från stat, kommun eller via försäkring för de kostnader som omställningsstödet avser.

Bortsett från detta har inte heller regioner, kommuner eller kommunalförbund rätt att utnyttja omställningsstödet.

Vad täcker omställningsstödet?

Syftet med nya omställningsstödet är att det ska täcka företagets fasta utgifter samt avskrivningar av tillgångar i verksamheten.

Med fasta kostnader syftar man på sådana vars storlek är konstanta och inte beroende av varken produktion eller omsättning. Det kan till exempel röra sig om hyra, leasingbilar, el, vatten, försäkringar eller fastighetsskatt.

Så ansöker du om omställningsstöd

Ansökan om omställningsstöd sker hos Skatteverket och ansökningsperioden sträcker sig från den 22 juni 2020 till och med den 31 augusti 2020.

För att Skatteverket ska kunna behandla din ansökan måste den innehålla information om:

 • Vilka fasta kostnader ansökan avser, så som hyra, leasing eller räntor.
 • Den minskade omsättningen och anledningen till det.
 • Hur mycket nettoomsättningen minskat jämfört med samma period tidigare år.

Avser ansökan stöd på över 100 000 kronor ska även ett skriftligt uttalande från företagets revisor bifogas.

Skatteverket kontrollerar uppgifterna och stödet betalas därefter ut till företagets skattekonto. Ambitionen är att betala ut pengarna inom en vecka efter att företaget skickat in sin ansökan.

Hur högt är omställningsstödet?

Som mest kan Regeringen bevilja 75 procent av den procentuella omsättningstappet beräknat på verksamhetens fasta kostnader för perioden mars och april 2020. Lägsta möjliga stöd som betalas ut är 5 000 kronor och maximal utbetalning är 150 miljoner kronor.

Exempel:

Företag A har redovisat en minskning av omsättningen på 30% och har fasta kostnader på 500 000 kr. Det har rätt till omställningsstöd med 112 500 kronor ( 75% x 30% x 500 000 kr).

Företag B har en omsättningstapp på 75% och fasta kostnader på 1 miljon kronor. Stödet här blir 562 500 kr (75% x 75% x 1 miljon).

Företag C har minskat omsättningen med 90% och visar fasta kostnader på 300 miljoner kronor. Egentligen borde företaget fått omställningsstöd på 202 500 000 kr (75% x 90% x 300 000 000), men eftersom högsta ersättning är 150 miljoner är det detta belopp företaget har rätt till.

Om du vill få en uppskattning om hur stort stöd just ditt företag kan få kan du använda dig av Skatteverkets beräkningshjälp som du hittar här.

Totalt 39 miljarder kronor i stöd

Enligt de beräkningar Finansdepartementet gjort baserat på det ekonomiska läget och löpande statistik är det cirka 180 000 företag som kommer att dela på totalt 39 miljarder kronor i stöd. Majoriteten av dessa bolag är verksamma inom hotell- och restaurang, transport, resor samt i kultur- och nöjesbranschen.

Efter korttidspermitteringen – som står för 95 miljarder kronor – är omställningsstödet den största utgiften i de budgetpåverkande åtgärder Regeringen presenterat.

Budgetpåverkade stödåtgärder 2020

Korttidspermittering95 mdkr
Omställningsstöd39 mdkr
Sänkta arbetsgivar- och egenavgifter33 mdkr
Generella statsbidrag 21 mdkr
Sjuklöneansvar16 mdkr
Jobb och omställning13 mdkr
Ersättning första sjukdag, slopat sjukintyg, smittbärarpenning7 mdkr
Ersättning till riskgrupper6 mdkr
Kostnader kommunsektorn 5 mdkr
Stöd till hyror5 mdkr
Övrigt (stöd till kollektivtrafik, idrott, kultur, osv)11 mdkr
Källa: Ekonomifakta.se

Återkrav av stöd

Om ett företag har fått omställningsstöd som det inte har rätt till eller med ett för högt belopp kan Skatteverket kräva återbetalning av stödet.

Anledningen kan till exempel vara missuppfattning om vilka kostnader omställningsstödet avser eller ofullständiga ansökningar. Detta är trots allt en helt ny situation, vilket gör det lätt att göra fel i processen.

Skatteverket ansvarar för att bevisa att stödet betalats ut på felaktiga grunder eller med fel belopp. När detta är fastställt beslutar Skatteverket om att återkalla stödet alternativt ändra dess storlek.

Återbetalning kan ske via avbetalning om det finns risk för att företaget hamnar i ett ekonomiskt krisläge vid betalning av en klumpsumma. Det finns dessutom möjlighet att få anstånd med hela eller delar av beloppet i högst 3 månader. I vissa fall kan detta emellertid kräva viss säkerhet i form av personlig borgen av företagets företrädare eller egendom i företaget.

Nödvändiga kontroller

I samband med införandet av det nya omställningsstödet har Skatteverket fått befogenheter att utöva kontroll över ansökningar och utbetalningar. Det handlar trots allt om stora summor av skattebetalarnas medel och därför vill Regeringen försäkra sig om att stödet inte missbrukas av kriminella ligor och fantomföretag.

Skatteverket har redan en fungerande kontrollverksamhet. Därför är det inte konstigt att de kommer att sköta hela processen, från ansökan till utbetalning och uppföljning.

De medel som Skatteverket kan tillgå är revision och kontrollbesök. I extrema fall kan de tillgå bevissäkring, vilket innebär att utredare kan utföra en revision under tvång, omhänderta handlingar samt stänga lokaler.

Vanliga frågor och svar

Hur fungerar omställningsstödet?

Omställningsstöd är ett bidrag som företag vars omsättning försämrats på grund av den rådande pandemin. Syftet med stödet är att det ska minska ekonomiska belastningar på redan utsatta företag genom att täcka verksamhetens fasta utgifter.  

Vem kan få omställningsstöd?

Stödet är tillgängligt för alla företag som förlorat mer än 30 procent av sin omsättning under mars och april jämfört med 2019.

Bortsett från det måste företaget bedriva verksam i Sverige, vara godkänt för F-skatt samt ha en årsomsättning på minst 250 000 kronor det senaste året.

Hur stort stöd kan jag få?  

Storleken på stödet varierar beroende på företagets fasta utgifter. Maximal utbetalning är 75 procent av det procentuella omsättningstappet, dock minst 5 000 kronor och maximalt 150 miljoner kronor.

Var ansöker jag om stödet?

Ansökan om omställningsstöd sker digitalt hos Skatteverket under perioden 22 juni – 31 augusti 2020. Läs mer om hur du ansöker i avsnittet Så ansöker du om omställningsstöd.

När och vart får jag stödet utbetalt?

Utbetalning av stöd sker till företagets skattekonto och Skatteverket försöker betala ut beloppet inom en vecka efter att de mottagit din ansökan.  

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4.8 / 5. Antal röster: 5

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Gratis bokföringsprogram

Coworking & kontorshotell i Stockholm

Next

Lämna en kommentar