Vad är periodiseringsfond?

Uppdaterad: | ,

Periodiseringsfond är ett skattemässigt verktyg som ger ditt företag möjlighet att jämna ut årsresultatet över flera år. Det innebär att om ditt företag under ett år visar positiv resultat kan du avsätta en del av det i en sådan fond. På så sätt minskar du skatten företaget måste betala i slutet på året.

Om företaget under en period på sex år har haft ett negativt resultat kan du återföra hela eller delar av fonden för att få ett nollresultat och slippa betala någon skatt. Med andra ord kvittar du vinsten mot förlusten. Du bestämmer själv när du vill återföra fonden, men det måste ske inom sex år.

I den här artikeln får du lära dig mer om hur en periodiseringsfond fungerar, vem som kan använda sig av verktyget och bokföringen går till.

Hur fungerar en periodiseringsfond?

Genom att göra en avsättning i en periodiseringsfond skjuter du upp en del av vinstskatten till senare år. Avsättningsbeloppet minskar vinsten respektive vinstskatten det året.

Om du under nästkommande år har ett sämre resultat kan du återföra en del av fonden för att jämna ut resultaten över tid och få en jämnare beskattning.

Har du aktiebolag kan du göra avsättning med högst 25 procent av bolagets överskott. Summan registrerar du i ruta R33 i NE-bilagan.

Ägare av enskild firma samt fysiska personer som är delägare i handelsbolag kan göra avdrag till fonden med max 30 procent. Beloppet som ska ingå i periodiseringsfonden ska fyllas i Inkomstdeklarationen 2.

Vem kan använda periodiseringsfond?

Periodiseringsfonder har funnits sedan 1938 fast under andra namn, så som investeringsfonder och skatteutjämningsreserver. Syftet har dock alltid varit att ta en del av vinsten under framgångsrika år och använda den i verksamheten under år med sämre ekonomi.

Rätt till avsättning har:

 • Juridiska personer (ej investmentbolag och privatbostadsföretag)
 • Enskilda firmor
 • Fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

Skillnaderna består i storleken på avsättningen som beror på företagsformen.

Vad kostar avsättning i periodiseringsfond?

När du gör en avsättning till periodiseringsfond får du en skattekredit från staten. Alla krediter kostar pengar i form av ränta. I detta fall har man infört en schablonintäkt som företag med fonder ska ta upp till beskattning vid beskattningsårets ingång.

Eftersom schablonintäkten inte räknas som en affärshändelse tas den inte tas med i bokföringen. Storleken på intäkten är 0,5 procent av summan av fonderna vid ingången av beskattningsåret.

Exempel

Ditt företag har avsatt pengar i periodiseringsfonder för följande år:

2016: 50 000 kr
2017: 20 000 kr
2018: 60 000 kr
2019: 100 000 kr
2020: 150 000 kr

Summa: 380 000 kr

Schablonintäkten för beskattningsåret 2021 blir då: 380 000 x 0,005 (0,5%) = 1 900 kr
I Inkomstdeklaration 2 ska du ta med beloppet som schablonintäkt.

Hur återför jag periodiseringsfond?

Avsättningen till periodiseringsfond ska bli föremål för beskattning senast 6 år efter att den har gjorts. Om du önskar kan du återföra delar eller hela fonden även tidigare.

Under vart och ett av de åren kan du göra avsättningar, vilket betyder att ditt företag kan ha högst 6 periodiseringsfonder. Återföringen ska sedan ske i en bestämd ordning – äldsta fonden ska alltså återföras först.

Det finns vissa tillfällen då bolaget måste återföra fonderna innan 6-årsperioden avslutats. Exempel på sådana är när företaget:

 • Fått beslut om konkurs eller likvidation
 • Inte beskattar sin verksamhet i Sverige
 • Inte längre är skatteskyldigt
 • Upphör att bedriva sin verksamhet

Med återföringen av en fond ökar företagets intäkter. Detta ger dig möjlighet att återföra del eller hela fonder under år då företaget går med förlust för att justera skatten.

Hur bokför jag periodiseringsfond?

Nedan ska vi titta närmare på hur du bokför en periodiseringsfond beroende på företagsform.

Aktiebolag och juridiska personer

Om vi antar att ditt aktiebolag har en vinst på 100 000 kronor. Du har rätt att göra en avsättning med 25 procent, det vill säga 25 000 kronor. Då ser bokföringen så här:

KontoDebetKredit
8811 – Avsättning till periodiseringsfond25 000 
2110 – Periodiseringsfond vid XXXX års taxering 25 000

Enskild firma och fysiska personer som är delägare i handelsbolag

Som ägare av enskild näringsverksamhet har du rätt att sätta av 30 procent av vinsten i en periodiseringsfond. Ett råd är att öppna ett konto för varje sådan fond – då kan du lättare hålla ordning på återföringen.

För enkelhetens skull använder vi samma exempel som för aktiebolag. Bokföringen blir då:

KontoDebetKredit
2059 – Utjämningskonto25 000 
2051 – Periodiseringsfond XXXX 25 000

Hur bokför jag återföring av periodiseringsfond?

Inom 6 år måste du återföra avsättningen av den äldsta periodiseringsfonden. Här berättar vi hur detta går till.

Aktiebolag och juridiska personer

Återföringen av första fond bokför du på detta viset:

KontoDebetKredit
2128 – Periodiseringsfond vid XXXX års taxering40 000 
8819 – Återföring från periodiseringsfond 40 000

Enskild firma och fysiska personer som är delägare i handelsbolag

När du ska återföra avsättning av en fond skapar du följande verifikation:

KontoDebetKredit
2059 – Utjämningskonto 25 000
2051 – Periodiseringsfond XXXX25 000 

För- och nackdelar med periodiseringsfond

Syftet med periodiseringsfonden är att jämna ut beskattningen över tid genom att göra avdrag för del av vinsten. Det finns många fördelar med detta system och några av de viktigaste är:

 • Del av vinsten kan kvittas mot framtida underskott
 • Finansieringsmöjlighet om företaget har svårt att ta företagslån
 • Fonden blir en buffert för sämre tider
 • Bolagsskatten blir lägre

Trots dessa fördelar är det inte alltid lönsamt att sätta av medel i en periodiseringsfond. För många företagare är systemet ett sätt att skjuta upp skatten så länge som möjligt. Men någon gång (efter 6 år) ska den betalas och om du har spenderat pengarna oansvarigt kan detta bli ett hårt slag mot företaget.

Summering

Syftet med periodiseringsfonderna är att få ett jämnare resultat och beskattning av ditt företag. Under goda år kan du sätta av del av vinsten och kvitta den mot framtida förlust. Detta minskar bolagsskatten och skjuter upp den till ett senare tillfälle.

Inom sex år ska du börja återföringen av den äldsta periodiseringsfonden. Varje år kan du ha en periodiseringsfond, det vill säga ditt företag kan ha högst sex fonder. För att slippa en skattekris ska du fundera noga om du behöver periodiseringsfonder och i så fall med vilka belopp.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4.7 / 5. Antal röster: 3

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Vad är nettoomsättning?

Time to Raise: Främjar kvinnligt entreprenörskap

Next

Lämna en kommentar