Vad är räntabilitet?

Uppdaterad: | ,

Räntabilitet är ett annat ord för avkastning på kapital som skapar lönsamhet. Eftersom avkastningen gäller företagets kapital visar räntabiliteten förhållandet mellan företagets vinst och det egna kapitalet.

I denna artikel ska vi koncentrera oss på räntabilitet och förklara vad det är, hur du räknar fram den och vad du kan göra för att höja den.

Vad betyder räntabilitet?

För att kunna överleva på långt sikt måste ditt företag vara lönsamt. Och för att möta de ständiga kraven från marknaden gällande utveckling, investering i tillgångar och anpassning till nya behov krävs kapital.

På samma sätt som du vill veta vilken avkastning du får på ditt bankkonto vill du förstås mäta avkastningen på varje investering i ditt företag. Du vill helt enkelt ta reda på om det faktiskt lönade sig att satsa resurserna.

När man talar om avkastning på kapital som skapar lönsamhet använder man ofta begreppet räntabilitet. Räntabiliteten är helt enkelt förhållandet mellan vinsten i företaget och det egna kapitalet.

Att analysera lönsamheten i verksamheten är viktigt eftersom den trots allt påverkar andra nyckeltal. Har du en bra lönsamhet har verksamheten gått med vinst som ger likviditet, positivt kassaflöde och god betalningsförmåga.

Nyckeltal för beräkning av räntabilitet

Här är några nyckeltal för dig som vill beräkna räntabiliteten i ditt företag.

Räntabilitet på eget kapital (Re)

Re visar lönsamheten för avkastning på det egna kapitalet. Nyckeltalet avslöjar hur effektivt ditt företag genererar vinster från sina nettotillgångar och hur väl verksamheten använder det investerade kapitalet.

Måttet kan vara både före eller efter skatt, men grundformeln ser ut så här:

Re = Resultat / Eget kapital

Räntabilitet på totalt kapital (Rt)

Rt kallas även räntabilitet på tillgångar eftersom måttet visar avkastningen på de totala tillgångarna. Med andra ord ska alla tillgångar utvärderas för att räkna fram vilken avkastning investeringen i maskiner, varulager och kundfordringar har gett.

Syftet är helt enkelt att påvisa hur effektivt du har använt tillgångarna för att skapa vinst i verksamheten.

Beräkningen gör du efter formeln:

Rt = Resultat före räntekostnader / Totala tillgångar

Räntabilitet på sysselsatt kapital

Detta syftar på det kapital som företagets ägare lånet ut och som företaget betalar tillbaka i form av utdelning. Det går också att återbetala i form av kapital som företaget lånat av långivare mot betalning av ränta.

Sysselsatt kapital = Totala tillgångar – Icke räntebärande skulder

Som icke räntebärande skulder räknas till exempel uppskjuten skatteskuld eller en räntefri kredit från leverantör.

Räntabilitet på sysselsatt kapital går att beräkna på två sätt:

(Årets resultat + Skattekostnad + Räntekostnad) / Sysselsatt kapital eller (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) / Sysselsatt kapital

skulder (Rs)

Rs visar ”avkastning på skulderna”, det vill säga det du betalar till långivare och finansiärer för att använda deras kapital. Med andra ord gäller det låneräntan. I nyckeltalet ingår skulder som är både räntebärande (banklån) och icke räntebärande (leverantörsskulder).

Rs beräknar du efter formeln:

Rs = Räntekostnader / Skulder + (Obeskattade reserver x 0,22)

Operativt kapital

Det operativa kapitalet är det som gör att du kan driva verksamheten. Det går att beräkna på två olika sätt:

Eget kapital (tillgångar – skulder) + Räntebärande skulder (banklån)+ Finansiella tillgångar (kontanter, kundfordringar, aktier) eller Summa tillgångar + Räntefria skulder (moms, skatter, leverantörsskulder)+ Finansiella tillgångar

Då ser beräkningen ut på detta sätt:

Räntabilitet på operativt kapital = Rörelseresultat / Operativt kapital

DuPont-modellen

DuPont-modellen har fått sitt namn från företaget med samma namn. De var nämligen först med att använda den för att förklara lönsamheten och styra verksamheten.

Modellen visar samspelet mellan balansräkning och resultaträkningen för att skapa lönsamhet. Den brukar även kallas för avkastningsträd.

I den övre delen av trädet finns resultaträkningen som genererar vinstmarginalen och i den undre delen finns balansräkningen som omsätter kapitalet.

Formeln vid användning av modellen ser ut så här:

Räntabilitet = Vinstmarginal x Omsättningshastighet av kapitalet

Hur kan du förbättra räntabiliteten?

Det finns olika sätt för att avgöra om ett företag presterar bra ekonomiskt. Genom att beräkna företagets räntabilitet kan du bedöma hur väl du förvaltar kapitalet i verksamheten.

Vad är då en bra räntabilitet? Generellt kan vi säga att ju högre räntabilitet, desto bättre. Och hur hög den kan bli beror på vilken bransch företaget är verksamt i. En normal nivå brukar dock vara mellan 10 och 12 procent.

Om du har kommit fram till att du behöver förbättra räntabiliteten i ditt företag kan du vidta någon av dessa åtgärder:

  • Öka vinsten genom att öka omsättningen, se över prissättningen eller minska kostnaderna.
  • Minska eget kapital genom att generera förlust, göra av- och/eller nedskrivningar eller genom aktieutdelning till aktieägarna.

Summering

För att ditt företag ska kunna överleva på lång sikt ska du regelbundet analysera avkastningen på kapitalet. Det kallas räntabilitet och visar företagets förmåga att skapa lönsamhet i förhållande till det kapital som finns i verksamheten.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 5 / 5. Antal röster: 4

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Vad är arbetsgivare?

Varför anlita en redovisningsbyrå?

Next

Lämna en kommentar