Vad är kundfordringar (kundfordran)?

Uppdaterad: | ,

Begreppet kundfordringar, eller kundfordran, förekommer främst inom bokföring och redovisning.

Enligt Bokföringslagen är alla juridiska personer skyldiga att upprätta bokföring. Undantagen är staten, kommunerna, regionerna, region- och kommunalförbunden. Även fysiska personer som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldiga.

I den här artikeln förklarar vi vad kundfordring är, hur du bokför en kundfordran och hur du hanterar kundförluster.

Innehållsförteckning:

Vad är kundfordringar?
Påverkar kundfordringen balansräkningen?
Hur bokför jag en kundfordran?
Osäkra kundfordringar
Kundfordringar som leder till kundförluster

Vad är kundfordringar?

Varje gång ditt företag säljer en vara eller utför en tjänst ska du få betalt kontant, med kort eller med faktura.

På senare tid har det blivit mycket vanligare att handla på internet än i fysisk butik. Och då väljer de flesta att betala med faktura. En av anledningarna till detta är att du får 14 dagar på dig för att få hem beställningen, undersöka den och sedan betala.

När du efter försäljningstillfället utfärdar fakturan har du skapat en kundfordring – du har alltså pengar att fordra (kräva) från kunden.

Med andra ord en kundfordring, eller kundfordran som det också heter, är en faktura som är utfärdad men inte ännu betald. Fordran upphör när kunden betalar fakturan.

Kundfordringar anses vara kortfristiga och därför klassificeras de som omsättningstillgångar i redovisningen. Oftast är kredittiden för en faktura runt 30 dagar.

Påverkar kundfordringen balansräkningen?

En kundfordring påverkar balansräkningen eftersom du bokför den på konto 1510 Kundfordringar. I och med att intäkterna ökar kan det uppfattas som en tillväxt i företaget. Detta är dock missvisande och ger inte en rättvis bild av resultatet.

Å ena sidan är kundfordringen en sorts kredit och därför kan du inte vara säker på att kunden faktiskt kommer att betala.

Å andra sidan bokas försäljningen på konto 1510 istället för konto 1910 Kassa eller 1930 Företagskonto. På så vis skapas en inbillning att transaktionen är genomförd.

Verkligheten är att företaget får vänta på betalning tills fakturans förfallodag.

Hur bokför jag en kundfordran?

En kundfordran inkluderar utgående moms eftersom den ska betalas av kunden. Den kan vara 25%, 12%, 6% eller 0% av försäljningsvärdet eller 20%, 10,71%, 5,66% eller 0% av en kundfordran inklusive moms.

Exempel

Anta att ditt företag har sålt varor för 15 000 kronor inklusive moms. Värdet på varorna är då 11 250 kronor. Du har skickat en faktura till kunden och skapat en kundfordring.

Bokför du enligt fakturametoden kommer verifikationen att se ut så här:

KontoBenämningDebetKredit
1510Kundfordran15 000,00 
2611Utgående moms inom SE, 25 % 3 000,00
3001Försäljning inom SE 25 % moms12 000,00 

Använder du kontantmetoden bokför du kundfordringarna vid bokslutet. När kunden sedan betalar fakturan bokför du enligt följande:

KontoBenämningDebetKredit
1510Kundfordran 15 000,00
1930Företagskonto15 000,00 

Osäkra kundfordringar

Säljer du mycket på kredit, alltså mot faktura, är det viktigt att du håller koll på alla fakturor du skickar. Du kan aldrig vara säker på att alla kunder kommer att betala sina skulder. Vissa företagskunder kanske drabbas av ekonomiska svårigheter, vilket kan orsaka betalningsproblem.

Genom att regelbundet gå igenom kundfordringarna kan du i god tid upptäcka obetalda fakturor. Då måste du göra en utvärdering kring huruvida de kommer att bli betalda eller inte. Är du tveksam ska du hantera sådana fakturor som osäkra.

Osäkra fakturor redovisar du genom att föra flytta fordringsbeloppet från konto 1510 Kundfordringar (kredit) till konto 1515 Osäkra kundfordringar (debet).

Kundfordringar som leder till kundförluster

En kundförlust uppstår när en kund av olika anledningar inte kan betala säljarens faktura.

Har kundens faktura förfallit till betalning kan du vidta flera åtgärder för att försöka driva in kundfordringen. Det kan till exempel vara att:

  • Skicka betalningspåminnelser
  • Inkassokrav
  • Betalningsföreläggande
  • Begära utmätning

Det finns befarade och konstaterade kundförluster. Befarade är kundförluster som består av osäkra kundfordringar vars fakturor inte har betalats inom förfallotiden. Konstaterade kundförluster är kundfordringar som med stor sannolikhet inte blir betalda.

Bokföring av befarade kundförluster vid bokslut

Du har flera kundfordringar som är äldre än 90 dagar och anser att de utgör en befarad kundförlust. Det sammanlagda beloppet är 100 000 kronor exklusive moms eller 125 000 kronor inklusive moms.

KontoBenämningDebetKredit
1519Nedskrivning av kundfordringar 100 000,00
6352Befarade förluster på kundfordringar100 000,00 

Bokföring av konstaterade kundförluster vid bokslut

Under bokslutsarbetet konstaterar du att det finns konstaterade kundförluster om 125 000 kronor inklusive moms (25%). Verifikationen kommer att se ut så här:

KontoBenämningDebetKredit
1510Kundfordringar 125 000,00
2640Ingående moms25 000,00 
6351Konstaterade förluster på kundfordringar100 000,00 

Bokföring av konstaterade kundförluster som har varit befarade

I punkt 1 har du bokfört befarade kundförlust om 100 000 kronor. Nu får du veta att en kundfordring om 12 500 kronor inklusive moms (25%) har blivit en konstaterad kundförlust, det vill säga att den inte kommer att betalas.

I verifikationen flyttar du då beloppet från befarade till konstaterade kundförluster.

KontoBenämningDebetKredit
1510Kundfordringar 12 500,00
2640Ingående moms2 500,00 
6351Konstaterade förluster på kundfordringar10 000,00 
1519Nedskrivning av kundfordringar10 000,00 
6352Befarade förluster på kundfordringar 10 000,00

Bokföring av återvunnen kundförlust som har varit konstaterad

Du har fått en betalning för en kundfordring som du har bokfört som konstaterad kundförlust. I redovisningen kallas en sådan betalning för återvunnen kundförlust. Den är på 12 500 kronor inklusive moms (25%).

KontoBenämningDebetKredit
1930Företagskonto12 500,00 
2610Utgående moms 2 500,00
3950Återvunna kundfordringar 10 000,00

Summering

Kundfordringar uppstår då du utfärdar fakturor som kunden ska betala efter en viss kredittid. Fordran kvarstår under hela förfallotiden tills fakturan är betald. Kundfordringar är i regel kortfristiga och räknas därför som omsättningstillgångar i redovisningen.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 0 / 5. Antal röster: 0

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Anställa personal – Vad gäller?

Vad är bruttovinstmarginal?

Next

Lämna en kommentar