Vad är bruttovinstmarginal?

Uppdaterad: | ,

En viktig sak att komma ihåg när du driver företag är att regelbundet kontrollera olika nyckeltal som hjälper dig utvärdera verksamhetens utveckling. På så sätt kan du bland annat beräkna kassalikviditet, soliditet, arbetskostnad per anställd och mycket mer.

Ett av nyckeltalen som beskriver lönsamheten och påverkar resultatet i företaget är bruttovinstmarginalen.

I den här artikeln ska vi titta närmare på just bruttovinstmarginal – vad det betyder, hur du räknar fram den och vad det är som faktiskt påverkar resultatet av beräkningen.

Vad är bruttovinst?

Innan vi kan förklara begreppet bruttovinstmarginal måste vi nämna termen bruttovinst. Bruttovinsten ligger nämligen till grund för beräkningen av bruttovinstmarginalen. Den förekommer främst i branscher som handel och tillverkning för att kunna avgöra hur effektiv och lönsam verksamheten är.

Bruttovinsten visar hur stor del av omsättningen blir kvar efter att du dragit av alla tillverkningskostnader. Med andra ord du kan du ta reda på förhållandet mellan intäkterna från försäljningen och kostnaderna för att ha något att sälja.

Formeln för bruttovinst ser ut så här:

Bruttovinst (kr)= Nettoomsättning – Råmaterial, varukostnader

Exempel:

Du köper en vara för 1000 kronor och säljer den för 1500 kronor. Då gör du en bruttovinst på 500 kronor. 1500 – 1000 = 500 kronor i bruttovinst.

När du tar fram försäljningssiffrorna för en viss period och drar av kostnaderna du haft för att sälja dessa produkter (tillverkning, anskaffning) kan du enkelt räkna fram periodens bruttovinst.

Den ska då räcka till att finansiera verksamheten genom att till exempel betala löner, amortera på företagslån, investera och alla övriga kostnader.

Vad är bruttovinstmarginal?

Bruttovinstmarginalen visar hur stor del av varje intjänad krona som blir kvar i företaget efter avdrag för alla kostnader kopplade till produktionen av varorna som du har sålt.

Formeln för beräkning av bruttovinstmarginal är följande:

Bruttovinstmarginal (%) = (Bruttovinst/nettoomsättning) x 100

Exempel:

Ditt företag har en bruttovinst på 15 000 kronor och en omsättning på 65 000 kronor. Beräkningen av bruttovinstmarginalen blir: (15000/65000) x 100 = 23% i bruttovinstmarginal

Svaret får du i procent – ju högre tal, desto mer pengar att använda för andra kostnader i företaget.

Bruttovinstmarginalen kan du beräkna för hela företaget, men också delar av det eller för vissa produkter.  Svaret kommer också att skilja sig mellan företag i olika branscher på grund av rabatter och liknande.

Varför är bruttovinstmarginal viktig?

När du driver ditt företag har du ett tydligt mål – att verksamheten ska bli lönsam. Med tiden kommer du kanske att anställa personal för att klara arbetstrycket. Men innan du gör det bör du förstås undersöka ekonomin och försäkra dig om att den faktiskt tillåter ökade personalkostnader.

Detta kan du bland annat göra genom att beräkna företagets bruttovinstmarginal. Ju högre den är, desto mer pengar det finns till alla övriga kostnader. Och tvärtom – ju lägre marginalen är, desto svårare blir det att klara verksamheten.

Medan bruttovinsten ger en fingervisning om hur årets vinst kommer att bli, fungerar bruttovinstmarginalen som en vägvisare för hur effektivt företagets resurser används för att få ett bra resultat.

Bruttovinstmarginalen visar kort sagt din ställning på marknaden. Den är ett bevis på att du sköter ditt företag effektivt och har en god lönsamhet.

Hur kan jag höja bruttovinstmarginalen?

Vad är då en normal bruttovinstmarginal? Det beror på inom vilken bransch och vilket område företaget är verksamt inom.

Inom dagligvaror anses en snittmarginal ligga på 20 och 25 procent, medan den inom klädindustrin är mellan 40 och 60 procent. Detta trots att båda branscherna räknas som detaljhandel.

En låg bruttovinstmarginal kan bero på flera saker, till exempel:

  • För låga försäljningspriser
  • Onödigt höga inköpspriser
  • Många varor som reas ut
  • Stölder och svinn

Utöver de kan även faktorer som prispåslag, varumärke, konkurrensläge och marknadstillväxt spela en viktig roll för bruttovinstmarginalens nivå.

Om du vill förbättra bruttovinstmarginalen bör du alltså:

  • Se över företagets prissättning och höj dina priser (men inte för mycket!)
  • Kontrollera inköpsrutinerna och ta reda på var det finns utrymme till besparingar
  • Samla inte på dig för stort varulager så du tvingas rea ut produkter
  • Förbättra säkerheten för att förhindra stölder och förebygga svinn

Summering

Bruttovinstmarginalen är ett viktigt mått på företagets effektivitet och lönsamhet. Den visar hur stor del av varje omsatt krona som stannar kvar i företaget och kan användas för att täcka verksamhetens övriga kostnader samt för att generera vinst.

En hög bruttovinstmarginal vittnar om välskött och lönsamt företag och kommer att bidra till en välförtjänt framgång.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 5 / 5. Antal röster: 5

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Vad är kundfordringar (kundfordran)?

Vad är arbetsgivare?

Next

Lämna en kommentar