Vad är nettoomsättning?

Uppdaterad: | ,

Du som driver företag vet att omsättningen är en viktig mätare av företagets prestation och välmående. Det är omsättningen som spelar en avgörande roll om du ansöker om företagslån, söker finansiärer eller köpare till din verksamhet.

I artikeln nedan ska vi förklara begreppet nettoomsättning och berätta varför det är en viktig del i företagets ekonomi.

Vad är nettoomsättning?

För att ge en definition för nettoomsättning måste vi först förklara begreppen omsättning och bruttoomsättning.

När man pratar om företagets omsättning syftar man på den totala summan intäkter från försäljningen av varor och tjänster under en viss period (månad, kvartal eller år), det vill säga bruttoomsättningen. Med andra ord är bruttoomsättning och omsättning samma sak.

Vad gäller nettoomsättning är den lika med bruttoomsättningen minus moms, skatter och andra avdrag (som vi beskriver i detalj längre ner). Intäkterna ska komma från den normala verksamheten som bedrivs i Sverige.

Nettoomsättningen är en bra indikator på om företaget är på rätt spår. Genom att regelbundet granska företagets nettoomsättning och kontrollera dina kostnader kan du lätt upptäcka negativa trender i utvecklingen. På så sätt blir det enklare att sätta in åtgärder i god tid.

Det här ingår i nettoomsättningen

Som tidigare nämnt är nettoomsättningen summan av intäkterna från sålda varor och utförda tjänster från företagets normala verksamhet minus moms, skatt och andra avdrag. Det är bara intäkterna från näringsverksamhet som ingår i begreppet.

För att du ska få en sann bild av nettoomsättningen ska du bokföra alla intäkter på rätt period, det vill säga de ska periodiseras. På så sätt inkluderar perioden för all aktuell försäljning även, om betalningen kommer senare.

Det här ingår inte

Det finns emellertid en del intäkter som inte ingår i beräkningen av nettoomsättningen. Exempel på sådana är:

 • Intäkter från finansiella instrument och valutakurser
 • Lämnade prisrabatter
 • Moms och skatter knutna till omsättningen
 • Bidrag och gåvor
 • Aktie- eller fastighetsförsäljning
 • Intäkter som inte kommer från den normala verksamheten
 • Medlemsavgifter

Beräkning av nettoomsättning

För att förtydliga hur du beräknar företagets nettoomsättning ska vi ta ett exempel.

Anta att ditt företag har under en period haft totala intäkter på 900 000 kronor exklusive moms. 800 000 kronor av dem är från sålda varor och utförda tjänster. Under perioden har du lämnat 40 000 kronor exklusive moms i rabatter. 100 000 kronor har företaget fått från valutakurser.

Beräkningen ser då ut så här:

Totala intäkter (900 000 kr) – valutakurser (100 000 kr) – rabatter (40 000 kr) = 760 000 kr i nettoomsättning

Varför är nettoomsättningen viktig?

Även om nettoomsättningen inte är en avgörande faktor för lönsamheten i ditt företag är den ett bra mätinstrument för hur verksamheten utvecklar sig. Den visar nämligen företagets verkliga ekonomiska ställning och ger stöd för beslut om ändring av en negativ utveckling.

För att kunna bedöma hur företaget presterar brukar analytiker jämföra årets nettoomsättning mot tidigare perioder. Potentiella investerare eller långivare vill se en stabil och växande omsättning för att kunna fatta rätt beslut. Jämförelsen av nettoomsättning hjälper dem också att prognosera företagets framtida intäkter.

Normalt sett indelas bolagen i olika storleksgrupper som bestämmer dess redovisnings- och revisionsskyldigheter. Indelningen görs med hjälp av bland annat nettoomsättningen. Ett exempel är Skatteverkets beskrivning av större företag där: ”Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor”.

Om nettoomsättningen i ditt företag ökar är det ett bevis på att det kommer in pengar i verksamheten. När det gäller vinsten kan den justeras genom ökning av omsättningen eller minskning av kostnaderna. Målet för alla företagare är att ha en stor vinst, men först måste du fokusera på nettoomsättningen.

Nyckeltal med nettoomsättning

Med hjälp av nettoomsättningen kan du räkna fram olika nyckeltal som är viktiga för utvecklingen av ditt företag i framtiden.

 • Omsättning per anställd – visar hur mycket en anställd omsätter i genomsnitt.
  Formel = nettoomsättning / antal anställda
 • Vinstmarginal – anger överskottet från verksamheten (utan finansiering) som procent av omsättningen.
  Formel = resultat före räntekostnader / nettoomsättning
 • Nettomarginal – visar överskottet i verksamheten (med finansiering) som procent av omsättningen.
  Formel: nettoresultat / nettoomsättning
 • Omsättningshastighet av tillgångar – uppvisar hur många gånger per år som det totala kapitalet återanvänds i verksamheten. Ju högre värde, desto effektivare utnyttjande och desto mindre lånade medel behövs.
  Formel: nettoomsättning / totala tillgångar
 • Varulager i procent av omsättningen – här ser du hur stor del av omsättningen som är bunden i lager. En hög siffra är negativt och ökar kostnaderna. Denna post påverkas av efterfrågan, sortiment och inköpsrutiner.
  Formel: varulager och pågående arbeten / nettoomsättning
 • Kundfordringar i procent av omsättningen – visar hur stor del av omsättningen binds i kundfordringar. Även här leder en hög siffra till ökade kostnader. Påverkas av betalningsvillkor och faktureringsrutiner.
  Formel: kundfordringar / nettoomsättning

Sammanfattning

Nettoomsättning är summan av de totala intäkterna från försäljning av varor och utförande av tjänster minus moms, skatter och andra avgifter. Intäkterna ska ingå i företagets normala verksamhet som bedrivs i Sverige. Med hjälp av nettoomsättningen får du alltså en exakt bild av ditt företags välmående och dess prestation på marknaden.

Det är även nettoomsättningen som långivare och investerare tittar på i sina bedömningar. Genom att jämföra olika perioder kan de få en bättre uppfattning om hur intäkterna kommer att se ut i framtiden. Har ditt företag en stabil och växande omsättning blir ditt liv som företagare betydligt enklare.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 5 / 5. Antal röster: 7

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Vad är aktiebolagslagen?

Vad är periodiseringsfond?

Next

2 tankar på “Vad är nettoomsättning?”

  • Hej Lars!

   Lämnade rabatter ingår inte i nettoomsättningen. Så här står det i Bokföringslagen:

   ”2 § BFL definieras nettoomsättning som intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.”

   Allt gott!

   Svara

Lämna en kommentar