Vad är arbetsgivare?

Uppdaterad: | ,

En arbetsgivare är en fysisk eller juridisk person som ingår ett anställningsavtal med en arbetstagare och som betalar ut lön för utförda arbetsuppgifter.

Att vara arbetsgivare innebär ett stort ansvar, dels gentemot de anställda, men också mot staten. I den här artikeln ska vi titta närmare på vilka skyldigheter och vilket ansvar arbetsgivare har.

Arbetsgivarens skyldigheter

Innan du kan kalla dig arbetsgivare måste du registrera dig som sådan på Verksamt.se eller genom att fylla i blankett SKV 4620 på Skatteverket.se.

Som arbetsgivare har du skyldigheter, både mot dina anställda och mot staten. Gör du rätt för dig och uppfyller det som krävs kommer ditt företag att bli en välrenommerad och attraktiv arbetsplats.

Skyldigheter mot de anställda

 • Betala ut ersättning. Alla anställda som utför ett arbete har rätt till ersättning. Den kan vara i form av lön, förmåner och kostnadsersättningar, exempelvis bilersättning eller traktamente.
 • Vara arbetsledare. För att verksamheten ska utvecklas framåt ska du leda arbetet och hjälpa medarbetarna att jobba mot samma mål som företaget.
 • Säkra en bra arbetsmiljö. Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att arbetet går att utföra utan risk för ohälsa och olycksfall.
 • Erbjuda ett bra arbetsklimat. En arbetsplats består av olika personligheter som dagligen ska samsas med varandra. Ju bättre arbetsklimatet är, desto mer friktionsfritt blir samspelet mellan de anställda.
 • Utfärda tydliga policies. För att ditt företag kunna vara en bra arbetsplats borde det finnas grundläggande riktlinjer om hur en medarbetare förväntas uppträda.

Skyldigheter mot staten

 • Betala arbetsgivaravgifter. Varje gång du ersätter en anställd för utfört arbete ska du betala sociala avgifter. Det är de som finansierar den svenska socialförsäkringen. Samtidigt för du över löneskatten till Skatteverket.
 • Föra personalliggare. Är du verksam inom bygg, kropps- och skönhetsvård, livsmedel- och tobaksgrossist eller fordonservice ska du föra personalliggare. Den visar hur många arbetar på arbetsplatsen under just den dagen. Personalliggare ska upprättas varje dag och visas om Skatteverket är på besök.

Arbetsgivarens ansvar

 • Följa lagar och förordningar. Det finns flera lagar som gäller på arbetsmarknaden och som berör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Därför är det viktigt att du är fullt förberedd innan du kan börja anställa personal. Några av de viktigaste lagarna att hålla koll på är:

  Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS)
  Arbetsmiljölag (1977:1160) och Arbetsmiljöförordning (1977:1166)
  Arbetstidslagen (1982:673)
  Medbestämmandelagen (MBL)
 • Skriva kollektivavtal. Även om det inte finns något krav på kollektivavtal är det bra om det finns ett på arbetsplatsen. Avtalet reglerar nämligen arbetstagarnas rätt- och skyldigheter. Det ger dig också full koll på vad som förväntas av dig som arbetsgivare.
 • Se över arbetsmiljön. Det är arbetsgivarens ansvar att garantera arbetarnas säkerhet genom att förebygga olyckor och arbetsskador på arbetsplatsen.
 • Leda arbetet. Detta är nog den viktigaste uppgiften en arbetsgivare har. Genom att leda och fördela arbetet blir det enklare för verksamheten att nå sina mål.

Vad gör en bra arbetsgivare?

Som arbetsgivare vill du hitta och anställa medarbetare som har den kompetens och de förutsättningar som krävs för att driva utvecklingen av ditt företag framåt. Det är inte lite begärt.

Lyckligtvis finns det saker du kan göra för att dra till dig lojala och tillgivna medarbetare. Det bästa sättet är att föra ditt företag till en attraktiv arbetsplats. Och det kan förstås vara lättare sagt än gjort.

Så hur gör man för att skapa en attraktiv arbetsplats? Här har vi samlat 10 idéer som är värda att överväga.

1. Visa ledarskap

En bra ledare ska vara närvarande, stöttande och en god lyssnare. De ska också våga uppmärksamma positiva såväl som negativa arbetsprestationer. Kritik är viktigt, men bara om den är konstruktiv och uppmuntrar till förbättring.

2. Få medarbetarna känna sig uppskattade och sedda

De anställda bör såklart få uppmärksamhet när de gör ett bra jobb. Genom att se deras individuella bedrifter visar du att de behandlas som individer och inte endast som arbetskraft. Uppskattning går att visa på flera sätt, till exempel genom positiv feedback, förmåner eller högre lön.

3. Erbjud flexibilitet

Flexibilitet har på senare tid blivit något många anställda uppskattar. Det kan dels handla om att arbetsgivaren är flexibel vad gäller exempelvis arbetstiden, men också arbetsplatsen. På så sätt blir det enklare för medarbetaren att kombinera sitt arbetsliv med sitt privatliv och skapa en bättre balans mellan de två.  

4. Möjlighet till utveckling och karriär

Genom kurser och utbildningar kan en arbetsgivare ge sina anställda goda förutsättningar att skaffa sig nya kunskaper och utvecklas. Förutom att skapa stimulans för den anställda kan de nya kunskaperna dessutom bli en värdefull tillgång i verksamheten.

5. Involvera de anställda 

Det är viktigt att skapa en vi-känsla på arbetsplatsen för att få en lojal personalstyrka som jobbar mot samma mål som företaget. Gör därför medarbetarna mer delaktiga i verksamheten och ge dem mer ansvar.

Du kan till exempel involvera dem i olika områden, så som kundservice, marknadsföring och budget, för att ge dem en bättre uppfattning om hur företaget arbetar.

6. Ge frihet under ansvar

Om du vill visa dina medarbetare att du litar på deras förmågor ska du ge dem frihet under eget ansvar. Det betyder att du, inom vissa ramar, ger dem möjlighet att själva strukturera sitt arbete. Du kan dock fortfarande ställa krav på mål och deadline.

7. Öppet klimat och högt i tak

Ett öppet klimat innebär att det finns transparens och uppriktighet bland personalen, inklusive arbetsledaren. Dina anställda vill förstås ha en ärlig och trevlig relation till varandra för att trivas på arbetsplatsen. Blir det problem är det viktigt att du belyser det omedelbart och att ni hanterar det gemensamt i gruppen.

8. Lön efter prestation

Lönen spelar förstås en viktig roll i valet av arbetsplats. Ett bra sätt att motivera dina anställda att prestera bättre är att låta arbetsprestationen styra lönen. Det är något som alla inblandade tjänar på.

9. Främja hälsa på arbetsplatsen

För dig som arbetsgivare är det avgörande att dina anställda håller sig friska och att sjukfrånvaron på arbetsplatsen minskar. En bra arbetsgivare satsar därför långsiktigt på personalens hälsa och välmående, till exempel genom att lämna friskvårdsbidrag eller tillåta träning på arbetstid.

10. Ha klara värderingar

Du vill förstås att dina anställda ska känna sig stolta över att representera företaget och dig som arbetsgivare. Skapa därför sunda värderingar som speglar dina anställda och samhället.

Summering

En arbetsgivare kan vara en fysisk eller juridisk person som med stöd av ett anställningsavtal betalar ut lön till en arbetstagare för utfört arbete.

Genom att skapa en välfungerande och trevlig arbetsmiljö kommer ditt företag att bli en uppskattad arbetsplats med lojala och stolta medarbetare.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4.8 / 5. Antal röster: 4

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Vad är bruttovinstmarginal?

Vad är räntabilitet?

Next

Lämna en kommentar