Vad är goodwill?

Uppdaterad: | ,

Goodwill är en typ av immateriella tillgångar i ett företag, exempelvis kundregister, varumärke eller verksamhetens rykte. Ett bra rykte höjer företagets goodwill, vilket också bidrar till en högre värdering och ett högre pris vid försäljning.

I den här artikeln får du lära dig mer om goodwill och hur det kan påverka din verksamhet. Vi går även igenom hur bokföring och nedskrivning av goodwill går till.

Vad betyder goodwill?

Goodwill avser immateriella tillgångar i ett företag som saknar en bestämd nyttjandeperiod. Det kan till exempel handla om företagets varumärke, kundkrets eller rykte.

I och med att en bra goodwill stärker företagets position på marknaden leder det oftast till en högre värdering än verksamhetens bokförda värde.

Med andra ord är goodwill skillnaden mellan företagets nettovärde – det vill säga tillgångarna minus skulderna – och det en köpare är villig att betala vid försäljning av verksamheten.

Vad är en immateriell tillgång?
En immateriell tillgång är en tillgång som inte är ett fysiskt föremål, men som ändå kan skapa ett stort värde i verksamheten. Enligt Patent- och Registreringsverket kan exempel på immateriella tillgångar vara företagsnamn, kundregister, domännamn, upphovsrätt, design och patent.

Vad påverkar värdet?

Värdet av företagets goodwill påverkas av flera faktorer. Några av de främsta är:

  • Rykte
  • Kundrelationer
  • Kompetens
  • Varumärkeskännedom
  • Patent

Ett välkänt varumärke, bra rykte, höga kompetenser, goda kundrelationer och starka patent är alla faktorer som ökar företagets värde. Detta är också anledningen till att startups sällan har någon goodwill alls eftersom de ännu inte hunnit etablera sig på marknaden.

Att beräkna värdet av goodwill kan vara svårt. I många fall kommer du att behöva en rad kvalitativa underlag och du kan även behöva ta hjälp av experter på området.

Hur bokför jag goodwill?

Precis som övriga immateriella tillgångar ska goodwill redovisas i företagets balansräkning. Det är dock inte längre möjligt att skriva av goodwill, vilket det var innan International Financial Reporting Standards (IFRS) trädde i kraft 2005. Numera måste tillgångarna alltid bli värderade till deras faktiska värde.

Vad betyder nedskrivning av goodwill?

För att kontrollera att värdet på företagets goodwill är detsamma måste företaget genomgå ett så kallat nedskrivningstest. Om det visar sig att värdet har minskat är företaget skyldigt att göra en så kallad nedskrivning, vilket innebär att du minskar det bokförda värdet på tillgången så att det motsvarar det faktiska värdet. Detta orsakar då en negativ belastning på resultaträkningen.

Badwill är motsatsen

Motsatsen till goodwill är badwill, eller negativ goodwill som det också kallas. Badwill kan uppstå om företaget har ett dåligt anseende, till exempel för att de misskött sina tidigare affärer.

Som du säkert förstår kan badwill ha flera negativa konsekvenser, inte minst vad gäller företagets intäkter. Att bygga upp ett skadat rykte kan ta lång tid, i vissa fall är det till och med omöjligt. Då kan det vara bättre att göra en re-branding av verksamheten.

Läs gärna mer om immateriella rättigheter och goodwill hos Skatteverket.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 5 / 5. Antal röster: 3

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Vad är lönebidrag?

Anställa personal – Vad gäller?

Next

Lämna en kommentar