Hur värderar man ett bolag?

Uppdaterad: | ,

Att värdera ett bolag är viktigt för dig som vill sälja din verksamhet. På så sätt kan du ta reda på vad ditt företag faktiskt är värt och ungefär hur högt försäljningspriset kan bli.

En företagsvärdering grundar sig inte på några specifika nyckeltal eller värden, utan handlar faktiskt främst om åsikter och belägg. Värderingen kan gå till på olika sätt, men grunden brukar alltid vara verksamhetens potential gällande intäkter och tillväxt. Företag med en stor tillväxtpotential värderas således högre än ett företag med liten tillväxtpotential.

Det finns emellertid vissa värderingsprinciper som kan vara bra att utgå efter när man värderar ett bolag. I den här artikeln får du lära dig mer om några av dessa.

Innehållsförteckning

Hur fungerar det att värdera ett bolag?
Faktorerna som påverkar värdet på bolaget
6 olika sätt att värdera ett bolag
Vem kan värdera ett bolag?
Viktigt att våga förhandla med motparten

Hur fungerar det att värdera ett bolag?

Om du är intresserad av att sälja din verksamhet är det förstås viktigt att veta vad den är värd. På så sätt kan du sätta ett korrekt pris och göra en bra affär.

Värderar du inte företaget innan försäljning riskerar du att sälja för billigt och gå med förlust. Det är också vanligt att egenföretagare övervärderar sin verksamhet eftersom det trots allt är deras livsverk. Men med ett pris som skenar iväg är det betydligt svårare att få företaget sålt.

Genom att ha en realistisk uppfattning om ungefär hur mycket ditt företag är värt kan du dessutom avgöra om det ens är värt att sälja verksamheten just nu. Kanske kan du göra en större vinst om du avvaktar och fortsätter utveckla bolaget.

Faktorerna som påverkar värdet på bolaget

Det finns flera faktorer som påverkar hur mycket ett företag är värt. Några av de absolut viktigaste är dock företagets:

 • Tillväxt – Har företaget ökat sin nettoomsättning under en längre period?
 • Lönsamhet – Hur ser intäkterna ut över tid? Har de ökat, minskat eller varit oförändrade?
 • Affärsplan – Hur ser företagets affärsidé ut? Är den unik och har den potential?
 • Marknadspotential – Är produkten eller tjänsten eftertraktad på marknaden? Finns det många konkurrenter?
 • Skalbarhet – Är det möjligt att skala upp verksamheten utan att det påverkar kvaliteten på tjänsten eller produkten?

Läs även: Tillväxt – 9 sätt att expandera din verksamhet

6 olika sätt att värdera ett bolag

Det finns ett par olika modeller du kan använda för att värdera ett bolag:

 1. Substansvärdering
 2. Likvidationsvärdering
 3. Kassaflödesvärdering
 4. Marknadsvärdering
 5. Multipelvärdering
 6. Avkastningsvärdering

1. Substansvärdering

Substansvärdering är ett av de enklaste sätten för att värdera en verksamhet. Här tar man bara värdet på bolagets tillgångar minus dess skulder. Kort sagt är det en ren ekonomisk värdering som utgår ifrån företagets eget kapital.

För att det inte ska uppstå över- eller undervärden i balansräkningen är det dock viktigt att både tillgångarna och skulderna är korrekt värderade. Var dessutom beredd på att det kan uppstå frågor gällande värdering av immateriella tillgångar, exempelvis goodwill.

Värt att känna till är att en substansvärdering inte tar hänsyn till affärsidén och dess möjligheter. Den går dessutom inte att använda för tjänsteföretag.

2. Likvidationsvärdering

I vissa fall kan försäljning av ett företag vara ett bra alternativ till att lägga ner verksamheten. Då kan en likvidationsvärdering vara en passande värderingsprincip.

Vid en likvidationsvärdering tar man helt enkelt företagets tillgångar minus dess skulder samt kostnader för avveckling. Kvar blir det absolut lägsta värdet som du bör acceptera vid en överlåtelse.

Likvidationsvärdering passar företag som går med förlust och som inte har några planer på att försöka vidareutveckla verksamheten.

3. Kassaflödesvärdering

Det absolut vanligaste sättet att värdera ett bolag är att göra en kassaflödesvärdering. Den här typen av värdering beräknar nämligen företagets framtida kassaflöde.

Här utgår man från en detaljerad prognos över bolagets balans- och resultaträkning under de närmaste åren baserat på tidigare historik. Även antaganden gällande tillväxtpotentialen ingår i beräkningen.

Fördelen med en kassaflödesvärdering är att den fokuserar på företagets framtida kassaflöde, vilket förstås är av stort intresse för köparen. Ett kassaflöde som ökat stabilt kommer med största sannolikhet att fortsätta göra det.

Å andra sidan finns det förstås stor risk att göra felaktiga antaganden gällande företagets tillväxtpotential. Därför passar den här typen av värdering bäst för företag med ett stabilt kassaflöde.

4. Marknadsvärdering

Vid en marknadsvärdering värderas företaget till det pris som marknaden rent historiskt är villig att betala för en liknande verksamhet. Det kan vara ett bra alternativ för att värdera exempelvis butiker, restauranger och caféer.

Genom att titta på hur mycket andra har betalat för liknande företag går det att göra en uppskattning av värdet på din verksamhet. Här är det dock viktigt att titta på bolag i samma storlek som är verksamma i samma bransch och i samma område.

5. Multipelvärdering

Multipelvärdering är en bra värderingsprincip för börsnoterade företag som går ut på att du multiplicerar resultatet eller omsättningen med en multipel. Multipeln varierar beroende på om du använder omsättningen eller resultatet, men också beroende på bransch.

Normalt sett är multipeln mellan 3 och 8, där stora företag med hög tillväxt och god ekonomi har en högre multipel. Mindre, ägarledda bolag har istället en lägre multipel.

6. Avkastningsvärdering

Avkastningsvärdering innebär att du utgår ifrån företagets genomsnittliga resultat under 2 – 3 år tillbaka i tiden och även något år framåt i tiden. Du lägger sedan ihop resultatet med en riskberoende faktor.

Den här metoden passar bäst om du vill värdera ett bolag vars vinst framför allt är beroende av personalen, marknaden eller affärsidéen.

Jämfört med många andra värderingsprinciper är en avkastningsvärdering ganska komplicerad, då den framför allt baseras på gissningar. Men trots det är detta faktiskt en relativt vanlig metod att använda.

Vem kan värdera ett bolag?

Du kan själv göra en enkel substansvärdering genom att räkna ihop tillgångarna och dra ifrån skulderna i bolaget. Det förutsätter givetvis att du har en rimlig möjlighet att bedöma det verkliga värdet på tillgångarna, något som inte alltid är helt enkelt.

En sådan värdering säger också ganska lite om vad du kan sälja företaget för. För att ta reda på det kan det vara en god idé att anlita en professionell värderare.

Stora konsultföretag

Det finns stora aktörer på marknaden som exempelvis PwC som erbjuder tjänster för att värdera företag. Dock är dessa sällan anpassade efter de behov som små eller medelstora företag har. Och som entreprenör är det troligtvis just ett sådant bolag du företräder. Denna typ av värderingar är därför mer lämpade för de riktigt stora aktörerna.

Specialister på att värdera bolag

Som entreprenör finns istället goda chanser att du kan få bäst hjälp genom att anlita en specialiserad expert för att värdera ditt bolag. Nielsen Valuation Group är en av de främsta på området.

Denna typ av företag kan ge dig en personlig service och en skräddarsydd värdering, utförd av en specialist inom ditt verksamhetsområde. Priset är också ofta överkomligt jämfört med om du anlitar ett stort konsultbolag.

Onlinevärderingar

Vissa bolag erbjuder onlinevärderingar, men dessa är som regel mer eller mindre helt automatiska. De ger inte djupare insikter i vad som döljer sig bakom balansräkning och resultaträkning. Ofta bortkastade pengar eftersom du får ett missvisande värde på företaget.

Företagsmäklare

Ifall ditt bolag är lokalt betingat, om du till exempel har en restaurang, frisörsalong eller livsmedelsbutik, kan företagsmäklare ofta hjälpa dig att värdera (och sälja) företaget.

Ska du i stället köpa en verksamhet får du tänka på att företagsmäklare representerar säljaren vilket rimligen återspeglas i värderingen.

Viktigt att våga förhandla med motparten

Som du märker finns det ett flertal olika sätt att värdera ett företag på. Och vilken princip du använder kommer förstås även att påverka vilket värde du får. Värderingen kan också påverkas av bolagets framtidsutsikter och det slutliga avtalet kan innehålla en rad olika villkor och bilagor.

I slutändan är en stor del av processen dock en förhandlingsfråga. Därför är det viktigt att du vågar förhandla med en eventuell köpare för att landa i en affär som båda parter är nöjda med.

Våga argumentera för din sak och var realistisk när det kommer till värderingen. Visst är det roligt att sälja för mer än förväntat, men tänk på att en övervärderad verksamhet är långt ifrån lättsåld.  

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4.6 / 5. Antal röster: 7

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Därför är redovisning viktigt för entreprenörer

Få bättre koll på företagets redovisning med Synega

Next

Lämna en kommentar