Vad är företagsinteckning (företagshypotek)?

Uppdaterad: |

Företagsinteckning, numera företagshypotek, är ett sätt för företag att använda sin egendom som säkerhet, till exempel i samband med ett företagslån, för att på så sätt minska kreditrisken. Som egendom räknas exempelvis varulager, maskiner eller utrustning.

Nedan kan du lära dig mer om hur företagsinteckning fungerar och hur du ansöker. Vi går även igenom hur stämpelskatt fungerar och hur du gör för att ta bort (”döda”) företagsinteckningen.

Så fungerar företagsinteckning

Företagsinteckning är en säkerhetsrätt som ger företag möjligheten att använda sin rörliga egendom – till exempel maskiner eller varulager – som kreditsäkerhet (pant). Företaget kan dock fortsätta att använda egendomen precis som vanligt.

Många företag idag erbjuder långivare en säkerhet i form av företagshypotek i samband med deras låneansökan. Företagsinteckningen kan nämligen sänka långivarens utlåningsrisk och på så sätt leda till förmånligare lånevillkor, till exempel i form av en lägre lånekostnad. Det kan också göra att företaget får låna större summor.

Om företaget inte har möjlighet att lösa sin skuld enligt avtalet ger företagshypotek långivaren (eller annan fordringsägare) rätt till verksamhetens lösa egendom.

I Riksdagens proposition för företagshypotek (2007) beskrivs det enbart ”omfatta en näringsidkares lösa egendom i den mån egendomen för till näringsverksamheten”. Det omfattar alltså inte kassa- och bankmedel, värdepapper, privat egendom eller egendom som kan utmätas alternativt ingå vid konkurs.

Företagsinteckning är därmed inte en optimal form av säkerhet för företag där tillgångarna främst utgörs av likvida medel, det vill säga pengar som finns tillgängliga och som kan användas i verksamheten omedelbart.

Hur ansöker jag om företagsinteckning?

Bolagsverket är inskrivningsmyndigheten för företagshypotek. Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan i inskrivningsärende nr 950 och skicka in den till följande adress:

Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar
Box 700
851 21 Sundsvall

I blanketten finns det tydliga instruktioner för hur du fyller i den, steg för steg. Glöm inte att din ansökan måste vara underskriven av en behörig person, exempelvis firmatecknaren.

Vad är en firmatecknare? En firmatecknare (även kallad teckningsansvarig) är en person som har rätt att företräda företaget och signera avtal i dess namn. Firmatecknaren kan emellertid skriva en fullmakt och delegera ansvaret till någon annan i företaget.

När din ansökan blivit godkänd kommer du att få ett så kallat företagsinteckningsbrev, antingen på skriftligt eller elektroniskt vis, som sedan läggs in i inteckningsbrevsregistret.

Varje företagsinteckningsbrev medför en expeditionsavgift på 570 kronor (utan moms). Utöver denna kostnad måste du även betala så kallad stämpelskatt.

Företagshypotek och stämpelskatt

För att kunna ta ut en företagsinteckning måste du betala stämpelskatt till Inskrivningsmyndigheten. Betalning sker dock först när din ansökan om företagsinteckning blivit beviljad. Stämpelskatten ligger på 1 procent av det belopp du vill inteckna (eller 10 kronor för varje tusental kronor).

Exempel: Du ansöker om företagshypotek på totalt 500 000 kronor. Stämpelskatten kommer då att bli 5 000 kronor.

Bokföring av företagsinteckning – Vad gäller?

Du behöver inte bokföra företagsinteckningen, men du måste däremot inkludera den i årsredovisningen under ”Ställda panter”.

Du måste också bokföra de kostnader som tillkommer i samband med ansökan om företagsinteckning – exempelvis skatter och avgifter – under ”Övriga kostnader” eller motsvarande konto.

Döda en företagsinteckning

Om du vill ta bort företagsinteckningen – till exempel för att det inte hänt något med den under en längre period kan du göra det genom att ansöka om en så kallad dödning. Detta gör du med samma blankett som vid ansökan, men istället för att bocka i ”Ny företagsinteckning” bockar du i ”Dödning av företagsinteckning”.

För att det ska vara möjligt att döda en företagsinteckning måste det finnas ett giltigt medgivande från innehavaren av företagsinteckningsbrevet. När du skickat in ansökan om dödning kommer du att få ett inskrivningsbevis på att företagshypoteket är utan verkan.

Personlig borgen vanligare säkerhet vid företagslån

Även om det oftast finns möjlighet att erbjuda företagsinteckning som säkerhet i samband med exempelvis ett företagslån är detta sällan ett krav från långivarens sida. Det som däremot ofta är ett krav om du vill ansöka om denna form av företagsfinansiering är personlig borgen av en eller flera företagsföreträdare.

Personlig borgen innebär att betalningsansvaret övergår till en borgensman om företaget inte har möjlighet att återbetala skulden. Vid större lånebelopp är det inte ovanligt att långivare kräver minst två borgensmän som delar på betalningsansvaret. Båda borgensmännen såväl som företaget kommer då att behöva genomgå en kreditprövning innan långivaren kan bevilja ett lån.

Du som driver en enskild firma kan emellertid inte gå i borgen för ett företagslån eftersom du redan har personlig ansvar för företagets ekonomiska åtaganden. Här kan det vara en god idé att erbjuda företagsinteckning om du har möjlighet, så länge du är säker på att du faktiskt kan återbetala lånet.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 5 / 5. Antal röster: 5

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Vad är kommanditbolag?

Vad är detaljhandel?

Next

Lämna en kommentar