Vad är borgensman (personlig borgen)?

Uppdaterad: | ,

Personlig borgen är den vanligaste formen av säkerhet för lån idag.

Går du i borgen för någon tar du över betalningsansvaret om den huvudsaklige låntagaren inte har möjlighet att återbetala skulden enligt villkoren i låneavtalet. Det finns emellertid vissa krav du måste uppfylla för att bli borgensman och vissa risker du bör känna till.

I den här artikeln får du lära dig mer om vad en borgensman är och vad det innebär att gå i borgen.

Att bli borgensman

Alla som har tagit lån, antingen privat eller som företagare, vet att man måste uppfylla långivarens krav för att kunna skicka in en ansökan. Ett av kraven kan vara att lämna någon form av säkerhet.

Vilken säkerhet långivaren kräver beror på om du ansöker som fysisk eller juridisk person. Säkerheten kan till exempel ligga i företagets egendom (företagsinteckning), men den vanligaste formen av säkerhet är ha en borgensman.

Enligt lagens definition innebär borgen att en fysisk eller juridisk person åtar sig ekonomiskt ansvar för någon annan. Oftast blir personlig borgen främst aktuellt i samband med lånefrågor. En borgensman kan dock också vara ett krav när du tecknar ett hyresavtal eller fullföljer en annan överenskommelse.

Enkelt förklarat är personlig borgen ett löfte av en eller flera personer om att betala någon annans skuld. Om personen som har tagit lånet får svårigheter med återbetalningen riktar långivaren istället betalningskravet till den som gått i borgen, det vill säga borgensmannen.

När du ansöker om exempelvis företagslån är borgen en säkerhet som gör det enklare att få din ansökan beviljad. Eftersom säkerheten minskar långivarens kreditrisk kan de vara villiga att låna ut större belopp, alternativt erbjuda en lägre ränta.

Det är dock inte bara hos banken du kan behöva en personlig borgen. Om du till exempel ska skaffa din första bostad kan du behöva en borgensman när du ska skriva på hyresavtalet. Det kan också vara så att ditt företag har ett projekt på entreprenad och måste visa personlig borgen som garanti att det blir klart.

Tre typer av personlig borgen

Det finns i regel tre olika typer av personlig borgen.

Enkel borgen

Vid enkel borgen måste långivaren först vidta alla nödvändiga åtgärder för att få tillbaka sina pengar från låntagaren, även om det kräver stämning, utmätning eller konkurs. Om låntagaren ändå inte har möjlighet att återbetala skulden övergår betalningsansvaret till borgensmannen.

Proprieborgen

Proprieborgen är det vanligaste borgensåtagandet idag. Namnet betyder att borgensmannen går i borgen ”som för sin egen” skuld. I praktiken innebär det att långivaren vid en proprieborgen kan kräva borgensmannen direkt eftersom den har erkänt skulden som sin egen.

Generell borgen

I en generell borgen finns inga beloppsbegränsningar. Det betyder att borgensmannen tar ansvar för alla skulder som en låntagare kan ha, både nu och i framtiden.

Detta är förstås ett riskfyllt åtagande och därför avråder Finansinspektionen från den typen av borgen för konsumentkrediter.

Krav för att bli borgensman

När du blir borgensman för någon gör långivaren en kreditprövning både på dig och på den huvudsakliga låntagaren för att bedöma er betalningsförmåga. Har du fler än en borgensman gör långivaren kreditprövningar på samtliga.

Detta gör de genom att hämta en kreditupplysning på dig innehållande information om din inkomst, dina skulder och annat som påverkar din kreditvärdighet. Ju högre kreditvärdighet du har, desto enklare kommer det bli för den huvudsakliga låntagaren att få ett lån.

Utöver din förmåga att betala tillbaka skulden om låntagaren skulle ha svårigheter tittar långivaren även på ytterligare säkerheter, i form av exempelvis fastighet eller mark.

Borgensman, borgenär och gäldenär – Vad är skillnaden?

Begreppet personlig borgen är förknippat med termer som borgensman, borgenär och gäldenär. Tyvärr är kunskaperna om dessa knappa och ofta blandas de ihop. Nedan ska vi förklara vad termerna avser och hur de skiljer sig från varandra.

  • Borgensman. Om du blir ombedd att gå i borgen för någon annans lån blir du borgensman. Det är med andra ord du som tar över ansvaret för skulden om låntagaren eller företaget inte kan betala.
  • Borgenär. Den som lånar ut pengar kallas borgenär och kan vara en fysisk eller juridisk person. Oftast är borgenären en bank eller ett kreditinstitut. Det är dock inte ovanligt att du kan vara borgenär även när du utför en tjänst och få betalt i efterhand. Principen är att en borgenär alltid ska få tillbaka sina pengar.
  • Gäldenär. Gäldenär är den som tar ett lån och som under en viss tid ska betala tillbaka hela skulden. En skuld behöver inte alltid vara i pengar. Den kan bestå i ett löfte att utföra ett arbete eller leverera en vara till någon annan.

Regressrätt vid borgensåtagande

En borgensman har alltid så kallad regressrätt mot en gäldenär. Här kommer ett exempel på hur det fungerar.

Anta att du är borgensman för en låntagare. Efter en tid kan inte gäldenären betala tillbaka på sitt lån. Banken tvingar dig att infria ditt borgensåtagande. Då kan du utnyttja din regressrätt, vilket betyder att du kan kräva låntagaren på de pengar du har betalat.

Är ni fler som är borgensmän och har solidariskt ansvar har ni regressrätt sinsemellan. Det betyder att banken kan kräva någon av er på hela lånebeloppet och den i sin tur har rätt att kräva de andra på deras del i skulden.

Om du blir tvungen att infria ditt borgensåtagande är det bättre att undersöka möjligheten att ta över hela lånet. Då kan du dra av räntorna i din deklaration.

Uppsägning av borgen

En borgensman kan inte säga upp sitt borgensåtagande. Däremot kan man bli befriad från åtagandet om låntagaren kan uppvisa en annan borgensman eller en annan typ av säkerhet som långivaren kan acceptera.

Om en borgensman skulle gå bort övergår betalningsansvaret till dödsboet tills dess att hela lånet är betalt eller en ny säkerhet ställs för det.

Preskription av borgen

Med preskription menas att långivaren inte har rätt att kräva en skuld efter en viss tid. Men om långivaren under tiden påminner om sin skuld räknas det som preskriptionsavbrott. Efter ett sådant avbrott börjar en ny preskriptionstid att gälla.

Ett konsumentlån preskriberas efter tre år om preskriptionstiden inte avbryts. Samma gäller för borgensåtagande för konsumentlån. När det gäller hypoteks- och banklån är preskriptionstiden 10 år eftersom de grundar sig på löpande skuldebrev.

Sammanfattningsvis kan vi säga att en borgen blir preskriberad när lånet är preskriberat.

Finns det nackdelar med personlig borgen?

Ett borgensåtagande kan innebära stora negativa konsekvenser för borgensmannen. Därför är det viktigt att du informerar dig om vad borgen innebär och vilka risker du tar innan du väljer att bli borgensman.

  • Information om låntagaren. Du bör aldrig gå i borgen för någon du inte känner väl. Ta reda på personens ekonomi, arbete och egendom. Finns det betalningsanmärkningar, kreditskulder eller annat som kan ses som en varningsflagga?
  • Personlig ekonomisk kris. Om den du går i borgen för inte sköter sina betalningar kommer banken att kräva dig på pengarna. Har du själv en instabil ekonomi kan du bli tvungen att sälja din egendom för att täcka avbetalningarna.
  • Långvarigt åtagande. Du kanske går i personlig borgen för någon närstående (till exempel en make eller sambo) eller för företaget du driver. Kom bara ihåg att även om du separerar eller avslutar ditt arbete är borgensåtagandet kvar under en lång tid framöver.

Summering

Ett personlig borgen är ett löfte från din sida om att långivaren ska få tillbaka sina pengar även om låntagaren inte kan sköta sina avbetalningar. Det är viktigt att hålla ordning på begrepp som borgensman (den som går i borgen), borgenär (långivare) och gäldenär (låntagare).

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 5 / 5. Antal röster: 4

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Frilansrapport 2021: Skärmfrihet istället för skärmfritt

Vad är aktiebolagslagen?

Next

2 tankar på “Vad är borgensman (personlig borgen)?”

Lämna en kommentar