Vad är HR?

Uppdaterad: | ,

HR står för Human Resources, eller ”mänskliga resurser” om vi ska översätta det till svenska. Detta är en personalavdelning i ett företag som arbetar strategiskt med att koppla personalens välbefinnande och till verksamhetens affärsidé, mål och visioner.

Läs vidare för att ta reda på vad HR är vilka, deras användningsområden är och varför den här avdelningen kan spela en viktig roll i företaget.

Vad betyder HR och HRM?

Varje företag har en resurs som är avgörande för utvecklingen av verksamheten och möjligheten till framgång – dess medarbetare. Tar du väl hand om dina anställda kan du vara säker att du får lojal och sammansvetsad personal som ger allt för att förverkliga företagets affärsidé och generera vinst.

För några år sedan hade företag en personalavdelning vars huvuduppgift var att arbeta med det som rörde företagets anställda, exempelvis anställning, lön och rekrytering. De fungerade alltså som en slags mellanhand mellan de anställda och företagets ledning.

I början av 2000-talet omvandlades personalavdelningen till HR, som står för Human Resources. Då började man arbeta strategiskt med inriktning på personalens välbefinnande och koppla det till företagets affärsidé, mål och visioner. De anställda blev mer än bara arbetskraft – de blev individer med egna sociala och emotionella sidor.

Företagsledningen började ta hand om arbetsstyrkan både som grupp och på individnivå. Detta resulterade dels i en effektivisering av arbetsplatsen, men också en mer trivsam arbetsmiljö.

Vidare utvecklades HR till HRM, eller Human Resource Management. HRM utgör ett tillvägagångssätt att hantera personal i ett företag med fokus på rekrytering, ledning och riktlinjer. Enkelt förklarat betyder HRM alltså personalhantering. Och målet med HRM är att öka effektiviteten i ett företag genom att skapa, hantera och vårda förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Vad gör HR?

Som vi nämnde arbetar Human Resources för att tillvarata kompetensen som finns i företaget för att på så sätt kunna nå de mål som finns inom organisationen.

De fyra huvuduppgifter en HR–avdelning har är:

 1. Personalplanering
 2. Rekrytering
 3. Personalutveckling
 4. Personalunderhåll  

1. Personalplanering

För att ett företag ska utvecklas i rätt riktning måste ledningen utföra ett strukturerat och regelbundet planeringsarbete för att säkerställa att personalen används optimalt och har de kunskaper som behövs.

Det finns fyra viktiga steg i planeringen:

 • Analysera och granska existerande personalkapacitet. Genom att kartlägga kunskapsnivån på nuvarande personalstyrka kan HR hitta kompetensbrister och sätta in nödvändiga åtgärder för att kompensera dem. Analysen omfattar antalet anställda, deras kvalifikationer, positioner och prestationsnivåer.
 • Skapa prognoser om efterfråga på personal. HR måste planera för framtiden för att snabbt få tillgång till kvalificerade medarbetare. Prognoserna hjälper till att lätt utvärdera framtida behov och planera för att tillgodose dem. Beroende på situation kan Human Resources komma med förslag gällande exempelvis befordran, pensionering eller uppsägning.
 • Balansera utbud mot efterfrågan. När du vet vilka färdigheter ditt företag kommer att behöva i framtiden kan du matcha medarbetare med jobb och på så sätt undvika personalbrist eller överskott.
 • Stödja företagets mål. HR:s uppgift är att arbeta för personalens kompetens samt för dess fysiska och psykiska välmående. Detta ska dessutom hela tiden vara kopplat till företagets affärsidé och vision för framtiden. Prestationer ska stämma överens med företagets mål för att bygga ett hållbart och framgångsrikt varumärke.

2. Rekrytering

Rekryteringen handlar om att hitta de kompetenser som planeringen har kommit fram till. HR ska alltså kunna förstå företagets behov av kompetens och tillgodose det med rekrytering.

Att rekrytera kan vara en lång och kostsam process. Den är tidskrävande och innebär mer än bara skriva en annons – du ska analysera arbetsmarknaden, träffa arbetssökande och hela tiden hålla dig inom budgeten.

Läs även: Anställa personal – Vad gäller?

3. Personalutveckling

De anställda är företagets största tillgång och därför är det ytterst viktigt att du ombesörjer deras välmående på arbetsplatsen. Du gör rätt i att behålla dina bästa anställda inom företaget och genom utvecklingssamtal vägleda dem i deras karriärframgångar.

Ibland kan utbildning ersätta nyanställning. HR kan avgöra när och var behovet är som störst och erbjuda fortbildningsprogram för de berörda. Chefer behöver också stöd och utbildning, och även här kan HR vägleda ledningen och se till att den fungerar optimalt.

4. Personalvård

De anställda är inte bara arbetskraft – de är människor med egna liv utanför arbetsplatsen. För att alla anställda ska kunna göra sitt bästa ska Human Resources se till att arbetsplatsen är trivsam, till exempel genom att tillgodose medarbetarnas behov av grupptillhörighet, välmående och utvecklingsmöjligheter.

HR jobbar även för att skapa en positiv arbetsmiljö genom olika program och policyer om belöning av anställda med goda prestationer. Personal som känner sig sedd och får stöd bidrar mer effektivt och produktivt till utveckling i rätt riktning.

När ska jag kontakta Human Resources?

En HR-avdelning ska alltid integrera med sina anställda. Oavsett om det gäller introduktion på arbetsplatsen, fortbildning av personal eller resurser till karriärutveckling ska HR finnas där och medla mellan arbetstagare och ledning. De anställda ska också känna sig bekväma med att kontakta HR och få hjälp med sina arbetsrelaterade problem.

Här är några exempel på tillfällen då du kan vända dig till din HR-avdelning för att få svar på dina funderingar:

 • Du har frågor angående det dagliga arbetet. De kan röra ämnen som anställningsavtal, lön, sjukförsäkring, semester och liknande.
 • Funderingar gällande dina rättigheter enligt kollektivavtalet på arbetsplatsen. Det kan gälla rätten till övertid, förläggning av arbetstid eller regler kring uppsägning.
 • När du förändrar din livssituation, det vill säga du får barn, behöver ändra din arbetstid eller funderar på en tidig pension.
 • Om du har planer på att avancera inom företaget och kanske behöver en fortbildning.
 • Om du har problem på arbetsplatsen, även om det gäller med någon i chefsposition, och behöver en objektiv tredje part för att lösa det.
 • Vid en arbetsskada eller olycka och behöver hjälp för att driva frågan vidare till berörda myndigheter.

Summering

En bra HR-avdelning spelar en betydande roll för att företaget ska vara en bra arbetsplats där lojala och väl omhändertagna medarbetare jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål. Ett effektivt HR-team uppmuntrar kort sagt sina anställda att göra sitt bästa vilket bidrar till företagets framgång.

I stora drag kan vi säga att Human Resources utvecklar och administrerar program och policyer som är framtagna och utformade för att öka effektiviteten i ett företag. Det inkluderar hela skalan av att skapa, hantera och vårda förhållandet mellan anställd och ledning.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 3.8 / 5. Antal röster: 4

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Ta ut lön i aktiebolag – Vad gäller?

Därför är redovisning viktigt för entreprenörer

Next

Lämna en kommentar