Ethos, pathos, logos – Vad är det?

Uppdaterad: | ,

Ethos, pathos och logos är tre begrepp som ofta dyker upp när man talar om presentationer och argumenterade tal. Genom att tillämpa dessa retoriska strategier, både i tal och skrift, kan du öka chanserna att övertyga din publik och nå ut med ditt budskap.

I den här artikeln får du lära dig mer om hur ethos, pathos och logos fungerar och hur dessa strategier kan hjälpa dig att lyckas bättre med dina argumenterade tal. Innan vi går in på det ska vi dock börja med att förklara vad retorik faktiskt betyder.

Innehåll:

Kort om retorik. Hur fungerar retorik och varför är det viktigt?
Vad är ethos pathos logos? Vi reder ut begreppen och visar ett bildexempel.
Så lyckas du med ditt argumenterande tal. Få värdefulla tips på hur du fångar publiken med ditt tal.
Vanliga frågor & svar. Vi svarar på de vanligaste frågorna gällande ethos pathos logos.

Kort om retorik

Retorik betyder vältalighet och är kort sagt läran om talekonsten, det vill säga att kunna uttrycka sig väl. Läran härstammar från antikens Grekland där det var viktigt att kunna uttrycka sig både i tal och skrift.

Aristoteles, en av världens mest kända filosofer och retorikens urfader, beskrev retorik så här:

”Retorik är förmågan att, vad det än gäller, finna det mest tillgängliga medlen för övertygelse.”

Källa: San Diego State University, Rhetoric & Writing Studies

I sin forskning kom Aristoteles fram till att människan låter sig övertygas enligt ett visst mönster. Bortsett från retoriska stilfigurer vilar i stort sett hela talekonsten på tre grunder: ethos, pathos och logos.

Vad är retoriska stilfigurer? Stilfigurer är ett språkligt redskap vars syfte är att ge åhöraren en specifik bild eller effekt för att förstärka talet. Det kan till exempel vara liknelser, metaforer eller besjälning. Poängen med retoriska stilfigurer är helt enkelt att budskapet enklare ska fastna hos åhöraren.

Retorik är viktigt för det moderna samhället och något som de flesta bör lära sig. Det hjälper oss nämligen att uttrycka våra åsikter och förmedla viktiga budskap, men också att vara källkritiska och granska information.

Vad är ethos pathos logos?

Ethos, pathos och logos är tre klassiska retoriska strategier som går att använda för att öka övertygelsen hos publiken. Medan ethos handlar om autoritära argument fokuserar pathos på känslor. Logos handlar, precis som namnet antyder, om logik och förnuft.

Experterna rekommenderar att du bör försöka kombinera alla tre strategier i dina argumenterade tal för att nå ut på ett optimalt sätt. Inled med ethos (det auktoritära), fortsätt med logos (det förnuftiga och logiska) och använd pathos (det känslomässiga) för att knyta ihop säcken.

Nedan förklarar vi närmare hur varje strategi fungerar och hur du gör för att tillämpa dem i praktiken.

Ethos pathos logos

Ethos

Ethos kan översättas till ”karaktär” på svenska. Begreppet handlar om att bygga förtroende hos åhörarna eller läsarna genom att erbjuda trovärdiga och auktoritära argument.

Strategin går att använda både i tal och skrift. Faktum är att vi alla använder tillämpar ethos till en viss grad när vi till exempel skriver uppsatser och informativa artiklar. Det kan till exempel handla om att hänvisa till trovärdiga källor, exempelvis studier eller branschundersökningar.

Naturligtvis kan även din egen kompetens och expertis utgöra ethosargumentet. Då kan du referera till dina egna kunskaper och erfarenheter för att öka övertygelsen. Du bör alltid börja ett tal eller ett föredrag med ethos för att bygga upp trovärdighet från start.

Exempel på ethos: Efter 20 år som paleontolog kan han med säkerhet säga att fossilet är minst 200 miljoner år gammalt.

Logos

Logos har flera olika innebörder i grekiskan, bland annat ”förnuft”, ”logik” och ”grund”. Logosargumentet fokuserar alltså på det logiska och rationella i det du vill förmedla. Det är med hjälp av logos du presenterar vinsten eller nyttan.

Starta, logiska argument är effektiva för att ge åhörarna eller läsarna en klarare bild av ditt budskap och på sätt öka deras övertygelse.

En kan även vara en god idé att bygga upp logiken metodiskt och konstruera dina argument gradvis. På så sätt blir det betydligt enklare att övertala publiken eftersom de kunnat följa de steg du tagit för att komma fram till din slutsats.

Exempel på logos: En annons för tandkräm innehåller statistiska bevis som styrker att produkten kan motverka ilningar.

Pathos

Pathos, som betyder ”upplevelse” på grekiska, är ett argument som fokuserar på den emotionella aspekten av budskapet. Eftersom den handlar om att frambringa känslor hos åhöraren eller läsaren är strategin extra vanlig inom konst och litteratur.    

Pathosargument är dock även vanliga i många andra situationer där syftet är att skapa medlidande hos publiken. Det kan till exempel handla om en advokat som berättar om sin klients tuffa uppväxt för att göra juryn mer sympatisk eller en djurrättsorganisation som visar hemska djurförhållanden på sociala medier.

Exempel på pathos: Donera 100 kronor i månaden och hjälp fler hemlösa hundar att hitta nya hem.

Tänk på! När du tillämpar ethos, pathos och logos bör du alltid ta fram flera olika argument som passar olika målgrupper. Ta fram så många som du kan komma på för varje strategi och välj ut de starkaste.

Så lyckas du med ditt argumenterande tal

Om du ska hålla ett argumenterande tal finns det en del saker du kan göra för att fånga – och behålla – åhörarnas uppmärksamhet. Nedan ger vi dig våra bästa tips på hur du förbereder ditt tal för att övertyga din publik.

Inledning

I inledningen av talet vill du såklart fånga åhörarnas uppmärksamhet och intresse. Här kan du till exempel återkoppla till personliga erfarenheter eller använda retoriska frågor.

Vad är en retorisk fråga? Retoriska frågor är frågor som inte kräver något svar eftersom de är självklara. Det kan till exempel vara ”Hur skulle jag kunna veta vad de menade?” eller ”Vad skulle jag göra?”.

Du bör även inkludera det starkaste och mest auktoritära argumentet i din inledning, det vill säga ett ethosargument.

Presentation

Presentera vad du ska prata om och ditt ställningstagande. Förklara även varför du valt just detta ämne och varför du tycker att det bör belysas. Inkludera gärna en slagkraftig mening som sammanfattar talets budskap.

För extra effekt kan det vara en god idé att ha med ett logosargument i presentationen, gärna med tillhörande data eller statistik. På så sätt kan du visa publiken att det du pratar om har en tydlig verklighetsförankring, vilket kommer öka deras förtroende för dig.

Avhandling

I avhandlingen presenterar du information och bevisföring om ämnet. Gör gärna kopplingar till större perspektiv om möjligt och utgå efter allmän kunskap. På sätt kan du förankra ny, värdefull kunskap hos publiken.

Även här kan du använda dig av logosargument med koppling till trovärdiga källor – gärna flera stycken – för att öka förtroendet.

Tips! Inkludera ett av dina motståndares främsta argument i din presentation och motbevisa det. På så sätt kan du visa publiken att ditt ställningstagande är mer pålitligt och därmed göra budskapet extra kraftfullt.

Avslutning

Slutligen rekommenderar vi att du använder ett pathosargument för att knyta ihop talet. Pathos frambringar som tidigare nämnt medkänsla, vilket kan vara mycket effektfullt i sammanhanget. Använd gärna retoriska stilfigurer, så som metaforer eller liknelser.

Sammanfatta dina främsta ethosargument och uppmana publiken till handling.

Summering

Ethos, pathos och logos är tre av de mest kända strategierna inom retorik idag. Enligt Aristoteles, retorikens urfader, grundar sig människans beslutsfattande och övertygelse i stort sett alltid på dessa tre grunder.

Ethos handlar om auktoritet, pathos om att skapa medkänsla och logos om logik och förnuft. Genom att kombinera dessa strategier i tal och skrift blir det enklare att övertyga dina läsare eller åhörare. Tänk på att övning ger färdighet – blanda in retorik så ofta du kan för att förbättra din vältalighet.

Vanliga frågor & svar

Vad betyder ethos, pathos och logos?

Inom retoriken är ethos, pathos och logos tre klassiska strategier för att öka övertygelsen hos publiken. Ethosargument handlar om att visa auktoritet, medan pathosargument frambringar känslor. Logosargument fokuserar istället på logik och förnuft.

Vad är retorik?

Retorik är en talarlära som har sina rötter i antikens Grekland där det var viktigt att kunna framföra åsikter på ett tydligt sätt. Kort sagt är retorik konsten att kunna uttrycka sig väl, både i tal och skrift, eller – som Aristoteles beskriver det – förmågan att övertyga.

Varför är retorik viktigt?

Retorik är viktigt av många anledningar, inte minst för det samhälle vi lever i. Genom att vara kunniga i retorik blir det enklare för oss att framföra våra åsikter och argumentera för dem. Med hjälp av retorik kan vi även lära oss att granska information och vara kritiska till källor.

När kan jag använda ethos logos pathos?

Du kan använda dessa tre strategier när du ska hålla tal, föreläsningar eller kurser. Det är även fördelaktigt att använda dem i skrift, till exempel när du skriver uppsatser, artiklar eller nyhetsreportage.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4.7 / 5. Antal röster: 13

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Daytrading & trading – Nybörjarguide 2023

Bestrida faktura – Det här gäller

Next

1 tanke på “Ethos, pathos, logos – Vad är det?”

  1. Det var en mycket bra och läsvärd beskrivning av Ethos, Logos, Pathos.

    Denna triplett dyker upp i snarlika skepnader.

    Aristoteles bok Etik beskriver t ex de tre själsliga nivåerna med arkteyperna ”artisten, statsmanen och tänkaren”.

    Inom diktens värld figurerar ”det sanna, det rätta, det sköna” (se t ex Esaias Tegnérs ”Det eviga”)

    Svara

Lämna en kommentar