Elbil som företagsbil – Vad gäller?

Uppdaterad: |

I och med klimatkrisen har allt fler, både företag och privatpersoner, valt att byta ut den fossildrivna bilen till en elbil.

Det finns förstås många fördelar med detta – dels är elbilen i regel billigare i drift samtidigt som den är snällare mot miljön. Inom företag kan eldrivna fordon dessutom stärka verksamhetens image och visa kunderna att företaget tar ställning i miljöfrågan.

I den här artikeln ska gå igenom varför du bör välja en elbil som företagsbil och vad som gäller. Vilka bonusar finns det? Och vad kostar det?

Innehållsförteckning:
Varför elbil till företaget?
Bonus för elbil – Vad gäller?
Ökning av förmånsvärdet för tjänstebilar
Vad gäller för drivmedelsförmån?
Elbilar i historien

Varför elbil till företaget?

Innan vi tittar närmare på hur det fungerar att använda en elbil som företagsbil och vilka bonusar du kan ta del av ska vi gå igenom vilka fördelarna med eldrivna fordon faktiskt är.

1. Miljövänligare och energieffektivare

Transportsektorn ansvarar för en stor del av CO2-utsläppen i atmosfären. En personbil släpper till exempel ut cirka 3 ton koldioxid varje år. Även om utsläppen av växthusgaser stadigt minskat i Sverige (med 29 procent sedan 1990 enligt Naturvårdsverket) finns det fortfarande en hel del att göra för att nå klimatmålet.

Ett bra sätt för att minska utsläppen är att byta till en elbil. Enligt EEA (European Environment Agency) är elbilar betydligt mer fördelaktiga än bilar som drivs av fossila bränslen. De är dels mer energieffektiva samtidigt som de inte släpper ut luftföroreningar från avgasröret.

Visst krävs det förstås fortfarande en hel del energi för att tillverka elbilar och dess batterier. Samtidigt kommer majoriteten av energin i Sverige från förnybara källor, så som kärn- och vindkraft, vilket minskar påfrestningarna på miljön.

2. Högre inköpspris, men billigare i drift

Bortsett från att elbilen är ett miljövänligare alternativ kan den också spara företaget pengar. Trots att elbilar kan ha ett högre inköpspris jämfört med fossildrivna modeller visar en avhandling från KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) att elbilar oftast blir en mer ekonomisk affär i längden. Detta eftersom elpriset är betydligt lägre än bensin- och dieselpriset.

I snitt blir kostnaden för en elbil ungefär 3 kronor per mil medan den för vanliga bilar ligger på ungefär 8,7 kronor. För varje mil sparar du med andra ord mer än 5 kronor.

3. Installera laddstolpar som företag med investeringsstöd från Naturvårdsverket

I takt med att efterfrågan på elbilar ökar blir förstås även efterfrågan på laddstationer högre.

Utbyggnaden av laddningsinfrastruktur i Sverige står inför en stor utmaning. En återkommande fråga i dagens media är huruvida utbyggnaden kommer att kunna möta efterfrågan.

Hur positivt lagd man än är verkar det ofrånkomligt att det råder, och kommer de närmaste åren råda, en brist på tillgängliga publika laddstolpar. Detta är med andra ord något att ta hänsyn till.

För privatbruk väljer allt fler elbilsägare att installera laddstolpar hemma. Även företag har dock möjlighet att installera laddstolpar på sina parkeringar som en del av sitt övriga miljöarbete och för att skapa mervärde till sina anställda.

Som företag kan du dessutom ansöka om bidraget ”Ladda bilen” – ett investeringsstöd från Naturvårdsverket. Bidraget täcker hälften av företagets investering i laddstolpar (med ett maxtak om 15 000 kronor per laddpunkt).

Det finns idag en rad leverantörer av laddlösningar i Sverige. Företag bör göra sin egen research kring vad som passar just deras krav och förutsättningar, eller ta hjälp av en oberoende rådgivare som exempelvis Laddsmart. På Laddsmart.se kan du läsa mer om att installera laddstolpar som företag.

4. Förbättrar företagets image

Ytterligare en bonus med att använda eldrivna fordon i verksamheten är att det kan stärka verksamhetens image och förtroende. Använder du till exempel elbilar som budbilar visar du dina kunder att du tar ditt ansvar och att du är villig att miljöanpassa din verksamhet.

Ett bra exempel på företag som börjat omvandla sitt transportnätverk och integrera eldrivna fordon är Amazon. Företaget deltar även i The Climate Pledges utmaning – att helt eliminera sina koldioxidutsläpp år 2040, det vill säga ett helt decennium innan Parisavtalet.

5. Förmånlig bonus

Slutligen kan du som köper elbil ta del av en fördelaktig bonus. Hur den fungerar ska vi titta närmare på nedan.  

Bonus för elbil – Vad gäller?

Den 1 juli 2018 införde regeringen ett så kallat bonus malus-system. Enkelt förklarat betyder det att bonus (bra) är för dem som köper nya bilar med mindre klimatpåverkan. Malus (dåligt) är den förhöjda fordonsskatten under de tre första åren när man köper nya bensin- eller dieselbilar.

Målet med systemet är att öka antalet inköpta miljöbilar och på så sätt minska utsläppen av CO2. Systemet gäller dock bara nya bilar, det vill säga de som tagits i trafik efter den 1 juli 2018.

Den tidigare minskningen av förmånsvärdet för elbilar har löpt ut. Därför har bilarna från 1 januari 2021 ett höjt förmånsvärde med 830 kr/månad. Även laddstolpar som har installerats för privat bruk efter den 1 januari 2021 ska förmånsbeskattas.

Vad är förmånsvärde?

Förmånsvärde är den besparing den anställde gör genom att få en förmån via jobbet, exempelvis en företagsbil, istället för att hyra eller köpa själv. Mellanskillnaden kan bli skattepliktig och då betalar du det som kallas för förmånsskatt.

Regeringen har dessutom lagt förslag på justeringar i klimatbonusen som kan träda i kraft från 1 januari 2022. Så här kan de komma att se ut:

202120222023
Lägsta bonus70 00070 00050 000
Högsta bonus10 0005 0005 000
Krav på högst CO2 g/km605030
Bonus gasbil10 00010 00010 000
Max bonus laddhybrid45 00020 00010 000

Vem kan få bonus för elbil?

Innan en bonus kan bli utbetalad måste du som äger bilen kontakta Transportstyrelsen. De skickar information till dig och en försäkran att fylla i. Detta måste ske inom 6 månader från köpet, annars förlorar du rätten till bonus.

  • Privatperson. Köper du en miljöbil privat behöver du bara ange det i försäkran.
  • Enskild näringsidkare. Som egenföretagare är det du som är firman. Då registreras bilen på dig och ditt personnummer. Du måste dock ange att du köper bilen som egenföretagare eftersom reglerna för beräkning av bonusen skiljer sig från dem för privatpersoner.
  • Juridisk person. Juridiska personer (exempelvis ett aktiebolag) måste ange om verksamheten får andra former av stöd för köpet. Om så är fallet kan du i vissa fall inte ha rätt till bonus.

Krav för att få bonus

För att du ska kunna få del av bonusen måste bilen uppfylla vissa krav. Det mest grundläggande är att bilen ska vara inköpt och påställd efter den 30 juni 2018. Beslut om utbetalning av bonus fattas av Transportstyrelsen inom 6 månader efter köpet. Bilen får inte heller ha bytt ägare, avregistrerats eller ändrats.

I övrigt ser kraven för utsläpp ut enligt följande:  

Maximalt utsläpp:Om den tagits i trafik före:
60 gram CO2/km2020
70 gram CO2/kmmellan 1 januari 2020 och 31 mars 2021
60 gram CO2/kmefter 1 april 2021

Hur beräknas bonusen?

Vilken bonus som betalas ut beror på några faktorer, till exempel på om det är ett företag eller en privatperson som äger bilen.

När det gäller företag ska en bonus motsvara max 35 procent av prisskillnaden mellan bilens nypris och priset på en bil av samma märke, modell och utrustning fast med traditionell drift. För privatpersoner får bonusen inte vara högre än 25 procent av nypriset.

För elbilar och bilar med noll utsläpp är bonusen:

  • 60 000 kronor för bilar i trafik före den 1 april 2021
  • 70 000 kronor för bilar i trafik efter 1 april 2021

Under 2019 betalades ut 34 436 bonusar på sammanlagt nästan 1,3 miljarder kronor. För 2020 var det 57 137 bonusar på 2 miljarder kronor. Bonuspengarna för 2021 tog slut i augusti och då hade det gjorts 76 572 utbetalningar på 2,9 miljarder kronor.

Ökning av förmånsvärdet för tjänstebilar

Har du en förmåns- eller tjänstebil som registrerades efter den 1 juli 2021? Då kan du räkna med höjning av förmånsvärdet med genomsnitt 34 procent. Ökningen gäller alla typer av personbilar (även el) som kostar mindre än 650 000 kronor. Bilar vars pris är över 650 000 kronor får istället ett sänkt förmånsvärde.

Om du redan har en tjänstebil som togs i trafik före den 1 juli 2021 påverkas du inte av ändringarna. Men om din förmånsbil går på bensin eller diesel och registrerades efter 1 april 2021 får du en högre fordonsskatt under de första tre åren.

Eftersom arbetsgivaravgifterna räknas på arbetstagarens totala lönebelopp kommer en höjning av förmånsvärdet att leda till höjda arbetsgivaravgifter.

Vad gäller för drivmedelsförmån?

Om arbetsgivaren betalar drivmedel för privata körningar ska arbetstagaren beskattas för drivmedelsförmån. Arbetsgivaren å sin sida ska betala arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet.

Drivmedelsförmånen för elbilar varierar beroende på:

  • Totalt antal körda mil
  • Körda mil privat
  • Elpris per kilowattimme
  • Antal timmar som bilen har laddats

Exempel

Under en månad kör du 100 mil privat och 200 mil i tjänsten. Bilen har laddats för 800 kronor vid arbetsplatsen. Eftersom din arbetsgivare betalar elen ska du skatta med 120 procent av värdet för de privata milen. Beräkningen blir då:

800 x (100/300) = 800 x 0,33 = 266 kr underlag för arbetsgivaravgifter
266 x 1,2 (120%) = 319 kr underlag för skatteavdrag

Om du som arbetstagare betalar drivmedel vid privat körning till din arbetsgivare ska förmånsvärdet minskas med ersättningens belopp.

Exempel

Du betalar till din arbetsgivare 1 200 kronor som ersättning för drivmedel vid privata resor. Förmånen beräknar du så här:

1200 x 1,2 (120%) = 1440 kr
1440 – 1200 = 240 kr – underlag för beskattning

Slutligen finns det ytterligare ett sätt att hantera betalning av drivmedel som är mycket uppskattat och enkelt. Du betalar allt drivmedel själv och lämnar en reseräkning till din arbetsgivare för de körda milen i tjänsten. För en elbil får du ta ut 9,50 kr skattefritt per mil.

Elbilar i historien

Många kanske tror att idén om en elbil är ganska ny. Fel – redan runt 1830 presenterade skotten Robert Anderson och amerikanen Thomas Davenport de första elektriska vagnarna.

I Sverige ville prästsonen Waldemar Jungner uppfinna batterier som är laddningsbara, effektiva och billiga. I början av år 1900 utvecklade han sin egen batterivariant och resultatet blev det återuppladdningsbara silver-kadmium batteriet.

Senare samma år var han först med att köra en batteridriven bil i mer än 12 timmar på gatorna i Stockholm. Sträckan var cirka 148 km och bilen körde 30 – 40 km på bara en laddning.

På 1990-talet börjar biljättarna satsa stort på massproduktion av elbilar. Med åren blev bilarna billigare, effektivare och klarade allt längre distanser. Den senaste satsningen har skett inom elbilsbatterierna. Modern teknik har gjort det möjligt att halvera priset, men bibehålla en hög prestanda.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4.2 / 5. Antal röster: 10

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Time to Raise: Främjar kvinnligt entreprenörskap

Vad är segmentering?

Next

Lämna en kommentar