Entreprenör-stipendiet

Vi på Entreprenören.nu vill se fler hungriga entreprenörer. Därför har vi valt att dela ut ett stipendium på 5 000 kronor till dig som studerar och som är intresserad av att starta eget.

Är du i behov av ett bidrag till en ny dator? Behöver du kapital för att kunna starta en egen hemsida? Kanske behöver du resa utomlands för att utforska affärsmöjligheter, men saknar pengar till resan? Eller gå en kurs som ger dig de färdigheter du behöver? Då kan vårt Entreprenör-stipendium vara något för dig.

Stipendiet är tillgängligt för dig som studerar på ett svenskt universitet eller högskola och som vill starta eget. Vilken bransch du är intresserad av spelar ingen roll – vi vill ge alla affärsidéer en chans.

Innehåll:

Om Entreprenör-stipendiet

Vi lever i en tid då det blir allt vanligare (och enklare) att starta eget företag. All kunskap du kan tänkas behöva finns tillgänglig online och kostnaderna för att starta eget är lägre än någonsin tidigare.

Vårt samhälle behöver fler duktiga entreprenörer med nya affärsidéer och uppfinningar som kan driva vårt samhälle framåt. Vi förstår dock att det kan vara svårt att ha råd, framför allt om man studerar vid sidan av. Därför har vi valt att skapa Entreprenör-stipendiet.

Entreprenören.nu är en del av WeOptimize LTD, ett företag som startar och driver egna plattformar inom affiliate marketing. Vi utför även uppdrag inom content marketing, korrekturläsning och översättning till företag som vill förbättra sin synlighet online.

Att driva eget företag har varit en spännande och givande resa som gjort det möjligt för oss att leva ett liv med stor frihet. Trots att resan har varit kantad med utmaningar har den i det långa loppet enbart bidragit till vår personliga utveckling.

Tips! Läs gärna mer om vår resa i det första numret av vår e-tidning.

Som egenföretagare får du möjlighet att utveckla dina egna färdigheter, så som din kreativitet och förmåga att ta ansvar. En av de allra viktigaste egenskaperna du får lära dig är dock att inte ge upp så fort du stöter på hinder.

Vem kan få stipendiet?

För att kunna ansöka om Entreprenör-stipendiet måste du:

 • Vara svensk medborgare med ett svenskt bankkonto
 • Studera på ett svenskt universitet eller högskola
 • Ha en affärsidé och en kortfattad affärsplan (som du bifogar i din ansökan)
 • Kunna motivera varför just du ska få Entreprenör-stipendiet och vad du planerar att använda det till

Om du inte har någon affärsplan kan du alltid ladda ner vår kostnadsfria mall som du hittar här. Fyll i den och bifoga den när du skickar in din ansökan. Observera att din affärsplan är en sekretessbelagd handling.

Så här ansöker du

Om du vill ansöka om Entreprenör-stipendiet skickar du ett mejl till oss på; support@weoptimize.org märkt med ”Entreprenör-stipendiet”. I ansökan vill vi att du anger:

 • Registreringsbevis
 • En kort presentation av dig själv
 • Motivation till varför du är rätt person att få stipendiet samt vad du ska använda det till
 • Beskrivning av din affärsidé och en kortfattad affärsplan

Sista ansökningsdag: 30 april 2023

Vinnaren kommer att utses inom 7 dagar efter sista ansökningsdatum. Stort lycka till önskar vi på Entreprenören.nu!

Kontaktuppgifter:

FöretagsnamnWeOptimize Ltd
PostadressG. Benkovski 83, 9000 Varna
Org.nummer204721544
E-postsupport@weoptimize.org
alexandra.eriksson@weoptimize.org

Entrepreneur scholarship

Entreprenören.nu want to see more hungry entrepreneurs. That is why we have chosen to offer a scholarship of SEK 5,000 for young entrepreneurs interested in starting their own business.

Are you in need of a new computer? Do you need capital to fund your own website? Maybe you need to travel abroad to explore exciting business opportunities, but lack money for the trip? Or join a course that gives you valuable skills to get started? If so, our Entrepreneur scholarship can be something for you.

The scholarship is available for you who are studying at a Swedish university or college and who want to start your own business. It does not matter which industry you are interested in – we want to give all business ideas a fair chance.

About the Entrepreneur Scholarship

To start a business today is easier and cheaper than ever before. One of the main reasons for this is that most of the knowledge you may need is available online.

Our society needs more talented entrepreneurs with innovative business ideas and inventions that can set the course for our future.

However, we understand that it can be difficult to finance a startup, especially for students.

That is why we have chosen to create the Entrepreneur Scholarship.

Entreprenören.nu is part of WeOptimize LTD, a company that runs several affiliate platforms. We also offer content marketing, proofreading and translation for companies that want to improve their visibility online.

Running our own business has been an exciting and rewarding journey that has enabled us to live a life of great freedom. Although the journey has been fraught with challenges, it has only contributed to our personal development in the long run. Self-employment gives you great opportunities to develop your own skills, such as creativity and the ability to take responsibility. However, one of the most important qualities you will learn is not to give up as soon as you encounter obstacles.

Who can apply for the scholarship?

To be eligible for the Entrepreneur Scholarship, you must:

 • You are a student at a university or college.
 • Your essay or studies abroad touch on economics or include an economic perspective.
 • Have a business idea and a business plan (which you attach to your application)
 • Tell us why you should receive the Entrepreneur scholarship and what you plan to use it for.

If you do not have a business plan, you can always download our free template which you can find here. Fill it in and attach it when you submit your application. Please note that your business plan is a classified document.

How to apply

If you want to apply for the Entrepreneur Scholarship, send an email to us at support@weoptimize.org marked with ”Entrepreneur Scholarship”.

In the application, we want you to state:

 • Registration certificate
 • A short presentation of yourself
 • Motivation for why you are the right person to receive the scholarship and what you will use it for
 • Description of your business idea and a concise business plan

Deadline for applications: 30 April 2023

The winner will be announced within 7 days after the application deadline. Good luck!

Contact information:

Company NameWeOptimize Ltd
Postal addressG. Benkovski 83, 9000 Varna
Org.nummer204721544
E-postsupport@weoptimize.org