Crowdfunding, affärsänglar eller nyemission?

Uppdaterad: | ,

För startups är ett banklån inte alltid den bästa vägen till kapitalanskaffning, särskilt inte om företaget har en lång väg kvar innan verksamheten faktiskt blir lönsam.

Ett förmånligt alternativ till företagsfinansiering via banken kan vara att söka externt kapital via crowdfunding, affärsänglar, eller nyemission.

De olika finansieringslösningarna har helt unika fördelar vid kapitalanskaffning som kan vara bra att känna till. Nedan ska vi titta närmare på hur de fungerar.

Innehåll:

Crowdfunding
Affärsänglar
Nyemission i tillväxtföretag

Crowdfunding – Många bäckar små…

Crowdfunding innebär att många finansiärer, både företag och privatpersoner, investerar ett mindre belopp för att tillsammans finansiera olika projekt. Det är inte ovanligt med en lägsta insats på bara 100 kronor.

Finansieringen av de olika projekten sker vanligtvis via digitala plattformar, till exempel Kickstarter, som tar ut en viss avgift per insamling. Plattformarna fungerar därmed som en länk mellan de som behöver kapital och de som har kapital.

Det är inte ovanligt att privata spelutvecklare, författare och musiker använder crowdfundingplattformar för att finansiera sina projekt.

Normalt sett brukar crowdfunding främst förknippas med kapitalanskaffning på micronivå. Samtidigt finns det även plattformar som tillåter dig att investera kapital i större projekt, till exempel svenska Tessin med crowdfunding inom fastighetsprojekt.

Så fungerar crowdfunding

Om du är intresserad av finansiering via crowdfunding är det första steget att registrera dig på en plattform. Två av de mest populära crowdfundingplattformarna idag är Fundedbyme eller Kickstarter.

Så fungerar crowdfunding

Det som skiljer dessa plattformar åt är att Kickstarter främst fokuserar på microprojekt medan Fundedbyme erbjuder investeringar i mer färdiga affärsidéer och företagsutveckling. Delvis har de även olika geografiska målgrupper.

Det absolut viktigaste när du startar en insamling är att beskriva projektet så detaljerat som möjligt. Förklara vad du kommer att använda pengarna till och hur finansiärerna kommer att få avkastning på sitt investerade kapital.   

I denna video från Verksamt förklarar Jon Widegren hur crowdfunding och finansiering fungerar.

Olika typer av avkastning

Normalt sett får de som tillför kapital i ett projekt eller företag någon form av avkastning för sin investering. Exakt hur denna avkastning ser ut kan dock variera. Investeraren kan till exempel få:

  • Ägarandelar i verksamheten
  • Förtur till produktlanseringar
  • Rabatterade varor
  • Unika fördelar i kommande spelsläpp
  • Exklusiv namngravering på produkter

Crowdfunding kan även innebära rena donationer, även om detta är mindre vanligt.

Som investerare gäller det att vara extremt noggrann och granska villkoren ordentligt inför en potentiell investering. Vissa plattformar har nämligen väldigt lite kontroll över att kapitalet verkligen kommer att användas som utlovats.

Fördelen med crowdfunding är att du kan nå ut till den ”breda massan” och bilda dig en uppfattning om efterfrågan på din produkt eller tjänst. På så sätt kan du testa den redan innan du sätter igång med exempelvis massproduktion. Det är även möjligt att få finansiering för privata projekt eller mindre projekt inom företag.

Affärsänglar – När kompetens och nätverk väger tyngst

Affärsänglar är kapitalstarka privatpersoner (som även kan investera via aktiebolag) som främst investerar i startups. Genom att bidra med kunskap, nätverk och kapital kan mindre företag få rätt förutsättningar att expandera och utvecklas i rätt riktning.

Finansiering via en affärsängel kan delvis liknas med en investering från ett riskkapitalbolag, men i detta fall är det enskilda personer som tillför pengar i verksamheten.

Det som karaktäriserar affärsänglar är att dessa personer har mycket god erfarenhet av att driva start-ups, bygga nätverk och att se möjligheter till affärer. När många andra anser att affärsidén är för svag eller att konkurrensen på marknaden för hård ser affärsängeln möjligheter att påverka. Därmed kan de skapa ett stort framtida värde.

Affärsänglar investerar generellt sett något mindre belopp och kan därmed ses som steget mellan crowdfunding och riskkapitalbolag. Skulle företaget öka i värde kan det däremot bli aktuellt med investeringar från riskkapitalbolag vid ett senare tillfälle.

affärsänglar

Mer än bara kapitalanskaffning

För dig som företagare innebär ett samarbete med en affärsängel betydligt mer än bara kapitalanskaffning. Investeraren ska snarare ses som en blivande delägare i företaget som tillför betydligt mer kunskap, erfarenhet och nätverk än kapital.

Du bör därmed vara beredd att släppa ifrån dig ansvaret på vissa punkter inom verksamheten och förlita dig på den kunskap affärsängeln bidrar med.

I utbyte mot sina investeringar, både i form av kapital och expertis, förväntar sig affärsänglar att få andelar av företaget (aktier) samt möjlighet att påverka företagets framtida utveckling. Detta eftersom de lång sikt ska kunna tjäna avkastning på sitt investerade kapital – förutsatt att satsningen går som planerat.

Så hittar du affärsänglar

Ett exempel på nätverk där affärsänglar hjälper startups är ConnectSverige och dess projekt Språngbrädan, en tjänst som vänder sig till ”dig som driver tillväxtföretag i ett tidigt skede”.

Via tjänsten får du bland annat tillgång till en kompetenspanel bestående exempelvis affärskonsulter, jurister och managementkonsulter. Störst fokus ligger därmed på affärsutveckling, men du kan även hitta tillväxtkapital.

Ett annat alternativ är att vända dig till företag som specialiserar sig på att hjälpa företag hitta passande finansieringslösningar. Dessa företag kan bland annat koppla ihop dig med en lämplig affärsängel, till exempel genom att låta dig presentera företaget under investeringskvällar.

I och med att det är en tredje part som granskar affärsidén, ekonomin och strategin blir det även tryggare för investerarna att gå in med kapital eller kunskap. 

Ett av dessa företag, Jinderman & Partner, presenterar sig själva som en ”kapital- och kunskapshubb för tech & startup”, något som sammanfattar företagets affärsidé på ett tydligt sätt. En mellanhand hjälper bägge parter – både investerare och de som behöver investeringar – genom att hitta passande matchningar.

Liknande företag arbetar generellt mycket brett och kan därmed hjälpa till med tillväxtkapital via olika slags emissioner, börsnoteringar, EU-bidrag och affärsänglar.

Den främsta fördelen med affärsänglar är att de bortsett från kapital tillför både kompetens, nätverk och erfarenhet till företaget. Om du enbart är intresserad av kapitalanskaffning finns det emellertid andra finansieringsalternativ att utforska.

LÄS ÄVEN
8 enkla sätt att finansiera din startup

Nyemission i tillväxtföretag – Större kapitalanskaffning

Nyemission innebär att ett företag ger ut nya aktier för att på så sätt skaffa kapital till investeringar, projektutveckling eller expandering. De nya aktierna kan företaget antingen erbjuda till befintliga aktieägare eller som crowdfunding till allmänheten.

Det som karaktäriserar nyemission är att företaget är relativt etablerat och att det rör sig om betydligt större kapital. Här räcker det alltså sällan med en briljant affärsidé eller en startup i ett tidigt stadie. Exempelvis genomfördes en nyemission i december 2020 för Garden Glory på 10 – 12 miljoner.

För att lyckas med en emission krävs en hel del kunskap av dig som företagare, dels gällande hur du genomför en nyemission, men också hur det påverkar företaget i längden.

Hur gör jag en nyemission?

Emissionen kan exempelvis genomföras på Pepins, Sveriges största plattform för nyemissioner för tillväxtföretag som fortfarande har lång väg kvar till de officiella börslistorna.

pepins

En fördel är att Pepins ställer höga krav på vilka som får utnyttja deras plattform. En extern part, oftast en revisionsfirma, får gå igenom företagets ekonomi och genomföra en företagsbesiktning, även kallad due dilligence. Detta för att säkerställa att emissionen verkligen ger företaget möjlighet att expandera och därmed ge tillbaka värde till investerarna. Detta alltså i kraftig kontrast till crowdfunding via Kickstarter som ”vem som helst” kan starta.

De som investerar förväntar sig få en relativt hög avkastning på sitt investerade kapital. Detta utifrån att risken är betydligt högre jämfört med investeringar i listade aktier. På Pepins sker handel i dessa onoterade aktier vid ett par handelstillfällen per år.  

Fördelen med nyemission är att du kan anskaffa större kapital. En del nyemissioner ger liknande belopp som en affärsängel skulle kunna tillföra, men skillnaden är i detta fall att det enbart är kapitalanskaffning. Via affärsängeln får du även kompetens och nätverk, men också krav på att kunna påverka företaget.

Summering

Crowdfunding, affärsänglar och nyemission passar olika typer av företag i olika skeden. Därför är det viktigt att du noggrant funderar över vilken lösning som är mest lämplig för just din verksamhet.

Glöm inte att du alltid kan ansöka om ett traditionellt företagslån om det bara är kapitalanskaffning du är ute efter. Var dock medveten om att det är få långivare och banker som beviljar företagslån till startups.

LÄS ÄVEN
Här är Sveriges bästa företagslån 2023

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4.6 / 5. Antal röster: 7

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Studie: Städad arbetsplats förbättrar produktiviteten

12 affärsidéer att satsa på under 2022

Next

Lämna en kommentar