Vad är lönebidrag?

Uppdaterad: |

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter antogs år 1948 och i den ingår rätten till arbete som en av de grundläggande rättigheterna. Men tyvärr är det inte alla som har de fysiska eller psykiska förutsättningar för att kunna ta ett vanligt arbete. Därför har regeringen skapat och fortsätter att utveckla en arbetsmarknadspolitisk insats i form av ett så kallat lönebidrag.

I den här artikeln får du lära dig mer om vad lönebidrag är och hur det fungerar. Vi går även igenom vilka olika former av lönebidrag det finns samt hur du ansöker.

Innehållsförteckning

Vad är lönebidrag?
Tre former av lönebidrag
Vem kan bli anställd med lönebidrag?
Vem kan anställa med lönebidrag?
Hur ansöker man om lönebidrag?
Hur mycket får jag i bidrag och hur länge?
Varför är lönebidrag positivt?
Sammanfattning

Vad är lönebidrag?

Under de senaste decennierna har skett en stor förändring på arbetsmarknaden. Kraven på arbetskraftens prestation har ökat i takt med utvecklingen och digitaliseringen av samhället.

Detta har bidragit till att en viss grupp av människor har fått det svårare att anpassa sig till de nya omständigheterna. Vi pratar framför allt om personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättningar.

För att stödja denna grupp har regeringen tagit fram olika arbetsmarknadsåtgärder, till exempel det som kallas lönebidrag. Förhoppningen är att lönebidraget ska ge fler möjlighet att introducera sig på arbetsmarknaden och efter en tid ska kunna bli anställa på vanliga arbetsvillkor.

Tre former av lönebidrag

Beroende på syfte finns det tre former av lönebidrag.

Lönebidrag för utveckling i anställning

Denna form har som syfte att hjälpa en arbetssökande testa ett yrke eller genomgå en utbildning. Bidraget är helt enkelt en ersättning för att du som arbetsgivare ska kunna anpassa arbetsplatsen efter den arbetssökandes behov och förutsättningar.

Bidraget täcker den del av lönekostnaderna som inte överstiger en bruttolön på 20 000 kr/månad för en heltidstjänst. Du kan även få ett utvecklingsbidrag för kostnader upp till 5 000 kr/månad som är knutna till förbättring av personens förutsättningar.

Det första beslutet om lönebidrag omfattar högst 1 år och kan förlängas i ytterligare 1 år om personen har fortsatt behov av anpassning.

Lönebidrag för anställning

Detta bidrag ska ge personen möjlighet att få eller behålla ett arbete och att använda sina kunskaper.

Även här är lönebidragets storlek begränsad till den delen av bruttolönen som inte överstiger 20 000 kr/mån för en heltidstjänst. Det går också att söka ett utvecklingsbidrag på 2 800 kr/månad för att förbättra personens arbetsförmåga.

Lönebidraget betalas ut i högst 8 år. Det första beslutet gäller 1 år och kan därefter bli förlängt om behov finns.

Lönebidrag för trygghet i anställning

Lönebidrag för trygghet i anställning är ett långvarigt stöd för att den anställda ska kunna behålla sitt arbete.

Storleken på bidraget beror på lönekostnaden för den anställda och dennes arbetsförmåga. Du får ersättning för den del som inte överstiger 20 000 kr/mån för en heltidstjänst.

Om det finns särskilda skäl kan du få ett utvecklingsbidrag för kostnader upp till 2 800 kr/mån för insatser som förbättrar arbetsförmåga för den anställda.

Beslutet gäller i 1 år och kan förlängas om behovet kvarstår.

Vem kan bli anställd med lönebidrag?

Bestämmelserna om vem har rätt att bli anställd med lönebidrag finns angivna i Förordning (2000:630). Stöd får lämnas till personer som:

 • Har nedsatt arbetsförmåga på grund av något funktionshinder
 • Uppfyller de särskilda villkor under de olika enskilda insatserna i förordningen

Lönebidraget ska lämnas vid:

 • Nyanställning
 • Återgång till arbete efter hel sjuk- eller aktivitetsersättning
 • Försämrad arbetsförmåga inom 3 år efter anställning med lönebidrag
 • Efter långtidssjukskrivning och rehabilitering om nedsättningen kvarstår

Vem kan anställa med lönebidrag?

I samband med en anställning med lönebidrag ska du som arbetsgivare uppfylla visa krav från Arbetsförmedlingen. Några av dem är:

 • Du ska vara privat eller offentlig arbetsgivare.
 • Du ska vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister samt betala skatt och arbetsgivaravgifter månaden efter att du betalat ut lön
 • Du ska inte ha betalningsanmärkningar och skulder hos Kronofogden.
 • Du ska inte ha näringsförbud.
 • Du ska ha kollektivavtal eller likvärdiga försäkringar.
 • Du ska utan dröjsmål anmäla förändringar som rör rätten till eller storleken av lönebidraget till Arbetsförmedlingen.

Hur ansöker man om lönebidrag?

Om du känner någon som har nedsatt arbetsförmåga och vill anställa personen ska du vända dig till Arbetsförmedlingen. De behöver nämligen göra en utredning kring procenten av den arbetssökandes nedsättning samt chanserna till jobb utan bidrag.

Utöver det gör Arbetsförmedlingen även en bedömning av arbetsuppgifterna som personen ska utföra, arbetsmiljön och anställningsvillkoren på företaget.

Efter ett besök på arbetsplatsen kontaktas den fackliga representanten. Innan beslut om lönebidrag måste man dessutom upprätta en individuell plan mellan arbetssökande, Arbetsförmedling och fack. Inom 3 månader efter anställningens start ska en utvärdering ske för att upptäcka och lösa eventuella problem.

Det är Arbetsförmedlingen som kan bevilja eller avvisa en ansökan om lönebidrag. Vid avslag kan ansökande/arbetsgivare överklaga inom 3 veckor och begära omprövning. Omprövningsbeslut är definitivt och kan därmed inte överklagas vidare.

Hur mycket får jag i bidrag och hur länge?

Lönebidrag för heltidstjänst lämnas för dagar som ingår i den normala veckoarbetstiden hös arbetsgivaren. Vid deltidsarbete minskar bidraget med motsvarande procent.

Bidraget täcker:

 • Kontant bruttolön inklusive semester- och sjuklön.
 • Avgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen och lagen om allmän löneavgift.
 • Premier för arbetsmarknadsförsäkringar.

Lönebidraget betalas för den del av lönekostnaden som inte är högre än 20 000 kr/månad för en heltidstjänst.

Hur länge ett beslut om lönebidrag är giltigt beror på vilken form av bidrag det gäller. Bidraget för utveckling i anställning kan du få under högst två år, lönebidrag för anställning får du vanligtvis i åtta år medan lönebidrag för trygghet i anställning betalas ut under ett år.

Alla beslut går dock att förlänga om behovet av anpassning kvarstår.

Varför är lönebidrag positivt?

Lönebidraget är en arbetsmarknadsåtgärd som hjälper personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning komma in på arbetsmarknaden.

Många kritiker anser att lönebidrag är en vinstkälla – att det bidrar direkt till vinsten i företagen eftersom arbetsgivarna får ersättning för en stor del av lönekostnaderna. Men nyttan för den anställda går sällan att räkna i pengar.

Känslan att bidra med något, att tillhöra en gemenskap och att ha en roll i samhället kan höja välbefinnandet skapa en känsla av identitet. Tryggheten i att gå till ett arbete övervinner ofta de dagliga problemen.

Vinsterna för arbetsgivaren är inte att negligera heller. Visst får den ekonomisk kompensation för sina kostnader för anpassning av arbetsplats och anställningsvillkor till den anställdas behov. Men vetskapen om att allt detta görs för att hjälpa en annan medmänniska att leva ett fullvärdigt liv gör underverk för självkänslan.

Sammanfattning

Bidraget har gett ett stort antal människor hopp om framtiden och en utväg ur psykisk och fysisk ohälsa. Men målet har alltid varit arbete istället för bidrag, aktiv hjälp istället för passivt stöd. Därför mäts resultaten av bidraget i antalet övergångar till ”riktigt” jobb.

Läs även: Vad kostar en anställd?

                      

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 4.1 / 5. Antal röster: 8

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Vad är positionering?

Vad är goodwill?

Next

2 tankar på “Vad är lönebidrag?”

Lämna en kommentar