Få bättre koll på företagets redovisning med Synega

Uppdaterad: |

Att redovisa företagets ekonomiska information är en av de mest avgörande delarna för att driva en framgångsrik verksamhet. Till den ekonomiska informationen tillhör företagets kassaflöde, huruvida företaget går med vinst eller inte, vad det aktuella värdet av företagets tillgångar och skulder är och så vidare.

Att hålla koll på redovisningen hjälper inte bara företag att få en mer övergripande bild av deras ekonomiska situation. Det leder även till att de slipper gissa gällande skatter och avdrag och kan till och med hjälpa dem förstå vad de behöver göra för att öka sin lönsamhet inom företaget.

När du vet vart ditt företag står rent ekonomiskt får du en djupare förståelse för vad som fungerar och vad som inte gör det. På så sätt kan du fatta mer välgrundade beslut. Med tiden hjälper studerandet av utgifter hos företag att förutsäga kommande utgifter och gör det därmed enklare för företagare att kartlägga sin ekonomi.

Definition av redovisning

Redovisning är ett brett begrepp som bland annat inkluderar bokföring. Redovisning syftar till att sammanställa och dokumentera den ekonomiska information som finns om ett företag, däribland den dagliga bokföringen, bokslut och årsredovisning. Redovisningen tar hänsyn till företagets interna såväl som externa intressenter och ska därför vara tillgängligt för dessa.

Syftet med redovisning är att samla in och rapportera om ekonomisk information om ett företags prestation, ekonomiska ställning och kassaflöden. Denna information används sedan för att fatta beslut om hur man ska styra verksamheten, investera i den eller låna ut pengar till den.

Revisorn kan generera ytterligare rapporter för speciella ändamål, såsom att bestämma vinsten vid försäljning av en produkt eller intäkterna från en viss försäljning.

Driv ditt företag och låt Synega sköta redovisningen

Oavsett om ni är ett stort eller litet företag kan det behövas hjälp med redovisningen. Att ha tid till att både driva företaget och sköta redovisningen kan vara problematiskt för många företagare. Och det är just därför så många väljer att ta hjälp av en extern part, som Synega.

Synega är ett globalt konsultföretag som erbjuder tjänster inom bland annat bokföring, revision och redovisning. Med innovativa betalningsalternativ och modern teknologi hjälper Synega företag med redovisning och transaktioner, varav allt erbjuds i en skräddarsydd tjänst.

Synega håller koll på allt från bokföring, bankavstämning, löneuträkning, moms, aktieägarregister och deklarationer till årsbokslut så att företag ska kunna fokusera på att driva sin verksamhet framför att lägga tid på allt det administrativa arbetet. Det enda företaget behöver göra är att fakturera kunder i deras redovisningsprogram, ladda upp kvitton och betala fakturor.

Eller låt Synega kontrollera företagets redovisning

Föredrar ditt företag att göra de mest övergripande delarna av bokföringen själva, men låta experter kontrollera resultatet? Då kan Synega vara behjälpliga. De erbjuder nämligen även en tjänst för kontokontroll där de granskar ett företags redovisning och följaktligen informerar om vad som saknas eller behöver korrigeras. Vid behov kan Synega även åtgärda de misstag som finns.

Synega går även att anlita per timme, där företaget själv behöver skicka in alla lagstadgade dokument som krävs för bokslut. På så sätt verkar Synega inte som företagets revisorer, utan snarare som en hjälpande hand vid behov. Det kan vara ypperligt för till exempel nystartade företag som behöver lite extra hjälp på vägen mot framgång.

Få hjälp med avveckling av företaget

Avveckling sker när en organisation eller ett företag upplöses. Detta sker till exempel när ett företag inte längre kan bedriva sin verksamhet som vid tidigare skeden. Kort sagt är det yttersta steget när ett företag går i konkurs.

Att avveckla ett företag innebär en rättslig process som företagets lagar och policyer implementerar. Därmed kan det vara svårt att avveckla företaget på egen hand, åtminstone om du inte redan har någon anställd som är väl insatt i processen.

Även här kan Synega vara till stor hjälp. Bakom Synega finns ett professionellt team med bland annat experter inom just företagsavveckling. Ska du avveckla ett företag kan du alltså ta hjälp av Synega för att göra det. Då skickar du helt enkelt in alla nödvändiga dokument som rör företagets konto till Synega, varpå de avslutar arbetet och utför själva avvecklingen.

Få full kontroll med Synega

Synega förstår att företag är olika och vill därför erbjuda en tjänst som passar alla företag. Därför kan kunder välja att starta och stoppa kontakten med en konsult när som helst. Vad som helst kan inträffa på en arbetsplats och då är det skönt som företagare att veta att man kan pausa arbetet vid behov och därefter starta igen när det behövs.

Utöver den flexibilitet som Synega erbjuder med sin tjänst är de dessutom helt transparenta med sina priser. Det finns inga dolda avgifter och heller inga bindningstider. Uppläggningsavgifterna är slopade och som kund får du avsluta dina redan existerande tjänster när du än önskar. Du kan också välja att byta tjänster om behoven inom företaget förändras, vilket de högst sannolikt gör under vissa perioder.

Betygsätt den här artikeln

Har den här artikeln varit till hjälp? Klicka på en stjärna för att betygsätta den!

Genomsnittligt betyg 5 / 5. Antal röster: 1

Inga röster hittills. Bli den första att betygsätta detta inlägg!

Previous

Hur värderar man ett bolag? – Guide om företagsvärdering

Soliditet – Vad är soliditet?

Next

Lämna en kommentar